A kecske, mög a...

Égyször aztán bételt ama bizonyos pohár.

 

 

Délvidékön mindig történik valami, ehhöz nem fér kétség.

Sutyeráj népszerűsége már a közeli városkába is hírét keltötte, így égy sokgyerökös család elhatározta, itt telepödnek lé. Az idösanya idős ugyan még nem vót, de annál inkább özvegy az istenadta, hiszön férjura néhány esztendővel legkisebb gyerökük születése előtt földobta a talpát. Talán a sok tablettás nedü tötette ezt véle, mindönesetre ott hagyta asszonykáját hat darab poronttyal. Ugyé, mint tudjuk, könnyebb mögélhetés csak úgy potyogtatni kifelé az aprónépet minél nagyobb számban. Majd „állambácsi" úgyis jót tösz vélük, osztja a pízt garmadával. Özvegyi nyugdíj, árvaellátás, családi pótlék, ingyönjegy mindönhova, hisz vót köztük agyi-fogyi is röndösen, mert közbe az asszony idös öccse is bédógozott olykor a gyerökcsinálásba, úgy, mint később anyuka szeretője a legnagyobb lánykának, dé sébaj, családban marad. Így kapós mönyecske vált anyukábúl hat, nyóc gyerök ide, vagy oda, nem akadály, akiknek az évek telésivel a számuk is gyarapodott, s lött a saját nagynénnye, mög unokája a gyerökibül.

No, ez a szépnek égyáltalán nem mondható, jó kapa fogakkal, mög égynéhány tetűvel fölcicomázott fehérnép gondolt égyet, oszt a gyerökök temérdökre hatalmasodó árvaellátásábúl vött is égy takaros házikót a falu központjában, mindezt az összes hivatali hatóság égyetértésivel, és mögszemlézésivel, azzal a kikötéssel, hogy a helyi családgondozók szömmel kísérik életüket, de ugyébár azért a gyértyát mégsé tarthatták. Legalább a helyi már-már bezárandó oskola gyeröklétszáma is mögszaporodott, így elkerülte a bézárattatást. A kis falu első emböre mög csak adta nékik a jutattásokat, így sé éhön, sé szomjan nem halhattak. Becsületösen dógozó népeknek nincsen ékkora jövedelmük, mint ennek az istenadta családnak.

A kis porta előző gazgája idejiben jobb kort ért mög, nem is beszélve a szomszédokrúl, akik ettűl a hangos, és igöncsak trehány sereglettűl már a világgá szaladást fontolgatták. A házikóbul kihaló idősek a felhőkön könyökölve sirathatták kezük munkáját, mikor látták, hogy hun a szőlőültetvényüket, hun a gyümölcsösüket darabolják szét az új gazdák, vagy a gyerökök szaggatják a valaha csodaszép tulipánokat. Sémmi sé maradt a kis kerti tavacskábul. Sutyiék az idők folyamán jókora állat seregletöt gyűjtöttek, akik oda sé bagóztak a még néhun álldigálló kerítés romjaira, szanaszét szaladgáltak a szomszédok gondosan mívelgetött kertöcskéiben, természetösen kikapirgálva a frissen ültetött veteményöket és virágokat. Kecskéjük még a fák kérgit is szépen röndbe hagyta.

 Aztán égy új gazda tünt föl a szinön, aki a nyuszifogú anyukát szeretgette hun a kertben, hun a nyitott ablaknál, aki ettül égtelen visongásba kezdött, nem tudni, csiklandósságábul kifolyólag-é. A gyerökök, akik úgy a két évestül a serdülő lánykáig orgonasípnak löhet, hogy jobban mutattak vóna, ettül égymáson is mögpróbálták a látványt gyakorolni, különösen Józsika a kishúgán.

De térjünk vissza a jószágokra. Vót ott malac, kecske, tyúk, kacsa, persze a gyerökök a szerelöm szorítását néha az állatkáik nyakán is gyakorolták, így aztán néhány jobb létre szöndörödvén napokig az udvar koszos homokján hempörödött, várva, hogy legalább néhány lapát homok kerüljön kis testire.

Égyik nap a hátsó szomszéd égtelen kiáltozása verte föl az amúgy csöndes falucskát délutáni sziesztázásábul. A kamrák jól mögteltek mindön földi jóval, a füstölők csak úgy ontották az ízök illatját.

Pista bácsi jajveszékölve rohant a kis családhoz asszonykájával, Micike nénivel, hogy számon kérje, hova tünt a disznótoros pörkölt. Gyütt a lányuk is, aki a falu banyájának számított ronda szája miatt, de az ördöghűn biztos vót köze, mert olyan szőrők égtelenködtek nemcsak a lábán, hanem a pofázmányán is, hogy azt bármelyik férfi embör mögirígyölhette. Maris, a lány, igaz már jócskán ötven fölött járt, valójában alig látszott nyócvannak, mivel a fődi munka kicserzötte orcáját. Bévágódott Sutyerákékhun, oszt követölte az eltünt étköt. Ezök nagyon möglepődtek, sőt ki is kérték maguknak a gyanúsítást, hiszön sénki embör fia étkire nem vótak szorulva. Maris a rozoga nyári konyhájukba rohanva föltípte a hatalmas hűtő ajtaját anyjáék disznótorosa után nyomozva, de sémmi ilyesmit sé talált.

- Tudom, hogy ti vótatok, a fene önne innen el titöket! - Ordította Maris szinte lila pofázmánnyal, miközben anyjuk a rend őreit is idecsődítötte, akik csak néztek, de nem értöttek sémmit, ráadásul mindönki égyszörre pörleködött. No, erre Gazsi, az égyik zsernyák kikapta riasztó pisztolyát, és a levegőbe lűtt, hogy most osztán kuss lögyön, és mindönki mondja el sorjában a történteket.

Ezután a rend őrei nyomokat keresgéltek Sutyerákék kertjibe, ahun égyször csak félig elásva mögtalálták a bűnjelet, égy kis piros láboskát fehér pöttyökkel, amibe még vót néhány falat pörkölt. De akkorra mán Maris a kecskét is idevonszolta, ugyanis azon is talált pörköltmaradékot, sőt furcsa mód Misi kutya kis háztákolmányába is lelt pár csontot, ami csakis a lábosbúl való löhetött.

No hiszön! Maris máris szónokolta rikácsolva az eseményöket, szót sé adva a résztvevöknek.

- Tudom, mi löhetött! Az a bestia Misi kutya és a kecske, akiket fölbíztattak Sutyerákék, átmöntek az ű anyjáékhun. Az a mihaszna kecske bakot tartott a kutyának, az béugrott a kamra nyitott ablakán. Kiadta a kecskének a lábost, ráakasztva a szarvára, oszt már möntek is. Ez biz'a hogy így vót. Itt halljak mög, ha nem - fejezte bé a hatalmas nyomozást. No, erre a két rendőr a hasát fogta a röhögéstül, a följelentést lé sé tudták írni, annyira vihogtak.

 A család így gyanún fölül állt. Marison vihogott az egész falu hónapokon körösztül, égyik neve napján béállított hozzá szomszédasszonya égy kis piros láboskával ajándéknak. Attúl kezdve mög sé mert többé sénkit gyanúsítani, el is kőtözött, löhet, hogy a másvilágra szégyöniben.

 

Valóban megtörtént az eset az Úr 2008. esztendejének február havában.

 

 

Kép forrása


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
dezsoili
#11. 2012. március 21. 21:48
De jó, hogy elolvastam! Gratulálok! Ügyesen megírt, szellemes, kedves történet. Külön dicséret a helyesen használt népies szavakért.
Mimmy
#10. 2012. március 20. 14:41
Vauuuuuuuuuuuuu..szóval tudsz "ö"-zni?????
előzmény: Balage hozzászólása, 2012. március 16. 08:32
Mimmy
#9. 2012. március 20. 14:36
Drága Eliza! Tényleg így esett eme eset. Legalábbis a rendőr szomszédom, és Mari a volt "szociális" élménybéli kolléganőm szerint, sőt a család is erről beszélt nekem sokáig. De ez volt a célom, h. egy kicsit megcskilandozzam a hasikádat.
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2012. március 16. 12:39
Mimmy
#8. 2012. március 20. 14:33
Drága Kató! Köszönöm, és a szórakoztatás volt a célom, természetesen a komoly szociális problémák becsomagolásaként. Ölellek Titeket.
előzmény: Juhász Kató hozzászólása, 2012. március 16. 13:50
Mimmy
#7. 2012. március 20. 14:32
Nem egy "lakatoscsalád", azon a környéken az "olyanok rendesebbek ám.
előzmény: Báró von Shenczky hozzászólása, 2012. március 17. 14:37
Báró von Shenczky
#6. 2012. március 17. 14:37
Én ismerem a Lakatos családot. Tényleg úgy volt! :D
Mara
#5. 2012. március 16. 14:12
Szeretettel gratulálok: Mara
Juhász Kató
#4. 2012. március 16. 13:50
Kedves Mimmy!
Manapság minden megeshet.
Jót szórakoztam írásodon.
Eliza Beth
#3. 2012. március 16. 12:39
Hát, most kiverted a biztosítékomat! Ilyen nincs, ne mondd, hogy megtörtént! Bár ma már semmin se kéne csodálkozni, azon se, hogy a hasamat fogom a röhögéstől...
Balage
#2. 2012. március 16. 08:32
Mögmosolyogtalak. Tetszött.
Grat!
Hozzászóláshoz jelentkezz be!