PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Eurovíziós Dalfesztivál 2014

 Eurovíziós Dalfesztivál 2014
Koppenhága - Dánia

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, mint a Magyar Televízió kizárólagos médiaszolgáltatója (MTVA) és a Magyar Televízió Zrt. (Magyar Televízió) 2014-ban ismét részt vesz a minden évben több mint 100 millió nézőt vonzó Eurovíziós Dalfesztiválon. A Koppenhágában megrendezendő verseny májusi elődöntőit és döntőjét az M1 élőben közvetíti.

Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (European Broadcasting Union, EBU) 59. Eurovíziós Dalfesztiválján a Magyarországot képviselő versenyzőt az MTVA nyilvános, az M1- en élőben sugárzott nemzeti döntő keretében, szakmai zsűri és a közönség bevonásával választja ki azon jelentkezők közül, akik pályaműveikkel december 1-ig az MTVA alábbi pályázati felhívására neveznek.

Pályázati feltételek:

Az Eurovíziós Dalfesztiválon magyar színekben induló versenyző(k) az ő(ke)t nevező MTVA-t és a Magyar Televízió Zrt.-t képviseli(k) a nemzetközi versenyen. A szervező EBU szabályzata értelmében kizárólag a versenydalt nevező televízió társaság felelőssége és döntési kompetenciája az őket képviselő dal és előadó kiválasztása. A pályázati határidőig beérkezett, a lenti feltételeknek mindenben megfelelő versenydalok közül elő zsűri választja ki azokat a dalokat, amelyek az élőben sugárzott nemzeti elődöntőkön versenyezhetnek. Az elődöntők legjobbjait a szakmai zsűri és a közönség választja ki, ezek kerülhetnek a döntőbe, ahol eldől, melyik dal képviseli Magyarországot 2014-ben Dániában.

1. A benevezett dal (sem a dalszöveg, sem a zene, sem külön-külön, sem együtt) nem kerülhetett kereskedelmi forgalomba, illetve nem hangozhatott el nyilvános előadás keretében 2013. szeptember 1. előtt.

2. A dal maximális hosszúsága három perc lehet. Az ennél hosszabb dalokat az EBU kizárja a versenyből.

3. Csak olyan előadó(k) nevezhet(nek), aki(k)nek korábban már jelent meg albuma vagy rádiófelvétele, illetve kiadóval kötött érvényes lemezszerződése és/vagy menedzsment háttere van.

4. Az Eurovíziós Dalfesztiválon résztvevő művészeknek 2014. májusáig, az első koppenhágai elődöntőig be kell tölteniük 16. életévüket.

5. Az Eurovíziós Dalfesztiválon a dal előadásában a színpadon maximum hat személy vehet részt. Élő állat szerepeltetése a színpadon nem engedélyezett.

6. Minden közreműködő előadóművész csak egy ország színeiben vehet részt ugyanabban az évben az Eurovíziós Dalfesztiválon.

7. A nevezők tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi nemzeti döntője a nevezett dalok és nem az előadók versenye, ezért a pályázatot kiíró dönt arról, hogy a dalt kinek az előadásában nevezi az Eurovíziós Dalfesztiválra.

8. A résztvevő műsorszolgáltatók dönthetik el, hogy előadóművészük az Eurovíziós Dalfesztivál koppenhágai döntőjében milyen nyelven énekel. A DAL című, hazai dalválasztó műsorfolyamban, amely Magyarország legjobb dalát hivatott megtalálni a műsorkészítők preferálják a magyar nyelvű dalok éneklését, de a dal szövege lehet angol nyelvű is és/vagy a Magyarországon élő kisebbségek és etnikumok hivatalosan elfogadott anyanyelvén is íródhatnak. Magyar nyelvű szöveg mindenképpen szükséges. A versenyzők a fenti nyelvű változatokat is leadhatják a dalokból, és ezek a zsűri döntése alapján a televíziós versenyben is bemutatásra kerülhetnek.

 


9. A színpadon az előadás kizárólag fél-playbackben történhet, ami azt jelenti, hogy csak az énekhang élő, a zenei kíséret felvételről szól minden esetben. Hangszerek csak díszletként használhatók, nem szólhatnak élőben.

10. Legkésőbb 2014. március 10-ig  lehet változtatni a dalszövegeken, az előadóművész vagy csoport megnevezésén, a dal címén, valamint a dal előadásának nyelvén, azaz mindabban, ami megjelenik a nyomtatott anyagokban, a brosúrákban, CD-borítókon és füzeteken.

11. A dalok szövege, illetve előadása nem csorbíthatja az Eurovíziós Dalfesztivál jó hírnevét. Politikai vagy hasonló jellegű dalszöveg, beszéd, gesztus nem engedélyezett az Eurovíziós Dalfesztivál alatt. A dalok szövegében vagy előadásában káromkodás vagy illetlen beszédmód nem engedélyezett. E szabály megszegése kizárással járhat.

12. Azon előadók, akik ellen érvényes büntetőeljárás folyik, vagy közbotrányt okozó viselkedésük bizonyított, automatikusan kizárhatóak a pályázók közül.

13. Az előadó/előadók, valamint a szerzők pályázatuk beadásával kijelentik, hogy más érvényes szerződésük nem gátolja őket az MTVA-val és a Magyar Televízióval való folyamatos együttműködésben, illetve szerződéskötésben.

14. A Magyar Televíziót és az MTVA-t képviselő előadóművész(ek) és stábja vállalja, hogy a nemzeti döntő és az Eurovíziós Dalfesztivál döntője közötti időszakban kiemelt figyelmet fordít a versenyen való szereplésre, továbbá az MTVA-val és a Magyar Televízióval együttműködve mindent megtesz a lehető legjobb elért eredmény érdekében, beleértve a Magyar Televízió és az EBU által megszabott határidők betartását és az összes promóciós célú szereplést. Az MTVA által szervezett promóciós szereplésekért az előadó(k) juttatást nem kérhet(nek) és nem fogadhat(nak) el. Az előadó(k) vállaljá(k), hogy  az MTVA által meghatározott időtartamban Koppenhágában tartózkodik(nak).

15. A versenyre kijutó dallal kapcsolatos átruházható kiadói és előadói jogok vonatkozásában az MTVA külön szerződést köt az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségével (EBU).

16. A benyújtott pályaműnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a hangzóanyagot audio fájl és mp3 formátumban CD-n;

 

- a versenydal végleges címét, zeneszerzőjét, szövegíróját, az előadó nevét illetve művésznevét

- az előadóról/előadókról és szerzőről/szerzőkről készült, sajtófelhasználásra alkalmas fotókat valamint az előadó(k) és a szerző(k) magyar és angol nyelvű szakmai életrajzát CD-n; 

-  a dalszöveget írásban a benevezett nyelven és annak magyar nyelvű változatát- videoklipet (ha már van) CD-n;

- írásos nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket ismeri és elfogadja, annak mindenben megfelel (különös tekintettel annak 1. pontjára);


Az érvényes pályázathoz szükséges információkat összefoglaló, kötelezően kitöltendő és beküldendő pályázati űrlapot a http://www.adal2014.hu/ honlapról lehet letölteni.


A fenti dokumentumokat illetve CD-ket egy darab zárt borítékban, ajánlott levélként kell postára adni.

Bármelyik melléklet hiánya érvénytelenné teszi a pályázatot.

A pályázati anyagot az elbírálás után egy évig őrizzük meg.A pályaművek postára adási határideje 2013. december 1, vasárnap éjfél.

A pályaműveket a következő címre várjuk:

EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL  

MTVA
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.