TOP nemzetközi egyházi érdekességek 2010-11-07-ig Reformatus.hu

Kultúrákat összekötő, rasszizmus ellenes kalendárium 2011-re Németországban már kapható az a 2011-es kalendárium, aminek tartalmát faji megkülönböztetés elleni képek, szövegek, versek, bibliai Igék é

 

 

 

A nagy kultúrák és világvallások ünnepnapjait, emléknapjait láthatjuk együtt a kalendáriumban. Találós kérdéseket olvashatunk az 1001 éjszaka meséiből, szellemes mondások, gondolatok is színezik 365 napon át a kalendáriumot. A kisméretű, 208 oldalas kiadvány akár a kabátzsebben is hordozható, sok hasznos gyakorlati és elméleti választ ad a keresőknek. Ideális interkulturális ajándék fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. (reformiert-info.de - 2010-11-07 - dr. Békefy-Röhrig Klaudia - reformatus.hu)

 

 

NATO-védelem a koszovói szerb egyházi örökség fölött

 

 

November 1-én Teodosije lipljani püspök a visoki Decani monostorban fogadta Samuel J. Locklear amerikai admirálist, a NATO egyesített haderejének új parancsnokát, és Erchard Biler német vezérőrnagyot, a KFOR kontingens parancsnokát.

 

Koszovói és metohijai látogatása során Locklear admirális kezdeményezte a találkozást a Szerb Ortodox Egyház helyi vezetőivel. A Decani monostor templomának megtekintése és a monostor történelmével való megismerkedés után a két főtiszt a koszovói szerb nép és az Ortodox Egyház biztonsági helyzetéről folytatott megbeszélést Teodosije püspökkel. Ezután a főtisztek együtt vacsoráztak a monostor testvéreivel. A beszélgetés során Teodosije püspök szorgalmazta, hogy a NATO továbbra is tartsa fenn jelenlétét a szerb enklávékban és a legfontosabb szerb szentélyek körül. A püspök hangsúlyozta, hogy még nem érett meg a helyzet arra, hogy a szerb vagyont a koszovói albán rendőrség védelmére lehetne bízni. Locklear admirális megígérte: annak ellenére, hogy a KFOR kontingenst az év végéig 8500 főről 5500 főre csökkentik, a KFOR egyik legfontosabb feladata továbbra is a szerb szellemi és kulturális örökség védelme lesz Koszovóban. (szimandron.hu - 2010-11-07 - dr. Békefy-Röhrig Klaudia - reformatus.hu)

 

 

Zinzendorf gróf az újkori teológia ihletője

 

Christoph Levin professzor a lippei egyházmegye lemgoi református templomában méltatta a herrnhuti testvérközösség alapítójának, Nikolaus von Zinzendorf (1700-1760) grófnak az életművét.

 

 

A lemgoi gyülekezetben reformáció ünnepe alkalmából tartott biblianapon a Lippei Bibliatársulat elnöke tartott előadást a herrnhuti közösségalapító halálának 250. évfordulója alkalmából, a ma már milliós példányszámban megjelenő, méltán világszerte ismert Losung-ok, Bibliaolvasó Kalauzok elindítójáról. A gróf 1722-ben saját  birtokán menedéket nyújtott a bohémiai és morva menekülteknek, akik protestáns hitük miatt kellett elhagyják szülőföldjüket. A gróf 1728 óta vezette be, hogy a következő napra bibliai verset és imádságot húztak, s azt olvasták fel a közösség előtt. 1731-ben Zinzendorf már összeállította Losung-könyvét, minden napra Igével és imával. Négy évvel a gróf halála után került sor az első, húzással összeállított éves Losung-füzet kiadására. A mostani formát 1969 óta tartja a Losung: minden kihúzott ószövetségi Ige mellé odateszik a tartalmilag annak megfelelő újszövetségi Igét és hozzákeresik a megfelelő imát. A Losung lényege, hogy az megfelel Zinzendorf eredeti elgondolásának: eszerint nincs keresztyénség közösség nélkül, amit az Ige teremt meg. A gróf mozgalma igazi misszionárius mozgalommá vált, „lélegzetelállító ökumenikus tágassággal" - mondta a müncheni professzor Zinzendorf jelentőségéről a lemgoi reformátusok előtt. (reformiert-info.de - 2010-11-07 - dr. Békefy-Röhrig Klaudia - reformatus.hu)

 

Békét a Szentföldön! - vatikáni felszólalás az ENSZ-ben

 

 

A szentföldi béke a nemzetközi közösség jóakaratán és segítségén múlik - hangsúlyozta felszólalásában Francis Chullikat érsek, a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője.

 

A november 3-án megtartott New York-i ülésen a szentszéki képviselő ösztönözte azoknak a további erőfeszítéseit, akik részt vesznek a növekvő számú palesztin menekült támogatásában, illetve akik a béke folyamat szereplői. Az izraeliek és palesztinok a terrorizmus és a katonai akciók fenyegetésében élnek egy ideje. Az érsek megújította a Szentszék felhívását a két állam megteremtésére, amely megoldás keretében különleges státuszt kapna Jeruzsálem szent városa. Kiemelte továbbá, hogy a tárgyalásokat akadályozó tényezőket késlekedés nélkül felelősségteljesen kell elhárítani, mert gátolják a szabad és kölcsönös kommunikációt illetve az álláspontok tiszteletteljes kicserélését. Arra buzdította a tárgyaló feleket: kötelezzék el magukat a párbeszédben annak érdekében, hogy stabilitást és békét teremtsenek a Szentföldön. Francis Chullikatt érsek szerdán az ENSZ-ben felszólalt az Emberjogi Tanács jelentésével foglalkozó plenáris ülésen is. Rámutatott az emberi jogok spirituális dimenziójára. Minden ember méltóságának az elismerése maga után vonja a személy belső és transzcendens dimenziójának tiszteletben tartását. Nemcsak a lelkiismereti szabadság fontosságát érintette beszédében, hanem összekapcsolta ennek kifejezését a vallásszabadsággal. Az érsek hangsúlyozta, hogy a kormányok felelőssége ennek az elidegeníthetetlen jognak a védelmezése ahelyett, hogy elhanyagolnák vagy engednék nevetségessé tételét és a hívők üldözését. Utalva a bagdadi szír-katolikus székesegyház elleni támadásra felhívta a figyelmet a keresztények szorult helyzetére a világ számos részén.
A szentszéki megfigyelő megdöbbenésének adott hangot a neveléshez való jogról készült ENSZ jelentéssel kapcsolatban, amely kötelezővé tenné az átfogó szexuális nevelést a gyermekek számára továbbá kritizálja azokat az országokat, amelyek engedélyezik a szülők számára, hogy kivonják gyermekeiket az ilyen oktatás alól. Megerősítette, hogy a nemzetközi dokumentumok a szülők jogának és felelősségének tekintik a gyermekeik nevelésére vonatkozó döntéseiket. Végül megállapította, hogy az emberi jogok nem változnak úgy, ahogy az emberi természet változhat. (RV.de - hu - 2010-11-06 - dr. Békefy-Röhrig Klaudia - reformatus.hu)

 

 

A pápa Spanyolországban

 

A katolikus egyházfő november 6-7-én Spanyolországba látogat. Először Santiago de Compostelaba látogat XVI. Benedek.

 

Ez után Barcelonában felszenteli a Sagrada Família templomot. Ez lesz 18. nemzetközi útja. Jövőre a madridi Ifjúsági Világtalálkozóra a pápa szintén ellátogat Spanyolországba. A hit, a művészet, a család és Európa - ezek lesznek XVI. Benedek közelgő útjának legfontosabb témái. A lelkipásztori látogatás során a pápa zarándokként a többi zarándok között imádkozik Szent Jakab apostol sírjánál. Régen várt utazásról van szó, mivel Joseph Ratzinger első alkalommal jár majd Santiago de Compostela-ban és Barcelonában is. Fivérével már korábban tervezték, hogy együtt ellátogatnak ezekre a helyekre, de aztán ez sosem valósult meg. A zarándoklat áll majd a középpontban Compostelában, míg a művészet és a hit határozza meg a barcelonai jelenlétét, amely Gaudí rendkívüli alkotására összpontosít. Olyan művész volt ő, aki a keresztény élet példaképét is jelenti. Boldoggá avatási eljárása is folyamatban van. A Sagrada Família templom nemcsak művészeti, de a hit szempontjából is fontos alkotás. Felszentelése után a „basilica minore" kis bazilika címet nyeri majd el. Minden részlete fontos jelentéssel bír, mert Gaudí erősen összekapcsolta a liturgiát és a Szentírást. Ez az építmény tehát beilleszkedik a nagy középkori székesegyházak sorába, amelyek kifejezik az egész kozmoszt. XVI. Benedek útja során meglátogatja Galícia és Katalónia autonóm közösségét és a helyi nyelvjárásban is megszólal beszédeiben. Találkozik az ország felső vezetésével, a királyi családdal, Zapatero miniszterelnökkel és Mariano Rajoy-lal, az ellenzék vezetőjével. A pápai út lelkipásztori aspektusához kapcsolódik, hogy az egyházfő visszautazása előtt ellátogat egy katolikus intézménybe, ahol többszörös fogyatékkal élő gyermekek gondozását végzik. (RV.de - hu - 2010-11-06 - dr Békefy-Röhrig Klaudia - reformatus.hu)

 

 

Miről ír az angol reformátusok REFORM-ja?

 

Az angol reformátusok havilapja, a Reform mindig tartalmaz érdekes meglepetéseket. A novemberi számba lapozunk most bele!

 

A hit és a felfedezés kapcsolatát, összefüggéseit mutatja be cikkében a híres fizikus, teológus és író, John Polkinghorne, aki 80. születésnapján „a világmindenség istenien megalapozott termékenységéről" elmélkedik, s az agykutatás legújabb felfedezéseit mutatja be.  Visszatekintésében így fogalmaz: „Harmincegy évvel ezelőtt elfogadtam a cambridgei professzorságot. Akkor kezdtem intenzíven elgondolkodni arról, milyen páratlan kapcsolat áll fenn a tudomány és a vallás között". Fizikusként - folytatja emlékezését Polkinghorne - nagyon érdekelt a fizikai világ, valóság mélyén rejtőző csodálatos rend, amiről a  modern tudomány adott hírt. - A korábban Angliába emigrált cseh katolikus lelkész, író, teológus, előadó és politikai kommentátor, Thomas Halík a vele készített interjúban érdekes témát hoz szóba: „A fő törés és választóvonal az egyházban nem a liberálisok vagy konzervatívok között húzódik, hanem a gondolkodók és a nem-gondolkodók között". Fontosabb témák még: Milyen erőket kapunk a személyes imádságban? Mi történik azzal a gyülekezettel, amelyiknek el kell adnia épületeit, hogy tovább éljen? Lelkiismeret és hadsereg, Isten Igéjének magyarázata, az állandó szerzők spirituális tanácsai, elmélkedései gazdagítják angol református testvéreink havilapját. Mai alkotó írók és költők versei és írásai mellett a főszerkesztő a chilei bányászok csodával határos életben maradásáról fejti ki gondolatait a 95. Zsoltár 4. verse alapján: Kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi. (reformedchurch.uk - 2010-11-05 - dr. Békefy-Röhrig Klaudia - reformatus.hu)   

 

 

Nemzetközi muszlim-keresztyén konzultáció a közösségek változásairól

 

Genfben rendezték meg azt a konferenciát, melyen mohamedán és keresztyén vezetők, a vallásközi párbeszéd szakemberei vettek részt. A tanácskozás főtémája így hangzott: „Megváltoztatni a közösségeket - keresztyének és mohamedánok közös jövőt építenek".

 

A konzultációt az Egyházak Világtanácsa és több muszlim szervezet támogatta anyagilag, illetve vállalt védnökséget a genfi konzultáció felett. A résztvevők három kulcstémával foglalkoztak: 1. Túl a többség-kisebbség kérdésén - 2. A konfliktustól az együttérző igazságosságig - 3. Pedagógiai eszközök alkalmazása a konfliktusok megoldásában. A tanácskozás végén közös nyilatkozatot hoztak nyilvánosságra. A konzultáció résztvevői határozottan állást foglaltak mindennemű erőszakos cselekmény ellen, aminek során az erőszakoskodók tönkreteszik a szenthelyeket vagy Isten házait, s az istentiszteleten résztvevők biztonságát veszélyeztetik. A konzultáción jelentős személyiségek is kifejtették véleményüket a konfliktustól az együttérző igazságosságig témakörben. Így Dr. Aref Ali Nayed, a Dubai Médiaközpont igazgatója, Kjell Magne Bondevik lelkész, Norvégia korábbi miniszterelnöke, ma az Oslói Béke-, és Emberjogi Központ elnöke, és Dr. Farid Esack, az iszlám tanulmányok professzora a dél-afrikai Johannesburg egyetemén. (ÖRK.ch - 2010-11-05 - dr Békefy-Röhrig Klaudia - reformatus.hu)

 

 

Összortodox konferencia az eretnekségekről és az álvallásokról

 

 November 1-3. között a görögországi Larissa városában az eretnekségekről és a paravallásokról (álvallásokról) tartottak nemzetközi összortodox konferenciát, ami a sorban a 22. volt.

 

A konferencia védnöke Őboldogsága Ieronimosz, Athén és egész Görögország érseke volt. Az idei konferencia témája: „A kortárs okkultizmus formái és megnyilvánulásai". A konferenciát Könyörgő Istentisztelettel és vízszenteléssel nyitotta meg Ignatiosz larissai metropolita. A konferencia munkájában a Görögországi Ortodox Egyház képviselőin kívül részt vettek más Helyi Egyházak képviselői is. Az előadók között volt többek között Theophilosz (Lemondzisz) archimandrita, aki a „Teoszófia. A régi okkult praktikák egybeolvadása és újak megjelenése" címmel, valamint Ioannisz Zotosz atya, aki a „Spiritizmus és mai fejlődése" címmel tartott előadást. (sedmitza.ru-szimandrion.hu - 2010-11-05 - dr. Békefy-Röhrig Klaudia -  reformatus.hu)

 

 

 

 

 

 

 

Tutu és lelkész lánya közös könyvet írt az emberségről

 

Desmond Tutu, a legendás Béke Nobel-díjas dél-afrikai anglikán érsek és az általa lelkészi szolgálatra 2004-ben felszentelt lánya, Mpho közös könyvet írt „Azért vagyunk emberek, hogy jók legyünk"  címmel. A könyv több világnyelven is megjelent és a bestseller-listákon szerepel.

 

Ebben a könyvben arról a titokról írnak, hogyan lehet annyi szenvedés, borzalom megtapasztalása közben és ellenére megőrizni a jóság vágyát és tetteit, amin Tutu papként, püspökként, a dél-afrikai faji megkülönböztetés elleni egyházi küzdelem vezéralakjaként átment. Olyan kérdésekre adnak mindketten választ, amit nagyon sokan feltesznek naponta: „Hol van Isten, amikor szenvednünk kell? - Hol van Isten, amikor elbukunk? - Miért engedi meg Isten, hogy vétkezzünk, rosszabb esetben bűnözzünk?". Tutu és lánya is történetekkel, igaz példákkal válaszol a kérdésekre, amelyekből egyértelműen kitűnik, hogy apát és lányát Isten szeretete hatja át. Tutu, akinek rengeteg oka lenne a bosszúra, a visszafizetésre, s meg is voltak, vannak hozzá az emberi eszközei, hallani sem akart/akar a bosszúról. Ha Isten él a szívben, nem lakozhat abban a bosszúállásnak még csak az árnyéka sem. Tutu bizonyos abban, hogy élni másként nem érdemes, még ha lehet is. A 222 oldalas könyv németül is hozzáférhető az érdeklődőknek, akik Tutu őszinte vallomására fogékony szívvel tudnak reagálni: „Lényünk mélyén még ott húzódik valami jóság is". (jesus.de - 2010-10-30 - dr. Békefy-Röhrig Klaudia - reformatus.hu)

 

 

 

A reformáció még mindig forradalmi erejű - Halloween ellenére

 

Németországban, a reformáció szülőföldjén október 31-én mindenütt hálaadó istentiszteletet tartanak a protestánsok - az amerikanizált Halloween közben.

 

A Luther Márton által kiváltott reformációnak még mindig van forradalmi ereje és töltése mind a társadalom, mind az egyház számára - jelentette ki a schleswigi evangélikus püspök, Gerhard Ulrich. Luther a gondolkodás szabadságát erősítette fel a tudományban, az államéletben és az egyházban. A püspök emlékeztetett október 30-i sajtónyilatkozatában a reformátori gondolkodás lényegére: a szabadságot és a felelősséget önmagunkért és a közösségért együtt kell gyakorolni és megvalósítani. Ez Luther megfogalmazásában így hangzott: „A hitet életgyakorlattá kell változtatni". Ebből következően az egyház a szabadság intézményeként működhet - hangsúlyozta Ulrich püspök -, és soha nem válhat  a vallási kényszer vagy kényszerítés eszközévé. - A Kurhessen-Waldecki Protestáns Egyház püspöke, Martin Hein pedig rámutatott: az USA-ból behozott Halloween-ünnep, ami pontosan a reformáció napjára esik, az élvezetről és a vidámságról szól. Azt elgondolkodtatónak tartja, hogy a gyermekek és a fiatalok október 31-ét és november 1-ét egyre inkább a Halloweennel kapcsolják össze, nem a reformációval, illetve a mindenszentekkel. A helyes egyensúly és rangsor megtartása érdekében az egyházaknak, szülőknek, óvodáknak és iskoláknak többet kellene tenniük. (ekd.de - 2010-10-30- dr. Békefy-Röhrig Klaudia - reformatus.hu)

 

Ortodox teológiai központ Amszterdamban

 

Az Amszterdami Szabadegyetem Teológiai karának keretében létrehozott Ortodox Teológiai Központ épületét október 21-én szentelték fel.

 

Az Amszterdami Szabadegyetem Hollandia legnagyobb keresztény egyeteme, 130 éve alapították. A Központot a Benelux államok ortodox püspökeit összefogó Benelux Államok Ortodox Püspöki Konferenciája áldásával alapították 2010. május 28-án. A Központ célja, hogy elősegítse az ortodox teológia tanulmányozását Nyugat Európában, felgyorsítsa az Ortodoxia megismerésének és meggyökeresedésének folyamatát a nyugati államokban, valamint hogy biztosítsa a Benelux Államokban börtönszolgálatot, kórházi szolgálatot és tábori lelkészi szolgálatot ellátó papok továbbképzését. 2010. július 27-én az egyetem rektora megerősítette Andrew Louth atya, a Moszkvai Patriarchátus Szurozsi (nagy britanniai és írországi) Egyházmegyéje papjának és az Angol Tudományos Akadémia tagjának professzori kinevezését. A Központ igazgatója Mihail Bakker atya, a Moszkvai Patriarchátus amszterdami Szent Miklós templomának diakónusa lett. A Központ felszentelésekor az Egyetem dísztermében a Vízszentelési Szertartást öt ortodox főpap, a Benelux Államok Ortodox Püspökei Konferenciájának tagjai végezték (Panteleimon metropolita, Kallistos Ware metropolita, Gavriil komanai érsek, Maximosz eumeniai püspök és Athenagorasz szinopei püspök). A szertartáson jelen voltak a Konstantinápolyi, a Moszkvai és a Szerb Patriarchátusok Hollandiában szolgáló papjai. Simon, Hága és Hollandia érsekének (Moszkvai Patriarchátus) köszöntőjét Szergij Ovszjannyikov protoijerej atya, az amszterdami Szent Miklós templom elöljárója olvasta fel. A Könyörgő Istentisztelet után tartott szimpóziumon, melynek témája a „Béke az ortodox teológiában" volt, Kallistos Ware metropolita és Andrew Louth atya tartottak előadást. (religare.ru - szimandron.hu - 2010-10-30 - dr. Békefy-Röhrig Klaudia - reformatus.hu)

 

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek