Dezső Ilona Anna: Mama - második rész

 

 

Odabent meleg van, kigombolkozik, leül a részére a pult mögül előhúzott székre, majd két ujjával felemelve az aprócska csészét elkezdi kortyolgatni az alaposan megmelegedett kávét. Csilingel a mikró, készen a másik adag, a férfi elé ül, s csak nézik egymást vég nélkül. Tavaly hagyta magára felesége, rákos volt. Már próbálkozott több esetben is, épp tetszene neki ez a szorgalmas asszony, de nem akarja az elkötelezni magát. Ám jólesik neki is a törődés, szívesen tölti el vele pár perces szabadidejét, valahányszor meghívja egy kávé erejéig. Az utóbbi napokban mintha valami alakulnak lelkeikben egymás iránt. Pattanásig feszült a légkör. Az ember krákog egyet, nyelvével csettint, kiszáradt a torka. Oly kívánatos ez a fehérnép... de nem tudja, hogyan adja elő mondandóját. Pár percig tart a csoda, majd hirtelen felugrik - ne haragudjon, anyám kint van, mennem kell, s már szalad is a boltból kifelé. Hüledezve tér vissza: - Anyuka! Anyukám eltűnt... üres a szánkó... segítsen az Isten szerelmére!

- Uram Isten! - kiáltja el magát az ember is - Ugyan hová tűnhetett? Meggyógyult a mama, hazabaktatott netán?

- Jaj dehogy! - szalad a sarok irányába az asszony - jaj dehogy! Istentelenség ilyennel viccelődni... Adják vissza az anyámat! Kérem...- fogja könyörgőre. A hatalmas hangzavarra, kinéz egy férfi a templomból. Odabent halkan szól a liturgia.

- Mi történt? Baj van? - megpillantva az üres szánt, bekiált a bent lévőknek egyből - eltűnt Mari néni a szánkóból! Emberek! Elrabolták az öreglányt! - s erre, mint egy méhkas, oly nagy forgatag támad egyből. Szalad kifelé mindenki. Erre-arra kutakodnak, semerre se találják.

- Istenem! -kiált az asszony - ugyan ki viccelhetett meg - s kétségbeesetten megy vissza a szánkóhoz, a mamának se híre, se hamva, eltűnt, se jobbra, se balra nem lehet, ilyen gyorsan nem vihették azt el, csak autóval.

- Hát mondom, hogy ellopták - adja a kétségbeesés lovát alá az egyik asszony - nem mondom, valamikor szép lány volt, na de most mit tesznek már vele?

- Jaj, csak ne mondj már ekkora butaságot! - ripakodik rá egy éltesebb nagydarab asszonyság - Már kinek kellene a mama?

- Kinek?! Hát csak kellett valakinek, hiszen elvitték...- ennél a mondatnál tudatosul mindenkiben, ellopták a lebénult öregasszonyt. Mindegyik plédje ott van a földre dobva. Míg lánya bent legyezgette női hiúságát a férfi tekintetével, elvitték az anyját. Ráborul az üres járóalkalmatosságra úgy sír. Hiába próbálják megvigasztalni, felébred a lelkiismerete...- magára hagytam - nyögdécsel - még gondoltam is rá, nehogy azt higgyék, hogy gyermek... - s úgy zokog, mint egy eszelős. Az egyik normálisabban gondolkodó berohan a bolt nyitva hagyott ajtaján, s lekapja az ott lévő nyilvános telefon kagylóját. Formázza a jól ismert számokat, majd bejelenti a lopást. Szinte azonnal hallatszik a másik utcából a felbőgő kocsi. A körzeti megbízottat azonnal értesítették, jön az, akár a szélvész.

- Mi történt emberek? - kérdi kiugorva az autóból.

- Ellopták Mari nénit, míg a Marika bement volt a boltban - válaszolja az egyik fiatal legény.

- Na de hogyan?! - álmélkodik el a rend őre is - ezt a béna öregasszonyt? - s mint aki nem akarja elhinni a hallottakat, kimereszti hozzá a szemét - ezt nem hiszem el... s szalad a kocsihoz, bekapcsolja a rádiót, jelenti a vonal másik végére a rendkívüli eseményt.

- Épp Karácsonykor vicceltek meg? - jajveszékel az asszony a szánra borulva.

- Sok mindent hallottam már, no de ilyet... - álmélkodnak az emberek, majd szépen csatasorban elindulnak az utca mindkét irányában. Beindul a keresés, hátha csak magától kóborolt az el. Egész estig keresik, már némelyik házból kihallik a „menyből az angyal", de Mari néninek nyoma sincsen sem jobbra, sem balra. Minden árkot átnéznek, minden bokrot átvizsgálnak a falu környékén. Az idős asszony kámforrá vált, kocsi nyom semerre sem.

- Egy biztos - állapítja meg a rendőr - kocsi be nem jött, de ki se egész délután, mert olyan két órakor esett le a friss hó. Na, már most, ha jött volna is látszana a nyoma, meg, ha ment volna is... - s erre mindenki furcsán rámered az asszonyra, de még a jelen lévő boltosra is.

- Talán nem képzelik... - mentegetőzik a boltos egyből, hiszen beszélnek a tekintetek - nincsen kettőnk között semmi az égvilágon... Ha lenne, se lenne az titok, özvegy vagyok, s Marika is az...

- Ugyan miket nem kérdeznek már? - ripakodik rájuk Marika.

- Be kell vinnem kihallgatásra magukat, addig kérek pár önkéntest biztosítsák a helyszínt. Senki sem mozdul, mindenki várja a fejleményeket. Még a pap is ott áll egy száll miseruhában, cidrizik tisztességgel, lóbálja bojtos sipkáját a barátságtalan szél.

- Bevisznek? Anyámmal mi lesz? Már nem keresik tovább?!

- Kerestük. Úgy hiszem, maga bolondot csinált belőlünk... - mondja szenvtelen arccal a rendőr - láttam én már ennél cifrábbat is... - s azzal se szó se beszéd, tessékeli be a kocsijába az asszonyt, meg a boltost. Kényelmetlenül összenéznek, nem értik, hogy eshet ilyesmi meg velük. A férfi felrántja a szemöldökét, a nő sírva fakad. Erre csak átöleli nagy nehezen, s magához húzza - nyugodjon meg kedves, meglesz. Meglássa, az Isten igazságot csinál.

- Igazság? Hol van az? - kérdi kétségbeesve a nő, mire a kocsi nyikorogva elindul. Valóban nehéz a haladás a hatalmas hóban. Egy idő utána a rendőr feladja - na, csak visszamegyünk, amott hatalmas az átfúvás, talán egy terepjáróval majd... de nem ezzel a kocsival... - s azzal lassan megfordul, s elindul velük vissza a faluba.

Alig érnek az utcába, észlelik az ünneplést, Mari néni újra ott ül a szánkón, takargatják a népek, s babusgatják közben szegényt. A bolt melletti asszonyság nagy szájjal mesél valamit.

- Mi van itt emberek? - kérdi a rendőr - Talán előkerül a Mari néni?

- Elő biza - kiáltja oda neki az egyik ember. Erre a nő kiugrik a még mozgó autóból, s oly szerencsétlenül esik el, hogy a lába beszorul a hátsó kerék alá. Igazi nagy galiba csak ekkor keletkezik. Van, aki szidja a rendőrt, van, aki majd nekimegy, de a legtöbben mégis csak az asszonyt igyekeznek kihúzni a kerék alól.

- Jaj! Jaj!- ordítozik az a földön - Hol az anyám? Hol volt az anyám?

- Nincsen annak semmi baja! - válaszolja az egyik férfi - A Juliska néni jött kifelé a házból, hallva a nagy ribilliót az utcán, és akkor látta meg a kapu aljában a fekete gombolyagszerű csomagot. Nagy csodálatára a néni csúszott négykézláb befelé az udvarába. Miért? Mit akarhatott ott? Talán ő tudja, vagy még tán ő maga sem... Azonnal szólt, de akkora már maguk elindultak - sorolja el hadarva, ki ne hagyjon beszámolójából semmit sem, még egy pillanatig el is gondolkodik rajta.

- De hogyan? Nem értem... - hebegi az asszony - anyuka meg se tud fordulni az ágyban, úgy teszem-veszem, mint egy újszülöttet hónapok óta.

- Hát ez nem ennyire egyértelmű - mondja a kiérkező orvos - mert akkor hogyan bír ülni a szánkóban?

- Hát erre még nem gondoltam - válaszolja száját eltátva a nő - becsapna az anyám? Tud járni?

- Az enyhén szólva is túlzás lenne, de vonszolni magát a jobb oldala segítségével igen - s nekilát az időközben kiszabadított láb vizsgálatának.

- Mekkora szerencséje van! Nem tört le, csak zúzódott. Nem ment át rajta a kerék. S azzal rögzíti az asszony bokáját. A boltos ölbe kapja, úgy teszi a szánkóra az anyja elé.

- Anyuka! Anyuka! - öleli kétségbe esetten lánya. Az idős asszony meghúzza magát, akár egy rossz gyermek. Sandán figyeli az összesereglett népeket, jobb szeméből patakokba ömlik a könny.

- Bepis-bepis... bepissss... - krrr - próbálja magyaráznia a történteket, de kimondani nem bírja. Ám valami olyat tett, amit addig még soha. Kimondta a „k" és „r" betűt. Lánya megöleli, majd megkapaszkodik a szánkóban. A boltos ránt egyet annak madzagján, s megindulnak hazafelé. Kíséri őket a népes hívő sereg. Karjukon viszik be a két asszonyt a a nagy házba. A pap is bemegy, majd az összesereglett embereknek azt mondja:

- Ha már így összejöttünk, imádkozzunk e ház lakóiért együtt.

Szót fogadnak, letérdelnek az aprócska házban. Kinek melyik szobában jut hely, hát ott. A pap megáll a középső helyiségben, régi típusú ház lévén, középen a konyha volt, amit ma szobának használnak, jobbra a kisszoba, balra a nagy. Befér mindenki, szépen meghúzzák magukat, s imádkoznak, hálát adnak Istennek a hatalmas jótéteményéért. Elvégre a Mari néni is él, meg a Marikának sem esett nagyobb baja. Mikor véget ér az imádság, int a pap, hogy akkor már mehetnek a templomba vissza. Kiürül a ház, csak a két asszony marad, meg a boltos. De az oly boldog. Fogja, szorongatja a szépasszony kezét. Mari néni is remegve rájuk teszi az övét. Beszél a szeme... beszél...

- Jézus megszületett - súgja a nő fölébe.

- Igen Zsiga... megszületett. Boldog ünnepet - s azzal elengedi magát. A férfi karja erősen tartja, a mama befordul a falnak. Odakint a harang búgva énekeli giling-galang nótáját, a keresztet ropogtatja a hideg. Idebent hatalmas hőt gerjeszt a szeretet.

 

 

Első rész...