Tarandus Kiadó ajánlatából

2012. februári megjelenések:

Tarandus Kiadó

SZAPPANOS GÁBOR: BOLDOG SZINDBÁD POKOLJÁRÁSAI                 

           

Az utazóregény a legnépszerűbb műfajok egyike az egész világirodalomban. Szerzőik nemcsak felfedezetlen tájakra, idegenségük miatt furcsa emberek közé és izgalmas kalandokba vezetik olvasóikat, de megnyitják az ember legbelső - szép, rút, csodálatos és hátborzongató - világának kapuját is. A belső menny és pokol kapuit. Az egyik legismertebb vándoralakot, Szindbádot sokan tollhegyre tűzték már, ám Krúdy alaposan átformálta az Ezeregyéjszakában született figurát: a bohém, léha, óvatos nőfaló a múltjába, az emlékeihez, a szerelemeihez utazott vissza újra meg újra. Szappanos Gábor regényében azonban ismét új életre kel, szürreális, groteszk, a realizmuson inneni és túli, csodákkal teli világ mezsgyéjén egyensúlyoz - és legizgalmasabb utazásai nem a „koponyája körül", hanem azon belül történnek vele...   „A Boldog Szindbád pokoljárásai önállóságot, ihletettséget, hagyományainkhoz való (valló!) hűséget egyképp mutat. A klasszikusokat tovább kell fejleszteni! Krúdy büszke lenne ilyetén önálló-fejlesztő utódra. Mély és szórakoztató könyv, egy beváltott ígéret megfelelő folytatása, a határ a maga nemében a csillagos ég." (Tandori Dezső) 

 

Szappanos Gábor 1962-ben született Budapesten. Az ELTE BTK angol-olasz szakán végzett.

1987-től 1994-ig az Európa Könyvkiadó angolszász-skandináv felelős szerkesztője, 1994-től szabadúszó. 2005-től a POLÍSZ műfordítási rovatvezetője. Író, szerkesztő, publicista, műfordító, tanár. Angol, svéd, dán, norvég és olasz nyelvből fordít.
Önálló könyvei: az Apokrif történetek - Novellák egy hétre, a Szárazbabódi dekameron és az Ajándéknapok a túlvilágról című elbeszélés kötetek, valamint a Csőregh Márton válogatott szenvedései c. pikareszk művészregény, mellyel a Magyar Napló regénypályázatán 2007-ben elnyerte az I. különdíjat. Novellisztikája 1998 óta szóbeli érettségi tétel volt több budapesti gimnáziumban. A Tarandus Kiadó gondozásában 2011-ben jelent meg A királynő mélyén című kötete.

A Hungarovox Oktatási Stúdióban műfordítást, kreatív írást és szerkesztést tanít.

Tagja a Magyar Írószövetségnek, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Prózaíró Műhely Egyesületnek és a Kelemen Kör Független Művészeti Egyesületnek.


208 oldal, keménytábla, 125x190mm, ISBN: 978-615-5180-36-1

Utazóregény

Tarandus Kiadó, 2012, Győr

3 290 Ft

 

 

GAZDAG LÁSZLÓ: VAN ÉLET A HALÁL UTÁN (?)

 

Ez a könyv a széles nagyközönség részére íródott. A Szerző a tudomány határterületén barangol, a „homályos zónában", a ma még megmagyarázhatatlannak tűnő jelenségek birodalmában. Merész célkitűzése mégis az, hogy magyarázatot adjon e jelenségekre. A kötetből kiderül, hogy hit és tudomány, materializmus és idealizmus 2500 éves vitája a jón bölcselők óta álvita volt, csupán a lét különböző dimenzióit írták le. A vallások, az idealista filozófiák a szuperfolyékony kvantumvákuumban zajló, ezért számunkra csak korlátozottan vagy egyáltalán nem észlelhető folyamatokat taglalták, míg a materializmus és a természettudományok a szuperfolyékonyságát elvesztő, kölcsönhatásra képessé vált anyag valóságát. Mindezek a kérdések most már egy paradigmarendszerben vizsgálhatók, mégpedig a modern természettudomány (kvantumfizika) paradigmarendszerében. A könyv izgalmas áttekintést ad az emberiség nagy mítoszairól, a parajelenségekről, megpróbálva ezek természettudományos magyarázatát adni. Foglalkozik az alapvető kölcsönhatásokkal, a rejtélyes „Dirac-tengerrel", az alvás kérdésével, a végtelen titokzatos világával, és keresi létünk értelmét, ha létezik egyáltalán ilyesmi. A Szerző senkit nem akar meggyőzni. Nem azt állítja, hogy a dolgok így vannak, hanem hogy így is lehetnek. Mottója: „Szeresd azt, aki az igazságot keresi! De óvakodj attól, aki már megtalálta!"

 

Dr. Gazdag László 1953. március 19-én született Pásztón. 1978-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pécsi kihelyezett tagozatán, agrárszakon diplomázott. 1981-ben közgazdaságtanból egyetemi kisdoktori fokozatot, 1999-ben kandidátusi fokozatot szerzett ugyanitt. 1978-1989 között a szekszárdi KSZE Növénytermelési Rendszer közgazdasági osztályvezetője, főként elemzéssel foglalkozott. 1989-1999 között a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán adjunktus, majd 1999-2009 között egyetemi docens. 2009-től a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi Illyés Gyula Főiskolai Karán, 2011-től a Kodolányi Főiskolán oktat.

Megjelent könyvei: Átváltozások az Elbától keletre és nyugatra, Szenci Molnár K. 1994. A relativitáselméleten túl, Szenci Molnár K. 1995. Angol nyelven: Beyond the theory of the relativity,1995. Homályos zóna, Kornétás K. 2001. A hárompólusú világ erővonala, társszerző, (Gazdag L. - Baka J.) Krónika K. Pécs, 2002. A teremtés titka, Alexandra K. 2004.

A Bokros-csomag mítosza és a valóság, Laurus K. 2007. A világűr meghódításának első 50 éve, társszerző. (Gazdag L. - Mészáros I.) Laurus K. 2007. A közgazdaságtan alapjai, Dialog Campus K. 2007. Magyarország úttévesztése (A rendszerváltás közgazdaságtana), Mundus Egyetemi K. 2009. A menedzsment alapjai, Dialog Campus K. 2010. A fejlődés természete (Civilizációk), Szamárfül K. 2011. Van élet a halál után (?), Tarandus K. 2012.

 

Keménytábla, 120 oldal, 142x190mm, ISBN: 978-615-5180-42-2

Szintézis könyvek sorozat, Spirituális, ezoterikus könyv

Tarandus Kiadó, Győr, 2012

3 450 Ft

 

 

 

ERNST OTT: TAROT ÉS ASZTROLÓGIA

 

Tarot és asztrológia: két, egymással összefüggő jövendölési technika, melyek részletes elemzésére vállalkozik a kötet. Aki mélyebben kutatja a témát, gyorsan felismeri, hogy az asztrológia nem ismer jó vagy rossz aspektusokat, viszont eléggé komplex rendszer, és a tarot-lapok mögött is sokkal több rejtezik, mint amit első pillanatban sejtünk. Mi köti össze ezt a két jóslási technikát? Mindkettő szimbólumokat jelenít meg, amelyek újabb és újabb kérdéseket vetnek fel. Értelmezést igényelnek, és meg kell őket magyarázni.

A horoszkópjelek absztrakt jelzései képként és figuraként értelmezendők. Már az egyes szimbólumok elnevezése is azt mutatja, hogy itt archetípusokról van szó, melyek belső pszichikai képet mutatnak. A tarot-lapok zseniális alkotásai - jelentésüket először le kell fordítani! - ugyanis nem absztrakt szimbólumokban mutatkoznak meg, hanem kész képek, amelyek a belső életünket mutatják meg. Ehhez a tarot egyszerűen segítség és kiegészítés. Itt is rajzok és szimbólumok sokasága mutatkozik, amelyeket az asztrológiához hasonlatosan értelmezni kell.  A gyakorlatban a két rendszer ideálisan egészíti ki egymást. Néhány tarot-lapnál az a benyomásunk, hogy közvetlenül az asztrológiai szimbólumot látjuk. De ez sem fedi mindig pontosan egymást. A hasonlóság az asztrológiai jelek és a tarot-képek között elég nagy, hogy az összefüggést felismerjük, másrészt olyan különbségek is felfedezhetők, hogy minden egyes alkalommal új felvetéseket tehessünk.

A szerző Ernst Ott a Német Asztrológiai Szövetség (DAV) auditált asztrológusa, a Svájci Asztrológiai Szövetség (SAB) tagja, a Tarot Szövetség alapítója. Neves asztrológiai iskolája Németország három városában működik, emellett nemzetközi szemináriumok és előadások népszerű előadója. Az asztrológia humanisztikus és pszichológiai irányát képviseli, hangsúlyozza, hogy az asztrológia és a tarot gyakorlati hasznuk mellett régi, európai kulturális örökséget is jelentenek. Eddig megjelent angol, német, olasz, holland és cseh nyelvű kötetei után végre magyar nyelven is kiadásra kerül a Tarot és asztrológia című könyve, mely egyszerre kézikönyv és művelődéstörténeti esszé, amelyet bátran ajánlunk a témával most ismerkedők számára is.  

 

216 oldal, keménytábla, 132x207mm, ISBN: 978-615-5180-40-8 

Spirituális, ezoterikus könyv

Tarandus Kiadó, Győr, 2012

3 890 Ft

 

KÖVESI PÉTER: NEM LESZEK NEMECSEK!

 

Tizenéves fiataloknak íródott Kövesi Péter új könyve, amely a szerző szerint meglehetősen szemtelen és tiszteletlen - vagyis éppen olyan, mint a megcélzott korosztály, akik most kezdik keresni önmagukat, helyüket a felnőttek világában.

A felnőttek, szülők, tanárok elsősorban azt várják a tinédzsertől, hogy jó gyerek legyen. Pedig ő már nem gyerek, legalábbis nem annak érzi magát. És egyáltalán, mit jelent, és hogyan is kell jónak lenni? Mint Nyilas Misi vagy mint a kis Nemecsek Ernő, aki bele is halt abba, hogy jó legyen? Ezek a magatartásminták mára idejétmúltak lettek. „Légy jó mindhalálig" - tanácsolja az író -, „de ne vidd túlzásba!"

Hogyan lehet valaki önmaga a sztárok és reklámok által manipulált, hazug világban? Hogyan lehet boldog és sikeres az ember az amerikai álomgyárak közhelyes sikerreceptjei nélkül is?

Őszintén, szókimondó stílusban van szó a divatról, a drogozásról, piáról és cigiről, mindenféle függőségről - és persze a szexről is -, természetesen nem az osztályfőnöki órák és az idejétmúlt „felvilágosító" könyvek stílusában, hanem arról és úgy, ahogyan ezekkel a kérdésekkel egy tinédzser „élesben" találkozik. Tabuk és mellébeszélés nélkül, a legkényesebb témákról is lehet, sőt kell is beszélni!  A szerző elismert gyógyító, lelki segítő és tanító, akinek könyvei mellett mintegy húsz éve jelennek meg írásai hazai szak- és napilapokban.

 

Kövesi Péter 1952-ben született Debrecenben. Eredeti foglalkozásai: fotós, alkalmazott grafikus és kiállítás-rendező, de tanult történelem-népművelés szakon is. Mindezek mellett tinédzser korától foglalkozik ezotériával, spiritualitással, filozófiával és lélektannal. E diszciplinákból elsősorban az a keleti tudás érdekli, amely a mai nyugati ember életét teljesebbé és egészségesebbé teheti.

Jelenlegi tevékenysége alapvetően kétirányú: ezotéria és természetgyógyászat. Előadásai, tanfolyamai sokféle témát ölelnek fel, az ezotéria, mágia, misztika történetéről, a keleti és nyugati szellemi tanításokról, iskolákról, vallásokról, belső utakról, meditációról, reinkarnációs terápiáról, szellemi fejlődésről, természetes életmódról és gyógyításról szólnak.
Szívesen, és sokat ír. Legalább száz cikket és tanulmányt publikált napi- és szaklapokban. Három könyvet fordított angolból: kettőt a reikiről, a harmadikat a csakrákról. 2006-ban jelent meg az Időkapu című kötete a reinkarnációs- és korregressziós terápiákról, 2010-ben pedig Ráadás címmel verseit adta közre. A Tarandus Kiadó gondozásában 2011-ben jelentek meg A Pilis-összeesküvés és az Utazások ezotériában című kötetei.

 

 

 

140 oldal, keménytábla, 115x170 mm, ISBN: 978-615-5180-37-8

Szintézis könyvek sorozat, Ifjúsági ismeretterjesztés

Tarandus Kiadó, Győr, 2012

2 350 Ft        

 

2011-es megjelenéseink:

 

 

MOLNÁR CSABA: A HÁROM KRISTÁLY LEGENDÁJA

Molnár Csaba kezdő íróként izgalmas mesét tár elénk. Olyan világokba vezet, amelyeket gyermekként még megértettünk, de felnőttként nem érzünk közel magunkhoz. Liszkay Szilvia, a Narnia krónikái könyvek és filmek fordítója így ír a regényről. „Molnár Csaba regénye (a Narnia krónikáihoz hasonlóan) egyszerre több valóságban játszódik. Különös lények, izgalmas kalandok, fordulatos cselekmény minden adott egy jó fantasy-hez. Itt is, ahogyan Lewis regényeiben, többről van szó. Mint tó mélyén egy szépen csiszolt kristály, a sorok közt meg-megcsillan a bölcs humanitás. Megnyugodhatunk: hiába a világok sokfélesége, az univerzumban mégis rend van, hisz a szeretet mindennél hatalmasabb ereje irányítja." A Tarandus Kiadó első könyve színvonalas irodalmi alkotásként célozza meg a műfaj kedvelőit.

 

344 oldal, keménykötés, 142x190mm, ISBN: 978-615-5180-00-2

Ifjúsági regény

Tarandus Kiadó, Győr, 2011, 3 490 Ft

 

SARLÓS ENDRE: ELFELEDETT HŐSÖK

A második világháborúba sodródó Magyarországtól a náci Németország nagyobb katonai részvételt követelt. A német fenyegetettség árnyékában (Horthy kormányzó parancsára) szerveződött meg a 2. magyar hadsereg, amelyet Jány Gusztáv vezérezredes irányítása alatt (1942 nyarán) a Don-kanyarba vezényeltek. A tiltás és az elhallgatás évtizedei után végre emlékiratok sokasága, a harcokban résztvevők beszámolói és hiteles dokumentumok kerülhettek a nyilvánosság elé. E kötet (a képregények sajátos formájában) a fiatalabb korosztály érdeklődését is ráirányítja hadtörténelmünk legtragikusabb, olykor hősies eseményére. A Tarandus Kiadó második könyve Sarlós Endre grafikus életművének kiemelkedő alkotása.

 

84 oldal, keménytábla, 235x333mm, ISBN: 978-615-5180-10-1

Történelmi regény, képregény

Tarandus Kiadó, Győr, 2011, 4 950 Ft

 

 

TARR BENCE LÁSZLÓ: AZ ÖRÖK ÉLET FORRÁSA

A kötet filozófiai létkérdésekre adott válaszok gazdag gyűjteménye, amelyek közérthető formában tárják elénk a világ rejtettebb összefüggéseit. A széleskörű műveltség kincsestára, melyben tükröződik a huszadik század végén született, modern ember kulturális sokszínűsége.

A szerző így vall róla: „Az írás kezdettől fogva társam a megismerésben. A szavak varázslatos mágiája mindig is elbűvölt. Egyetlen jól megfogalmazott mondat több felismerést hozhat, mint bármely hosszú idővel eltöltött tartalmatlan élet. Kötetem meditációs könyvnek szánom, amelyből egy-egy fejezetet elolvasva, eltöprenghetünk lelkünk rezdülésein. A szavakon túli csendes ébredés világos fényénél meg lehet próbálni úgy rendezni a szavak árnyképeit, hogy azok önmagukon túlmutatva leképezzék a valóság magasabb vetületeit. Erre tesznek írásaim kísérletet."

A Tarandus Kiadó harmadik könyve Tarr Bence László eddigi életművének méltó összegzése.

 

272 oldal, keménytábla, 152x230mm, ISBN: 978-615-5180-07-1

Szintézis könyvek sorozat, spirituális, ezoterikus könyv

Tarandus Kiadó, Győr, 2011, 3 450 Ft

TARR BENCE LÁSZLÓ: MINDENEK OSTROMA

Tarr Bence László esszék, tanulmányok és novellák mellett húsz éve ír verseket, amelyek tárgya gyakran az Istent kereső ember viszonya az élethez, valláshoz, az örökléthez. Versei filozófiai létkérdések mélységes tükrei, melyekben híven mutatkozik a huszadik század végén született, modern ember kulturális sokszínűsége, a klasszikus műveltség és a spirituális hagyomány.

A halmozott rétegeken átsejlik a mitológiai, hermetikus, alkimista és keresztény szimbólumvilág harmonikus egysége. Ezek a versek meditációs formák is, a bennük való elmélyülést segítik Papp Norbert festőművész grafikái.

Az önálló értékkel bíró táblarajzok a versek képbe öltött és továbbgondolt másai. Ez a művészeti forma teszi egyedülállóvá azt a barangolást, amelyre a Tarandus Kiadó negyedik könyve készteti az olvasót.

 

84 oldal, keménytábla, 210x210mm, ISBN: 978-615-5180-06-4

Szintézis könyvek sorozat, ezoterikus vers

Tarandus Kiadó, Győr, 2011, 2 990 Ft

 

 

Ifjabb GAÁL MÓZES: MILDI MESÉI

Ifjabb Gaál Mózes (1894-1929) rövidre szabott életében néhány kiemelkedően szép ifjúsági regényt alkotott. Ezek: A beszélő madár, Az elszökött állatsereglet, A nyár szigetén, A királyfi játékai és mások. A leginkább légies és elbűvölő elbeszélése minden bizonnyal az 1922-ben megjelent Mildi meséi.

Az árva és ártatlan Mildiből hosszú vándorlása közben a (mindenkiben benne élő) gyermeki lélek suttog ki. A csodák csak arra várnak, hogy körbelengjék az olvasót, és szívébe vigyék ennek a tündéri kislánynak az üzenetét: a kereső ember csakis önmagában lelheti meg a végső boldogságot.

A Tarandus Kiadó ötödik könyvével arra vállalkozott, hogy az utoljára 1984-ben megjelent regényt újraszerkessze, és Pap Kata grafikus kitűnő illusztrációival díszítve tárja az ifjú és idősebb olvasók elé.

 

192 oldal, keménytábla, 176x250mm, ISBN: 978-615-5180-01-9

Mese, ezoterikus mese, regék és mondák

Tarandus Kiadó, Győr, 2011, 2 990 Ft

 

 

ALDERBELT VON CHAMISSO: SCHLEMIHL PÉTER CSODÁLATOS TÖRTÉNETE

A könyv műfaja nehezen meghatározható. Maga Chamisso így vélekedik róla: „...a nyáron írtam magam szórakoztatására és egy barátom gyermekeinek mulattatására a Schlemihl Péter-mesét...", vagyis a szerző meseként határozta meg írása műfaját. Péter eladja az árnyékát egy különleges megjelenésű, szürke úrnak. Hamarosan azonban rá kell jönnie, hogy az árnyék hiánya teljesen kizárja őt az emberi társadalomból. Környezete felismeri fogyatékosságát, félni kezdenek tőle vagy kigúnyolják. Hányattatásai végén az ördög kész visszaadni árnyékát, de cserébe a lelkét kéri. A Tarandus Kiadó hatodik könyvének végén az olvasó elgondolkodva ejtheti ölébe az izgalmas, Fabó Attila László által gondosan illusztrált mesét.


72 oldal, keménytábla, 200x200mm, ISBN: 978-615-5180-03-3

Mese, ezoterikus mese, regék és mondák

Tarandus Kiadó, Győr, 2011, 2 890 Ft

 

 

ALFRED DE VIGNY: CINQ-MARS ÖSSZEESKÜVÉSE

Alfred de Vigny (1797-1863) izgalmas történelmi regényében a francia birtokarisztokrácia és az erőszakosan központosító abszolút monarchia ütközik össze. A XVII. század harmincas éveiben játszódó történet szereplői: Franciaország és Navarra királya, XIII. Lajos, felesége, Ausztriai Anna és mindenekelőtt a becsvágyó és hatalomra törő, a gyönge királyt befolyásoló Richelieu bíboros, akinek tevékenysége agyafúrt, manipulátor módon ásta alá a francia nemzet fő értékhordozóját, a független nemesi osztályt, valamint a főhős, az összeesküvő Cinq-Mars, akinek közösségi szerepvállalását nem annyira a politikai eszme, mint inkább lélektani ok, a szerelem motiválja. Benedek Marcell csodálatos fordításában, Baranyi Ferenc költő előszavával a Tarandus Kiadó hetedik könyve igényes olvasnivalót nyújt a kor és a műfaj kedvelőinek.

 

448 oldal, ragasztókötés, 142x190mm, ISBN: 978-615-5180-02-6

Történelmi regény

Tarandus Kiadó,  Győr, 2011, 3 650 Ft

 

 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ELSÜLLYEDT EURÓPA

Kosztolányi Dezső (1885-1936) kötete műfaja szerint útirajz. Mivel a szerző egyszerre volt regényes utazó és kiváló irodalmár, élményei és akkurátus megfigyelései tolla alatt azonnal írói nyersanyaggá rendeződtek.

Az Elsüllyedt Európa irodalmi polihisztorunk 1909 és 1935 között készült beszámolóit és jegyzeteit tartalmazza. Írásait Illyés Gyula gyűjtötte kötetbe 1943-ban.

Ennek a remekműnek (a korabeli sajtóban megjelent, hasonló tárgyú cikkeivel) kibővített kiadása a Tarandus Kiadó nyolcadik könyve, amelyben egyaránt rácsodálkozhatunk a szerző sajátos humorára és mélységes humanizmusára.

 

312 oldal, keménytábla, 142x190mm, ISBN: 978-615-5180-04-0

Útirajz

Tarandus Kiadó, Győr, 2011, 3 490 Ft

 

 

G. & N. URAK: ZSÍR BALÁZS OLAJRA LÉP

A mű humoros csavargóregény. Kalandos, gunyoros, groteszk, mint neves elődei, például a Gil Blas Le Sage-tól, amelyből a Zsír Balázs nevet csűrték-csavarták, magyarították a szerzők. A könyv a csavargóregények azon régi vágású vonulatához tartozik, ahol egy csirkefogó kalandjaival mulattatják a nagyérdeműt, miközben leleplezik a kor társadalmi visszásságait is. A posztmodern újítások minduntalan meglepik a gyanútlan olvasót. Idősíkok és színterek váltakoznak, a főhős pedig történelmi, vagy más írók által kiagyalt szereplőkbe botlik. Az általános fonákságok mellett a regényben terítékre kerül a politika is. A kiegyensúlyozott ábrázolást az írók különböző szemlélete biztosítja, mely a közös alkotás egyik legfőbb (végül leküzdött) akadálya volt. Történetük csúcs- vagy mélypontján pedig Zsír Balázs megismerkedik a vizek Tarzanjával, Hany Istókkal. A vele való kalandozás és búcsú zárja az eseményeket a Tarandus Kiadó kilencedik könyvében, ám G. & N. urak már törik kemény fejüket a folytatáson.

 

320 oldal, ragasztókötés, 125x190mm, ISBN: 978-615-5180-05-7

Kortárs szépirodalom

Tarandus Kiadó, Győr, 2011, 2 690 Ft

 

 

 

KÖVESI PÉTER: UTAZÁSOK EZOTÉRIÁBAN

Kövesi Péter a szellemiség világában segít eligazodni kezdő és haladó útonjáróknak egyaránt. Az író, tanító, gyógyító a magyar spirituális élet ismert alakja. Legújabb művét a Vízöntő korról, a Vízöntő kor emberének írta. Segít feldolgozni eleink szellemi örökségét Atlantisztól Hamvas Béláig, tisztábban látni a mágia-misztika, vagy éppen a szellemi hierarchiák, angyali rendek világát. Olyan népszerű témákról ír, mint az újjászületés, a mesterek és tanítványok, a titkos társaságok, a szellemi tanítások, a beavatások, a meditációk ereje. Segít megérteni A Gyűrűk Ura, A Da Vinci-kód rejtett üzeneteit, Jézus valódi alakját és Saint-Germain gróf rejtélyes személyiségét. Szól szenvedélyeinkről, szenvedéseinkről, a gyógyításról, a gyógyulásról, valamint a magyarságtudat és őstörténetünk vitatott kérdéseiről. A Tarandus Kiadó tizedik könyve egy őszinte, tabumentes, hol komoly, hol humoros stílusban megírt mű.

 

 

312 oldal, keménytábla, 152x230mm, ISBN: 978-615-5180-09-5

Szintézis könyvek sorozat, spirituális, ezoterikus könyv

Tarandus Kiadó, Győr, 2011, 3 450 Ft

 

KÖVESI PÉTER: A PILIS-ÖSSZESKÜVÉS

Kövesi Péter spirituális tanító, gyógyító, író regénye a múlt és a jövő, a történelem és a fantázia határvidékein játszódik. A kétezer-harmincas években járunk. A technika fejlődésével az élet minden eddiginél kényelmesebb és kiszámíthatóbb lett. A Földet a multinacionális nagyvállalatok és világbankok irányítják. Huxley víziója, a Szép új világ napi valósággá lett. Felnőtt azonban egy generáció, amelyet - annak idején - „indigó" gyermekeknek neveztek el. Ők lázadnak fel a fogyasztói társadalom manipulációi ellen. Fegyverük a tiszta lélek, a sámánok, táltosok, druidák ősi tudása, a régi korok spirituális hagyatéka. A küzdelemben fontos szerepet kapnak a Pilis hegység barlangjai, az ősi, szent helyek, egy titokzatos könyv, egy kard és a magyar királyok Szent Koronája is. A Tarandus Kiadó tizenegyedik könyvében a harc egyenlőtlen esélyekkel folyik, de egyáltalán nem kilátástalan...

 

276 oldal, keménytábla, 142x190mm, ISBN: 978-615-5180-08-8

Szintézis könyvek sorozat, spirituális, ezoterikus könyv

Tarandus Kiadó, Győr, 2011, 3 450 Ft

 

SZAPPANOS GÁBOR: A KIRÁLYNŐ MÉLYÉN

A kortárs szépíró legújabb remekműve egy fiktív Krúdy-álregény, amely nem csupán izgalmas kalandok sorozata, de tele van filozofikus, mitikus, mágikus, meseszerű, ezeregyéjszakás, posztmodern elemekkel. Két mindenre elszánt, kéjvágyó kalandor mérkőzik meg benne egymással életre-halálra, hogy eldöntsék, melyikük az igazi. Mindketten ugyanannak a több ezer éves irodalmi hősnek mondják magukat, aki sorra-rendre feltámad halottaiból. Először egy budai orgián hozza őket össze a sors, majd kétezer évet repülnek vissza a múltba, egy azóta letűnt kultúra központjába, a nabateusok lakta Petra városába Vonzó és ijesztő, szép és rút, kellemes és hátborzongató világba csöppennek, amelyben semmi sem az, aminek látszik, csak a fáklyalángok vöröse valódi... A történet vége pedig keserű analógiája az emberi gonoszságnak, valamint a történelemből és a politikából ismert helyzeteknek. A Tarandus Kiadó tizenkettedik könyve  igazi irodalmi csemege, keleties, gyönyörű nyelvezetű mese, hagyományos eszközökkel elmondott, nagyon modern regény.

 

192 oldal, keménytábla, 125x190mm, ISBN: 978-615-5180-11-8

Kortárs szépirodalom

Tarandus Kiadó, Győr, 2011, 2 990 Ft

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek