Nagyapó Meséskönyve: Játékok

Körjáték, Elvesztettem zsebkendőmet..., Én kis kertet keritek

 

1. Körjáték

A gyermekek körben összefogódznak s vagy jobbra, vagy balra mennek, mindig megtartva a köralakot, s e közben éneklik:

 

Ispiláng, ispiláng,
Ispilángi rózsa!
Rózsa volnék, piros volnék,
Mégis kifordúlnék.
Zöld selyem rosta,
Két garas hijja.
Szederszemű kis Ilonka,
Fordúlj angyalmódra.

 

Ha több Ilonka van, akkor így különböztetik meg; „Piros kendős kis Ilonka, szőke vagy barna hajú kis Ilonka" stb.

A kinek nevét mondják, - mint itt példáúl Ilonkáét - az kifordúl, úgy hogy a szomszédja, a ki előbb jobb kezét fogta, most a balt fogja meg.

A kifordúlás úgy történik, hogy minden másodiknak a nevét mondják, míg csak az egész körön végig nem mentek, s a játszók fele befelé, fele pedig kifelé nincs fordúlva. Ekkor követ­keznek a befelé nézők a kifordúlásra ugyanoly sorrendben, mint az előbbiek, míg végre a játszók valamennyien kifelé vannak fordúlva.

Most következik a visszafordúlás, és pedig az a rész, a mely előbb fordúlt ki, rendesen előbb szokott vissza is fordúlni, s az énekben most „kifordúlnék" helyett ezt mondják: „befordúl­nék"; a többi rész ugyanaz.

Néha, mikor már kimondták: „fordúlj angyalmódra", még hozzáteszik; „kukurikú", s erre mind­nyájan leguggolnak. Kis szünet után azonban fölállnak s tovább foly a játék.

 

2. Elvesztettem zsebkendőmet...

Tíz-húsz gyermek körbe áll, egy a középre megy. Erre elkezdenek forogni mind egy hangon énekelve:

 

La, la, la, la, la, la...

 

Ezalatt a közepén álló elejti a zsebkendőjét. A kör azonnal megáll s a ki előtt a zsebkendő a földre esett, oda szalad s felveszi. Erre mind tapsolva éneklik a következőket:

Elvesztettem, zsebkendőmet,
Megver anyám érte.
A ki majd azt visszaadja,
Megcsókolom, érte.

 

Most a kinél a zsebkendő van, meglobogtatja; mire a körben álló oda fut, a zsebkendőt elveszi s a megtalálót megcsókolja.

 

3. Én kis kertet keritek

Kis gyermekek szokták játszani. Körbe állanak s jobbra-balra forogva éneklik:

 

Én kis kertet keritek,
Abba rózsát ültetek.
Szél fújja, fújdogálja,
Eső veri, verdegéli,
Hullj le, borsó, koporsó!

 

Az ének végén mindnyájan leguggolnak s a játékot újra kezdik.

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek