Wonderful Creation - Beszámoló nemzetközi, keresztyén ökotáborról

"És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó." - olvassuk a gondolatot és a tettet egylényegűvé avató Mester végkövetkeztetését a teremtésről a Biblia első fejezetében.

 

Az Ige visszfénye lelkünk félhomálytól derengő üregeire vágyott képet vetít. Az Egyedüli érintésétől mozduló univerzum. A Létező szavától rezdülő lég. A Mindeneket Tapintó ujjai közül pergő csillagmorzsák. A Felséges dicsőségében fürdőző élővilág.  A Megismételhetetlen ragyogó tekintete belefeledkezik az egyszeri csodájába. A hatodik napon az egyszeri visszanéz Teremtőjére. Nem érvelni, nem következtetni, nem megmagyarázni, hanem „csak" a lelkünkkel érezni Őt és alkotásának nagyszerűségét. Ehhez a belső tapasztaláshoz szerettük volna juttatni azokat az észak-ír és magyar résztvevőket, akik július 3-10. között bekapcsolódtak Telkibányán a Csodálatos Teremtés hetébe.

A programok kidolgozását a First Bangor Presbyterian Church, a nowtownards-i Link segítő szervezet és a telkibányai református gyülekezet végezte. A hét sikeres lebonyolításának aranyfedezetét az a szoros, Krisztusra, mint életünk megváltójára tekintő testvérkapcsolat adta, amit a telkibányai és a bangori gyülekezet kilenc éve ápol. A tábor célja, hogy rámutasson: 1. A világ létrejöttének hátterére és mozgatójára. 2. A világban bekövetkezett rongáltság okaira és következményére. 3. A világ helyreállításának valóságára és az újjáteremtés ígéretére. Mindennek a gyakorlati megvalósítása is három csapásirányon haladt:

1. Keresztyén ökológiai tábort tartottunk általános iskolás, középiskolás és egyetemista fiatalok számára, ahol a hívő embernek a világ sorsa iránti felelősségét vizsgáltuk. A hét folyamán az isteni teremtés első lépéseitől, a bűneset az embert és a természetet egyaránt sújtó hatásán át eljutottunk egészen az újjáteremtés víziójáig. Minden napot közös áhítat nyitott, ahol megtörtént a bibliai alapvetés. Ezt követően korosztályok szerint csoportok alakultak ki, ahol beszélgetésekre, csapatépítő és ügyességi játékokra került sor. Az ebéd utáni időszakot a délelőtti témához kapcsolódó bábkészítés, pólófestés, ill. egyéb kézműves foglalkozások és az adott témakör angol kifejezéseinek játékos elsajátítása töltötte ki.

tábor

2. A második csapásirány a futball tábor volt, ami a délutáni időszakban párhuzamosan zajlott a keresztyén ökológiai táborral. Ennek a programnak a célcsoportját azok a hátrányos helyzetű newtownards-i fiatalok alkották, akik bekapcsolódtak a Link segítő szervezet éves programjába. A sport számukra olyan, mint egy szimulátor, ami modellezi az életet kicsiben és segít a nehézsorsú fiataloknak az önismeret magasabb fokára jutni. Ezáltal annak a súlyos társadalmi problémának az orvoslásához is hozzájárult a tábor, amit Észak-Írországban a bevándorlók jelentenek. A fiatalokat egész évben készítették erre az útra, magyar kifejezéseket tanultak, ismerkedtek az itteni kultúrával és történelemmel.  A Magyarországon eltöltött hét számukra a program megkoronázása volt, aminek vágyott eredménye, hogy hazatérve az idegenek iránt nagyobb elfogadást tanúsítsanak. A newtownards-i mentorok által kidolgozott edzésprogramban részt vettek a telkibányai focisták is. Különleges és izgalmas futball csemegét hozott Telkibánya lakói számára az Észak-Ír - Magyar barátságos meccs, amit óriási érdeklődés kísért és 3-6-os végeredménnyel zárult.

3. A harmadik csapásirány az előzőekhez képest sokkal kisebb csoportot érintett, de annál nagyobb odafigyelést és tapintatot kívánt. Szenvedélybetegségből gyógyuló férfiak és nők érkeztek Newtownards-ból Telkibányára, akik a társadalomba és a munka világába történő visszatérésre kaptak ösztönzést a hét során. Lehetőségük nyílt másokon önzetlenül segíteni, hasznos munkát végezni, ami által a pozitív énképük és a változás melletti elhatározásuk megerősödhetett. A programok között szerepelt többek között virágládák készítése majd beültetése, Kádár József egykori telkibányai lelkipásztor családi sírhelyének rendbetétele, a gönci gyermekotthonban gondozott fiatalok között végzett szolgálat.

A programok összehangolásának emberfeletti munkáját a bangori és a telkibányai gyülekezet hivatalos kapcsolattartói Helen Sloan és Kovácsné Vass Éva végezték. Minden tevékenységi körnek saját felelőse volt észak-ír és magyar részről. Így a keresztyén ökológiai tábort Julia James tanárnő és Szalay László Pál helyi lelkipásztor, a futball tábort Gordon Crozier pszichológus és Csontos Marianna tanárnő, a rehabilitációs tábort pedig Anne Faloon programmenedzser és Kerényi Istvánné házigondozó koordinálta. A foglalkozások folyamatosan angol és magyar nyelven zajlottak, aminek a gördülékennyé tételét Kovácsné Vass Éva tanárnő, Török András, Pál László sárospataki teológusok és Peres Ádám tolmácsolásukkal segítették.

tábor

A telkibányai és a bangori gyülekezet az elmúlt évek alatt sokat tanult egymásról és egymástól. Mind a két helyen már komoly, elkötelezett több tucat személyt számláló közösség alakult ki, akik Krisztus Urunk nagyobb dicsősége ösztönöz a közös szolgálatra. Nagy szükség volt a presbitériumból, a gyülekezeti tagokból, a sárospataki és debreceni egyetemről érkező teológusokból, a táborozó fiatalok szüleiből és az ifjúsági körből összeállt ütőképes csapatra, hogy minden ékes rendben történjen. A segítő kezek, a minden részletre odafigyelő szemek, a hallásra gyors fülek és az érzékeny szívek együttesen élték oda a jézusi szeretet példáját a táborozók elé. 

A hét programjai között szerepelt egy 8 km-es ásványozó túra a környező hegyekben. Ezen a napon az áhítatot is rendhagyó módon, sziklákon és fák tövében megpihenve a természet ölelő karjai között tartottuk. Lehetőségük volt a tábor résztvevőinek megtekinteni a környék nevezetességeit Füzéren, Sárospatakon és Kassán. Ezen kívül thermáriumi lubickolást és karaoke estet is tartottunk a pihenés és kulturált szórakozás jegyében. A változatos időjárás ellenére a fiatalok és a felnőttek lelkesedése semmit sem csökkent és Istennek adunk hálát azért is, hogy napról napra több mint százan lehettünk együtt a programokon.

tábor

A tábor zárása egyrészt egy közös vadgulyás vacsora keretében történt a szabad ég alatt, amire Boda Zoltán presbiter hívta meg a résztvevőket. Ennek az estnek a különlegességét az adta, hogy két észak-ír barátunk Brian Sloan és Gareth McCluskey is ezen a napon ünnepelte a születésnapját. Vendégeinktől a vasárnapi istentiszteleten vettünk búcsút, ahol Helen Sloan és Szalay László Pál közösen hirdették az Igét a Mt 25:35 alapján. A prédikáció sajátosságát az egymás mondanivalóját kiegészítő bizonyságtévőkön kívül még az adta, hogy az igét Helen Sloan a saját életéből vett aktuális példákkal, míg Szalay László a bibliai összefüggésekkel világította meg.

A Csodálatos Teremtés hete megtanított minket arra, hogy mennyire sérülékeny és kiszolgáltatott az ember és környezete. Esendőségünk, harmatcseppnyi létünk viszont nem lehet indok arra, hogy lemondjuk a teremtett világ megóvásáról és gyógyításáról. Isten bolygónk sorsát összekötötte a mienkkel. A mi sorsunkhoz pedig a kereszttel hozzáadta az Ő egyszülött fia, Jézus Krisztus életét. Ebben a műveletben elkezdődött a helyreállítás munkája, így nem csak többek lettünk egy testvérrel, de ugyanakkor megváltunk a vádló adóslevelünktől. Bármilyen hiányosságunkkal fordultunk a mi Megváltónkhoz ezen a héten, Ő maga gondoskodott róla, hogy a mi alkotónkra emlékeztető, és az ő dicsőségét hirdető teljes életünk és ép környezetünk lehessen.

 

Szalay László Pál

                                                                                                                  lelkipásztor

Telkibánya, 2011. július 19.

 

 

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek