Van megoldás: KATTÁRS

Katolikus Társadalmi Napok

 

A Katolikus  Egyháznak van megoldása a társadalmi kérdésekre és problémákra - erre kívánta felhívni a figyelmet a Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) azzal a nagyszabású, három napon át tartó jótékonysági rendezvénysorozattal, amelyet Erdő Péter bíboros, Veres András szombathelyi megyés püspök, Mádl Dalma, a Katolikus Karitász jószolgálati nagyköveteBagdy Gábor főpolgármester-helyettes és Alberto Bottari de Castello nuncius nyitott meg a Múzeumkertben szeptember 20-án.


„Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal." (Szent János)

 

Ember embernek nem lehet farkasa, csak segítője - így szól a Katolikus Egyház legaktuálisabb üzenete. Vajon elég-e három nap az önzetlenség, jótékonyság fontosságának terjesztésére és a kérdések megválaszolására? Arra mindenképpen elegendő, hogy a KATTÁRS felmutassa azokat a javaslatokat, amelyek mentén érdemes elkezdeni másképp gondolkodni.

 

Az egyház számos képviselője képes a maga területén olyan megoldásokat kidolgozni, amely adott problémával küzdők számára kiutat jelenthet. A Nemzeti Múzeum kertjében felállított sátrakban több mint negyven olyan katolikus intézmény és civil szervezet mutatkozott be, amelynek jelentős eredményei és tapasztalatai vannak a rászorulók érdekében végzett munkában. Céljuk, hogy, minél átfogóbb képet adjanak azokról a példaértékű kezdeményezésekről, amelyekről még hazánkban keveset hallani. A rendezvény az egyház karitatív, oktatási, egészségügyi munkájában már elkötelezett emberek számára is kiváló találkozási fórum, de inspirálhatta azokat is, akik felteszik maguknak a kérdést: „Mit tehetnék én magam a társadalmi bajok orvoslásáért? Hová fordulhatok, kikhez csatlakozhatok, ha látom a problémákat, de egyedül nem találom a megoldást?" Valljuk be, hogy a polgárok összefogását, társadalmi problémák megoldását szolgáló szervezetek kulcsszerepet játszanak egy olyan világban, ahol a társadalmi elszigetelődés egyre jobban felerősödik, a társadalom peremére kerültek helyzete egyre kilátástalanabb, a családalapítás statisztikája folyamatosan romlik. A Katolikus Egyház felvállalja, hogy a társadalomban felmerülő szociális, gazdasági, vallási, etikai és kulturális kérdésekre válaszokat, illetve megoldási alternatívákat nyújt, hiszen szükség van olyan szervezetekre, amelyek korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segítik a rászorulókat szociális, egészségügyi intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján. A KATTÁRS programjai nem a bezárkózásra, hanem a nyitottságra bíztatnak. Ez a nyitott, embertársaink problémáira érzékeny attitűd a kulcsa annak, hogy lépéseket tehessünk azok felé, akiknek szükségük van ránk. Veres András szombathelyi megyés püspök, a Caritas in Veritate bizottságának elnöke házigazdaként arra buzdította az egybegyűlteket, hogy merjenek a szeretet hírnökei és gyakorlói lenni.

 „A dolgunk nem más, minthogy Isten válaszait tolmácsoljuk. Nem csupán szóban, hanem tettekben is" - mondta Erdő Péter bíboros, aki beszédében az elszigetelődés és elmagányosodás ellen való küzdelemre hívta fel a figyelmet. „Kialakulhat bennünk a félelem a jövőtől, kibontakozhat bennünk a rettegés a másik emberrel való kapcsolattól, a viszolygás attól az elköteleződéstől, amit emberi szeretet adhat. De lehet-e boldog az, aki vak dióként dióhéjba zárva él?" - tette fel a kérdést a bíboros, majd hozzátette, hogy az ember megtisztulása, újjászületése, gazdagodása, életünk értelme és értéke leginkább a másik ember szeme tükrében ragyoghat fel előttünk, az emberiség és a világtörténelem végső értelmét pedig szintén segítségnyújtással érthetjük meg. Beszédének zárásaként a bíboros örömmel jelentette be, hogy Ferenc pápa elfogadta Áder János köztársasági elnök meghívását és ígéretet tett, hogy 2016-ban Magyarországra látogat.

A jó szó erejéről és jelentőségéről Böjte Csaba beszélt finom humorral átszőtt, mélyen elgondolkodtató előadásában. Lelkesítő szavait a marosszéki Kodály Zoltán gyermekkórus éneke fogta közre. „Jó szóval megszólítani a másikat. Ez a titok. Ez vezethet eredményre. Egy gyermek, legyen az akármilyen rossz, szegény vagy beteg, nem tekinthető selejtnek, hiszen Isten nem teremt selejtet. Oka van, hogy megszületett, célja és küldetése van az életben. Ha jó szóval fordulunk feléjük, pozitív visszhangra találunk".

A megnyitót követő napon a Párbeszéd Házában Üzenetünk van! címmel tudományos és gazdasági konferencián vehettek részt az érdeklődők, amelyen részt vett Veres András és Beer Miklós püspök, Csaba László közgazdász professzor, Frivaldszky János jogfilozófus-politológus, Kiss Ulrich jezsuita szerzetes és Héjj Tibor üzleti vállalkozó. A többi sátorban a különböző tudományterületek jeles képviselői vitatták meg a társadalom kihívásaira vonatkozó gondolatokat, konkrét megoldásokat. Az esti látogatók könnyű-, világ- és népzenei programokon (Magashegyi Underground, Holdviola, Misztrál, Baricz Gergely, Nemadomfel, Eclectica), filmvetítéseken, kézműves és szociodráma-foglalkozásokon, valamint ökuszimulációs társasjátékon vehettek részt.

A Katolikus Társadalmi Napokon jótékonysági gyűjtést is szerveztek, a befolyt pénzből a zsámbéki Premontrei Női Kanonokrend munkáját segítik majd. A támogatásból korszerűsítik a Szent Norbert Közösségi Házat, amely a rend által gondozottaknak és szegény családoknak kínál majd befogadó helyet, közösségi helyszínt.

 

Bár a fesztivált óriási érdeklődés övezte, mégis érdemes elgondolkodni azon, miért az idősebb korosztály képviseltette magát nagyobb arányban, miért lehetett csupán elvétve látni fiatalokat a barátságos hangulatot árasztó sátrak között. Éppen azok hiányoztak, akik a digitális kultúra világában, az interneten nőnek fel. Márpedig a keresztény üzenet teljességét nem lehet csak az internet, a háromperces programok, a spotok által befogadni. Az emberi kapcsolatokat sem helyettesítheti a világháló, a személytelen kommunikáció nem pótolhatja a valódi közösségi életet, a karitatív tevékenységek, az empátia sem sajátítható el általa. Privát barátságok meglazulhatnak, a magány és izoláció eltávolít a valóságtól, és csökkenti az empátiát. Márpedig minden  embernek egy megértő, őt elfogadó másik ember az igazi gyógyszere. Fiataloké a jövő, szokás mondogatni. A világot, amelyben mindannyian vágyunk élni a jelen század fiataljai alapozhatják meg. Belőlük, általuk épülhet olyan társadalom, ahol a kisebb és nagyobb közösségekben természetessé válik az önkéntes tevékenység, ahol a pénzközpontú értékrend mellett az emberi kapcsolatok fontosságába vetett hit újra gyökeret verhet.

 

                                                                                          Jónás Ágnes

 

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Mara
#2. 2013. szeptember 26. 15:33
Szeretettel gratulálok ehhez a humánus megmozduláshoz.

A mi papunk is jó lenne, ha olvasná ezt az írást.

Szeretettel és tisztelettel: Mara
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek