ATTILA ÖRÖKÖSEI-A HUNOKTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZIG

 

 

 

A Magyar Természettudományi Múzeum új, időszaki kiállítása egy olyan, számunkra különös jelentőséggel bíró kutatás jelenlegi eredményeit mutatja be, amelyek a magyarság származás történetébe, egy nép kialakulásába és vándorlásába engednek bepillantást.

 

Régészeti adatok, antropológiai kutatások, genetikai vizsgálatok - vajon merre mutatnak? Lehet-e a tudományterületek adatai alapján rokonságot megállapítani az 5. század első felében Európa történelmében jelentős szerepet játszó nomád nép, a hunok, a 6. század szintén nomád avarjai és a 9. században megjelenő magyarok között? Eredetről, rokonságról, életmódról, szokásokról, hitvilágról árulkodnak a csontok az értő kérdezőnek - legyen ön is tanúja a válaszoknak!

 

Annyit tanulunk, tanultunk történelemből a régmúlt idők embereiről... Valószínűleg sokunk fejében ki is alakult róluk egy kép. De hogyan néztek ki valójában? Kiállításunkban a szemükbe tekinthet a látogató. Művészi és hiteles arcrekonstrukciók hozzák közelebb, teszik meghitt ismerőssé a mai Kecskemét környékén eltemetett 6. századi avar kagánt, a 10. századi honfoglaló magyart és az Árpád-ház fiát.

 

Kiállításunk sok kérdést felvet, sokat megválaszol, és sok esetben továbbgondolkodásra ösztönöz.

 

Kép: Béla macsói herceg koponyája