Másfajta rálátás

 

Történt egyszer egy nagyobb város katolikus templomában, szentáldozás előtt megjelent maga Jézus, egy angyal társaságában. Azért jött, hogy Ő áldoztassa meg az embereket. Szelíden elvette a halálra rémült paptól a kehelyt, odasétált az oltár elé, majd mosolyogva igy szólt:
- Ma nem a szentgyónáshoz van kötve az áldoztatás. Mindenki jöhet. De azért van egy feltétele. Az angyal által feltett kérdésre jól kell felelni.
Néma csend honolt a temlomban. Az emberek nem nagyon akarództak áldozni. De Jézus lénye olyan szeretetet árasztott, aminek nem lehetett ellenállni. Így lassan szállingózni kezdtek. Az angyal pedig mindenkitől ezt kérdezte:
- Ki vagy te?
Ilyen válaszok érkeztek:
- Én vagyok a sarki hentes.
- Péter vagyok, autószerelő.
- Dr. Nagy István sebész.
- Kozma László matektanár.
Stb...
Jézus mosolyogva küldte őket a helyükre. Az egész templomból senkit sem áldoztatott meg. Az utolsó ember, aki eléje járult, egy kéregető volt. Neki is feltette az angyal a kérdést:
-Ki vagy te?
Mire a koldus csendesen igy válaszolt:
- Én vagyok Te.
Jézus rögtön megáldoztatta, majd eltűnt.

 

 

A kép forrása