Nick név: szerkesztőség
Művei:  

Az Ezeregyéjszaka meséi - Aladdin és a bűvös lámpa(9/9)

Amióta Aladdint szabadon bocsátotta, folyton-folyvást leánya elvesztésén búslakodott.

Az Ezeregyéjszaka meséi - Aladdin és a bűvös lámpa(8/9)

Az agák bilincset raktak lábára-kezére, és vasláncokon vonszolva vitték be a városba.

Az Ezeregyéjszaka meséi - Aladdin és a bűvös lámpa(7/9)

A királyleány oldalán lépdelt Aladdin anyja, előtte meg a vezírek és emírek, az előkelőségek és magas méltóságok feleségei...

Az Ezeregyéjszaka meséi - Aladdin és a bűvös lámpa(6/9)

Mit szólsz most, vezír? Az, aki ilyen rövid idő alatt ilyen kincseket tudott ideteremteni, nem méltó arra, hogy a szultán veje legyen, és a szultán leányát elnyerje feleségül?

Az Ezeregyéjszaka meséi - Aladdin és a bűvös lámpa(5/9)

Amikor Badr el-Budúr hercegnő, a szultán leánya ebben a szegényes és sötét helyiségben találta magát, és Aladdin szavait meghallotta, ijedelem és rémület fogta el.

Az Ezeregyéjszaka meséi - Aladdin és a bűvös lámpa(4/9)

De hiába, ó, anyám, a szultán leánya, Badr el-Budúr hercegnő iránt a szerelem olyan mélyen nyomult a szívembe, hogy nem lelek nyugtot, míg az enyém nem lesz.

Az Ezeregyéjszaka meséi - Aladdin és a bűvös lámpa(3/9)

Ó, édesanyám, válladat nagy bűn nyomja, amiért annak az átkozott gazembernek átengedtél, aki csak rosszat akart nekem, és meg akart ölni.

Az Ezeregyéjszaka meséi - Aladdin és a bűvös lámpa(2/9)

Amint a föld megnyílt a varázsló előtt, márványlap tűnt elő, öntött rézkarikával a közepében.

Az Ezeregyéjszaka meséi - Aladdin és a bűvös lámpa(1/9)

Ez a fiú az, akit keresek. Igen, ez az! Hogy őt felkutassam, egyenesen azért hagytam el a hazámat.

Legolvasottabb cikkek