Tovább képez, hogy tovább élhess

A Telkibányai Szepsi Csombor Márton Tagiskola, fontos szerepet tölt be a környezeti nevelés terén.

 

Nem csupán az ökoiskolai cím birtokosa, hanem évente legalább négy továbbképzést szervez a körzet pedagógusai számára, a fenntartható fejlődés jegyében. 2012. május 10-én, a telkibányai Öko-Demo Központ zsúfolásig megtelt a szélrózsa minden irányából érkező vendégekkel. Miskolc, Abaújszántó, Sárospatak valamint több kistelepülés környezetvédelmi szakembere, pedagógusa, adventista, görög katolikus és református lelkésze volt kíváncsi az előadásokra.

            Az alkalmat a házigazda, Czuczor Tamásné igazgató asszony nyitotta meg, aki a vendégek és az előadók köszöntése után átadta a szót F. Nagy Zsuzsannának. A 2011-ben Justitia Regnorum Fundamentum Díjjal kitüntetett környezeti nevelő az Ökológiai Intézet sokrétű munkájába vezette be a hallgatóságot (www.ecolinst.hu). A fennállásának 20. évfordulóját ünneplő alapítvány profiljában többek között helyet kap a kincskereső utak szervezése, a táboroztatás, a jogi segítségnyújtás, a környezetbarát háztartási eszközök népszerűsítése, a helyes táplálkozásra nevelés valamint a társadalom tájékoztatása a zöld ügyekről. A jelenlévők megismerhették az Ökológia Intézet jelenleg is nagy sikerrel futó programjait. „Gömörszőlős, egy fenntartható falu" címen több mint 100 millió Ft-os pályázatot valósítanak meg, ami az önfenntartó, független vidéki élet megteremtését és népszerűsítését célozza. A házi komposztállásra nevelést 5 éve kezdték el, aminek eredményeképpen 2000 fa komposztkeretet osztottak ki. Havi rendszerességgel sajtóreggelit tartanak, ahol a zöld civilek és a média munkatárai találkozhatnak a hiteles tájékoztatás érdekében. Nagy öröm volt a számukra, hogy elősegíthették a Szerencsi Biomassza Erőmű új, környezeti szempontokat fokozottan figyelembe vevő tervének a kidolgozását.

            F. Nagy Zsuzsanna előadásában kitért arra is, hogy május 5-12 között egy nemzetközi kezdeményezés, a Napos Napok hetében vagyunk (www.naposnapok.hu). Szólt a napenergia széleskörű felhasználhatóságáról a feketére festett hordótól kezdve a naptűzhelyen keresztül az űrtechnológiai fejlesztésekig. Figyelmeztetett arra, hogy bár jelenleg a napkollektorok ára csökkenő tendenciát mutat, de az előállításához szükséges nyersanyagok stratégiai készletei Kínában vannak.

            A továbbképzés másik előadója Szalay László Pál református lelkész volt, aki hazai tekintetben egy teljesen új kezdeményezés elindulásáról szólt Ökogyülekezetek Magyarországon címmel.  Bevezetésében a keresztyénség és a környezetvédelem kapcsolatát egy régi dilemmával hozta párhuzamba: Mit keres Pilátus a Credóban? A problémafelvetés során kitért azokra a nehézségekre, amelyek megakadályozhatják a teológia és a természettudományok párbeszédét. Röviden jellemezte azokat a csoportokat, akik a jelen környezeti pusztulását egyszerűen a végidők jelének tekintik, és nem akarnak tenni ellene.  Az MRE Ökogyülekezeti Tanácsosa nem hallgatta el azokat a kritikákat sem, amelyek kimondottan a keresztyén teológiát és tanítást teszik felelőssé a kialakult helyzetért. A teremtésvédelem bibliai alapjait négy pontban, igékkel alátámasztva összegezte: I, Teremtő Istenünk van; II, Feladatunk van ebben a világban; III, Felelősek vagyunk a Föld megromlott állapotáért; IV, Reménységünk van Krisztusban.      

            Az előadás folytatásában a lelkipásztor felvázolta az ökogyülekezeti program eddigi állomásait, kezdve a 2010-ben a Skót Egyházzal aláírt együttműködési nyilatkozattól egészen a 2012. április 28-ai Első Ökogyülekezeti Konferenciáig (www.okogyulekezet.hu). Kiemelte, hogy a kezdeményezésük nem előzmények nélküli, hiszen az evangélikus és katolikus felekezetek már jóval korábban elkezdtek foglalkozni ezzel a témával. A hallgatóság képet alkothatott arról, hogy a Teremtés Ünnepe, az Egyháztáji kezdeményezésekkel valamint a TIÉD és a Gyümölcsfák a papkertbe programokkal milyen gyakorlati módon vették/veszik ki a részüket az egyházak a teremtett világ megóvásából. Végezetül a Telkibányai Református Gyülekezetben megvalósított zöld programokról számolt be a helyi lelkipásztor. Fontos állomása volt az előterjesztésnek az Őkogyülekezeti Díj ismertetése, amire keresztyén közösségek pályázhatnak. A református Ökogyülekezeti Tanács és az evangélikus Ararát Munkacsoport július 31-ig várja azoknak a keresztyén intézményeknek, gyülekezetek a jelentkezését, akik vállalják, hogy környezettudatosabban élik a mindenapjaikat.

            Mind a két előadást képek, kiadványok, promóciós anyagok gazdagították. A szakmai munka és a tapasztalatcsere kis körökben folytatódott tovább. A kötött program után az egybegyűltek a helyi általános iskola vendéglátását élvezhették. A környezeti nevelési program következő akciója május 31-én lesz. A lelki és fizikális környezetünk esedezik, hogy végre vegyük komolyan a jelzéseit. Nem elég a kormányzati szabályozók húzd meg, ereszd meg politikájától várni egyedül a helyzet előmozdulását. Lásd mit tehet a civil és egyházi kezdeményez, s mit tehet Jóságos Lelke veled.                 

 

Szalay László Pál

 

 

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek