TAMÁSI ÁRON ESSZÉ- ÉS NOVELLA PÁLYÁZAT

****

Tamási Áron, a nagy erdélyi magyar író születésének 125. évfordulója alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia - a Magyar Írószövetség szakmai együttműködésével - pályázatot hirdet korábban nem publikált és más pályázaton még nem szerepelt magyar nyelvű esszé- és novella írására 18 év feletti alkotók számára az alábbiak szerint:


• Novella kategóriában maximum 33.000 karakter terjedelmű elbeszéléseket, novellákat, rövidprózákat várnak, amelyek akár tematikájukban, akár nyelvi sajátosságaikban, akár más poétikai eszközeikben, akár helyszínüket tekintve (Székelyföld, Amerika stb.) kötődnek Tamási Áron életművéhez. 

• Esszé kategóriában maximum 33.000 karakter terjedelmű esszéket várnak, amelyek tárgya Tamási Áron élete, életműve, alkotói munkássága, szerepe és helye a 20. század prózairodalmában, sajátos nyelvi világa, recepciója, hatása a mai magyar irodalomra, színház-, illetve filmművészetre stb. 


DÍJAK MINDKÉT K ATEGÓRIÁBAN: 


I. 500.000 Ft 

II. 300.000 Ft 

III. 150.000 Ft 


A szervezők és a szakmai zsűri fenntartja a jogot, hogy különdíjakat is oszt, vagy megosztva ítéli oda a díjakat. 


PÁLYÁZATI TUDNI VALÓK:

  • Nevezési díj nincs. 
  • Minden szerző kategóriánként 1 művel pályázhat. 
  • A pályázók korábban sem nyomtatásban, sem internetes felületen nem publikált műveket nyújthatnak be.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 


• A pályázat anonim, ezért a beküldendő pályaműre csak egy jelige és a mű címe kerülhet. A szerző nevét a beküldött dokumentum címe sem tartalmazhatja. A pályaműveket a Magyar Írószövetség munkatársa kizárólag erre a célra létrehozott e-mail-címen keresztül fogadja, az anonimitás biztosítása érdekében csak neki van hozzáférése az e-mail-fiókhoz. A pályaművek így anonimizálva kerülnek a szakmai zsűrihez. 

• A pályázat beküldésének tartalmaznia kell a pályamű legfeljebb egyoldalas szinopszisát, amelyen a választott jelige és a mű címe is szerepel! 

• A pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni, csatolt fájlként, Word, rtf vagy pdf kiterjesztésben. A levél tárgya a pályázat címe legyen! A küldött e-mail tartalmazza csatolmányként a pályázati művet, a levélszövegben a pályázó nevét, esetleges írói (ál)nevét, valamint elérhetőségként e-mail-címét, telefonszámát és lakcímét! 

  • A pályaműveket az alábbi e-mail-címre kell elküldeni:

tamasiaronpalyazat@gmail.com


BEADÁSI  HATÁRIDŐ: 


2022. szeptember 30., éjfél 


DÍJÁTADÁS: 


2022. november első fele 


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 


A pályázat beadásával a pályázó:

• elfogadja a pályázati kiírás feltételeit; 

• nyilatkozik arról, hogy a beadott mű saját szellemi terméke, a saját tulajdonát képezi, és nem sérti mások szerzői jogait. Ez irányú bármilyen jogi felelősség a pályázót terheli; 

• nyilatkozik arról is, hogy a pályázatra beadott mű korábban nem jelent meg sem nyomtatásban, sem internetes felületen;

• nyilatkozik arról, hogy az adatai kezeléséhez hozzájárul.

 

Amennyiben a beküldött mű nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, a zsűri a pályázót kizárja a pályázatból. A zsűri nem indokolja meg a nem díjazott művekkel kapcsolatos döntéseit. 


A szervezők fenntartják a jogot arra nézvést, hogy a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaműveket nyomtatásban megjelentetik.

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek