A festőfejedelem köszöntése

Születésnapja -1874-es házasságkötését követően - minden évben óriási társadalmi esemény volt.Munkácsy Mihály egyik legemlékezetesebb születésnapi köszöntése 1882-höz köthető. Krisztus Pilátus előtt című alkotását - sikeres párizsi és bécsi bemutatója után - Budapesten is kiállították. A képet a festő és felesége is elkísérte. A ládába csomagolt mű 1882. február 17-én érkezett a fővárosba. A méretes küldeményt a Műcsarnok épületébe szállították, feszítőkeretre rögzítése után felfüggesztették, majd bársonydrapériával övezték. Munkácsy és felesége a Ferenc József császárnál tett bécsi látogatás után, 18-án érkezett meg a Nyugati pályaudvarra. Hatalmas tömeg fogadta az ekkor már európai hírű festőművészt, akit a kulturális egyesületek vezetői színházi díszelőadásokkal, fáklyás menettel és álarcos bállal is köszöntöttek. Az egyik legjelentősebb eseménynek a régi Műcsarnok impozáns díszterme, egyben a kiállítás helyszíne adott otthont. Február 20-án a harmincnyolcadik évébe lépő Munkácsyt a Képzőművészeti Társulat elnöke, Ipoly Arnold, valamint Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter üdvözölte és köszöntötte. Az eseményt Aggházy Gyula grafikája örökítette meg, amelyet a Vasárnapi Újság is közölt. Ezen a találkozón adták át a festőnek az ezüstkoszorút, amelyet művészetének elismeréséül készítettek, s ugyancsak ezen a rendezvényen hangzott el első alkalommal a festmény megvásárlására tett javaslat. A gyűjtés elkezdődött, de a műkereskedő Sedelmeyer-nek és a mű későbbi tulajdonosainak is más tervei voltak az alkotással.

Több mint egy évszázad telt el, mire a mű újra Magyarországra érkezett. Sz. Kürti Katalin kitartó kutatómunkájának, Forbáth Péter orvosprofesszor közreműködésének és a Magyar Állam anyagi támogatásának köszönhetően, 1995-ben Debrecen fogadhatta a festményt. Hosszú és bonyodalmas tárgyalások után 2015-ben - a Magyar Nemzeti Bank értékmentő tevékenységének eredményeként - a Krisztus Pilátus előtt végleges helye a festő szülőhazája lett.

A legértékesebb születésnapi ajándékot szintén hazájától kapta Munkácsy, amikor a festő többször hangoztatott óhaját teljesítve a Krisztus-képek a magyar állam tulajdonába kerültek. A művész születésének 175. évfordulója alkalmából megrendezett esemény fénypontja volt a 2019. február 20-ai bejelentés, hogy a kormány megvásárolta a művet. A következő évben első, beleltározott tételeként a Déri Múzeum vette nyilvántartásba a festményt, s így vált teljessé a Krisztus-trilógia.

A Déri Frigyes ajándékaként 1930. május 25. óta Debrecenben kiállított Ecce Homo, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota című alkotások az Ecce Homo festmény számára a múzeum építésekor kialakított különteremben várják a látogatókat.