Nagyapó Meséskönyve: A seregély

A madarak szeretik az emberi hangot utánozni, különösen a seregély, ki tisztán és érthetően ejti ki a szavakat.

 

A madarak szeretik az emberi hangot utánozni, különösen a seregély, ki tisztán és érthetően ejti ki a szavakat.

Egy madárkereskedőnek volt egy ilyen seregélye élénk, fecsegő madár. Kora reggel, ha gazdája a boltot kinyitotta, ezzel fogadta: «Jó reggelt, kedves gazdám, jó reggelt!»

S ha valaki a szomszédból átszólott a madárkereskedőnek, a seregély mindig valami hamis­sággal felelt.

Nagy híre kerekedett az okos seregélynek. Mindenki látni kivánta a madarat, csak úgy tódúltak a boltba, persze vásároltak is.

Nem is győzte a madárkereskedő seregélyét kényeztetni és dicsérni, a ki az ő vagyonát meg­alapította. Föltette magában, hogy hálás lesz a seregély iránt.

A madárkereskedővel szemben lakott egy előkelő úr, kinek Flóra nevű leánykája szintén nagy gyönyörűséggel hallgatta a seregély csevegését. Megkérte édes atyját, hogy vegye meg neki a seregélyt. A madárkereskedő eleinte sehogysem akart kedves madarától megválni, de addig-addig, hogy mégis eladta.

Flóra édes atyjának nemsokára el kellett utaznia. Mikor visszatért, azt vette észre, hogy Flóra már nem törődik annyit madarával. Később kimentek az erkélyre, a hol a seregély aranyos kalitkában ide s oda ugrált. Alig, hogy Flórát észre vette, rögtön megszólalt: «Flóra rossz», «Flóra engedetlen».

Flóra atyja csodálkozva nézett, hol a madárra, hol leányára, sehogyse tudta, mit jelentsen ez a beszéd. Az ő jó, kis Flórája, a kire sohase volt panasz, megváltozott volna az ő távollétében? Hogy valami történt arról meg volt győződve.

Hivatta a Flóra nevelőnőjét, ki azután elmondta, hogy Flóra engedetlen volt édes atyja távollétében. A madár a nevelőnő szavait megtanulta.

Flóra atyjának elborult az arcza, de Flóra hozzá futott, átölelte s könnyek közt kért édes atyjá­tól bocsánatot. Édes atyja megbocsátott. A seregély nemsokára így csevegett: «Flóra kedves», «Flóra engedelmes».

 

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek

Bársony szív