Nagyapó Meséskönyve: Az isten kincses kamrája

A hét torony belsejében, a mint a nép tartja, töméntelen kincs hever elrejtve. Itt minden arany: fák, gyümölcsök, állatok, arany tyúkok arany tojásokon ülnek. Ez a hely az Isten kincses kamrája.

 

A szép Tátrában, azon a tájon, hol a lomniczi csúcs ormai merednek az égbe, van egy sziklacsoport. A nép «a hét torony»-nak nevezi. Nem messze onnét emelkedik egy másik csoport, ezt «lengyel barát»-nak nevezték el.

«A hét torony» belsejében, a mint a nép tartja, töméntelen kincs hever elrejtve. Itt minden arany: fák, gyümölcsök, állatok; arany tyúkok arany tojásokon ülnek. Ezt a helyet «az Isten kincses kamrájá»-nak mondja a nép. Ennek a kincses kamrának legnagyobb kincsei egy feszület és a 12 apostol életnagyságú alakjai tiszta aranyból.

Ennek a kincsnek a barát az őrizője. Rendesen mint élettelen szikla áll ott, de bizonyos éjsza­ká­kon élet szállja meg a követ. Aztán nagy léptekkel halad sziklákon és völgyeken át egyik hegyoromról a másikra, az Isten kamrájának kulcsait kezében tartva. Az emberek iránt, kikkel találkozik, majd barátságos, majd pedig mogorva.

Ha a barát nagyon jó kedvében van, úgy annak, kivel éjjeli vándorlásaiban találkozik, még a kincses kamra kulcsait is odaadja. A szerencsés halandó azután bemehet abba és az ott fel­halmozódott kincsekből annyit vehet magához, a mennyi csak neki tetszik. Akár sokat, akár keveset markol belőle, egész életén át szerencsés lesz.

De jaj annak, ki a feszülethez vagy a 12 apostolhoz mer nyúlni. A vétkezőt a barát rögtön halállal bünteti. De még rosszabbúl jár az, a kit az Isten kamrájában ott ér az éjféli óra. Az éjféli óra első ütésével földrengető zúgással csapódik be a kincses kamara ajtaja. A késedel­mezőt elevenen oda temeti s éhhalálnak áldozatává lesz, ha csak a legközelebbi napokban nem sikerűl valamely halandónak a kincses kamrába jutni s a szerencsétlent kiszabadítani. Közönségesen azonban sok esztendőbe, sőt évszázadokba kerűl, mig halandó ember abban a szerencsében részesűl, hogy az Isten kincses kamrájába bejuthat.

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek