Nagyapó Meséskönyve: A dalos béka


Tó partján a béka
Egyszer azt álmodta,
Hogy egy dalos tündér
Homlokon csókolta.


A fülemilére
Rá is förmed hamar:
Tanúljon meg tőle,
Ha dalolni akar!


Elkezdi nótáját
Nagyhangon brekegve...
Támad is nevetés
Mindjárt a berekbe'.


Dűlöngnek a füvek
Ki jobbra, ki balra,
Még a kis czirpelő
Tücsök is kaczagja.


Az ítélő bíró
Pápaszemes gólya:
„Nem szép ez a nóta!
Csúnya ez a nóta!"


Csőrével bekapja,
Béka végsőt brekken...
Fülemile csattog
Virágos berekben.