Új irány az orvosképzésben

Az orvosképzés Európa szerte nagy kihívások előtt áll.

 

 

A tendenciák alapján jól látható, hogy új oktatási technikák bevezetésére van szükség annak érdekében, hogy visszafordítsák a jelenlegi folyamatokat, és minél több fiatal, jól képzett szakember kerülhessen be az egészségügy vérkeringésébe. Ennek érdekében fogott össze egy közel 60 millió forintos támogatással járó európai uniós pályázat keretében az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem Orvostudományi Kara és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara.

 

A lakosság elöregedése az egészségügyi szolgáltatások iránt fokozott és megváltozott igényeket generál, ezért a kompetens és modern orvosi ismeretek folyamatos megújítását szolgáló továbbképzésekre alapvető szükség van a megfelelő szintű egészségügyi ellátás biztosításhoz.

 

A graduális és a posztgraduális orvosképzés, illetve továbbképzés megújításának nemzetközi trendjei is azt mutatják, hogy az információs technológia bevezetése jelentheti az egyik megoldást. A digitális platformok több területen változtatják meg a hagyományos orvosképzés rendszerét:

(1) Folyamatosan aktualizált és szakszerű információk nyújtása az orvosbiológiai tudományok és technológiák fejlődéséről az oktatásban pozitívan járul hozzá a diagnosztikai és kezelési lehetőségek bővítéséhez.

(2) A digitális technológia révén nemcsak új oktatási tartalmak jelennek meg, de didaktikailag a hagyományos oktatási technikáknál jobban figyelembe veszik az egyéni képességeket.

(3) A kompetencia-alapú (evidence based) és a probléma megoldáson alapuló gyakorlati tudás előtérbe helyezésével a hagyományos, statikus oktatással szemben egy, a napi betegellátási gyakorlatba jobban beilleszthető tudásanyag adható át.

 

Mint a térség orvosképzési intézményei, az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem felismerte, hogy az orvosképzés fejlesztése során alapvető fontosságú az új alapkutatási eredmények bevezetése a 21. századi orvoslás gyakorlatába és az orvosképzésbe egyaránt.

 

 

 

 

A projekt eredményei

 

A pályázati finanszírozással megvalósult program egy hosszabb távú, mind a graduális, mind a posztgraduális képzésbe beilleszthető oktatás-módszertani platform kiépítésének kezdő lépését jelenti. A projekt közvetlen célja online interaktív kurzus tananyagok készítése a jövőbeni közös posztgraduális szakirányú orvos-továbbképzési programokhoz mindkét partnerintézményben. A 2018. október 11-én záruló projekt megvalósításával 9 olyan oktatási modult dolgoztak ki közösen magyar, horvát és angol nyelven, melyeket mind a graduális, mind a szakorvos képzésben résztvevők eredményesen használhatnak. A modulok kiterjednek az élettan, az immunológia és a mikrobiológia, az anatómia és a szövettan, a biostatisztika,  a bioinformatika, a biokémia,  a biotechnológia, a farmakológia, a kísérleti epidemiológia és a rendszerbiológia területére egyaránt. A projekt megvalósítása alatt külön hangsúlyt kapott az a szándék is, hogy az alap és alkalmazott kutatási módszertanok minél hatékonyabban épüljenek be a jövőben a klinikai gyakorlatba, elősegítve közös klinikai kutatások indítását a jövőben.

 

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek

Vitám ős Kajánnal