Éber ÁlmokMeggyőződésem, hogy az életben mindenki a maga módján válaszol az életre, a világ behatásaira a legtöbb ember  megkísérli direkt módon átalakítani  a világot. Az alkotó ember ezt másként teszi, egy közvetítő világot hoz létre - képet, szonátát, regényt, verset, ami azután helyette fog hatni. Azonban az alkotó embernek el kell érnie az érettségnek azon fokára, amikor már nem éber álmodó, hanem igazi, maradandó műveket tud létrehozni, és ha az a műalkotás sikerült, elkezd magától élni. Hatással van a világra, mint minden élőlény, amit az jellemez, hogy állandóan alakítja a világot, miközben önmaga is átalakul.
Az alkotó azonban előre nem láthatja, milyen hatást fog gyakorolni a műve a világra.
Minden alkotó mesterség nehéz, bátorság kell hozzá, hogy ember annak szentelje az életét és önmagát.
Az alkotás olyan mesterség, ami sok időt vesz igénybe, koncentrációt, magányt követel és végtelen önképzést.

Alkotó embernek lenni szinte annyit jelent, mint kettős életet élni; két életet - egyben.