Vasné dr. Tóth Kornélia: A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban

Napjainkban, a posztmodern korában formálódó új kultúrtörténeti, művészettörténeti diskurzusok egyik központi témája a kép, annak vizuális kultúrában betöltött szerepe, hatása, recepciója.

 

Napjainkban, a posztmodern korában formálódó új kultúrtörténeti, művészettörténeti diskurzusok egyik központi témája a kép, annak vizuális kultúrában betöltött szerepe, hatása, recepciója. Az „iconic turn" nyomán a kutatás területén is végbement az a mélyreható fordulat, mely a modern képi technikák és a vizualitás szerepét hangsúlyozza. Mindezért az ex librisek mint vizuális dokumentumok interpretációja különösen időszerű, és a téma kutatása új irányokat, nézőpontokat kell kapjon - hangsúlyozza Vasné dr. Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár kutatója, több művelődéstörténeti tárgyú könyv szerzője, aki a jelen mű mellett számos tanulmánnyal, cikkel is hozzájárult a 20-21. századi ex librisek tudományos bemutatásához, és a témából írta doktori disszertációját. Az ex librisek mint vizuális dokumentumok interpretációja túllép a képzőművészet kifejezőeszközeinek vizsgálatán, interdiszciplináris jellegű, elemzése gazdag adalékokkal szolgál kulturális és tudományos életünk megannyi területéhez. A vizuális literációban, a képek „olvasatá"-ban nagy szerepe van a kultúrtörténeti kontextusnak, olyan újszerű megközelítéseket figyelembe véve, mint az ex libris gyűjtők személye, a készíttetés, a gyűjtés motivációja. A kutatás korpuszát a moszkvai Rudomino Összorosz Állami Idegennyelvű Könyvtár Ritka Könyvek Osztálya 4585 kisgrafikája jelenti. A magyar vonatkozású, hungarika ex libris kutatás területi, nyelvi, személyi, illetve tartalmi hungarikumokra egyaránt irányult. A kötet példát kíván mutatni a külföldi gyűjteményekben található magyar vonatkozású ex librisek feldolgozásának szempontrendszerére, mintát adva a további hasonló jellegű kutatásokhoz, egyúttal igazolva a magyar ex libris ismertségét nemzetközi szinten is - mindezt orosz és angol nyelvű rezümével tárva a nagyközönség elé.

 

Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó

Írta: Vasné dr. Tóth Kornélia

(Nemzeti Téka)

ISBN 978 963 693 606 8

A kiadvány ára: 3000,- Ft.

 

A kiadvány kapható az OSZK könyvesboltjában vagy megrendelhető az OSZK Kiadványtárától az alábbi elérhetőségeken: Budai-Király Tímea, Tudományos Igazgatóság Kiadványtár, Országos Széchényi Könyvtár; 1827 Budapest, Budavári Palota F épület; Tel.: 22-43-878, Fax: 22-43-744, email: kiadvanytar@oszk.hu.Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek