Szalay Károly: Az ötödik evangélista

A görögök szemével nézünk és szófordulataikkal beszélünk ma is. Jacob Burckhardt (1818 - 1897)Az Európai kultúra kialakulásának kezdetei nem a földrajtudomány által meghatározott Európához köthetők, hanem Nagy Sándor (Kr. e. 356-323) birodalmához, mely ÉNy-on Makedóniától és Trákiától DNy-on Egyiptomig és Szudánig, keleten pedig az Indusig és Pandzsábig terjedt. A hellén birodalom helyét a hódító rómaiak töltötték be, akik megörökölték a hellén kultúrát, mely a Földközi tenger népeinek meghatározó műveltségévé vált.
Az európai kultúra alappillérei a görög filozófia, a görög művészet és a római jogrend, és az ebbe integrálódott keresztény világfelfogás.
Az intertestamentális korban (kb. Kre. 400 - Kre. 5) a zsidóság nagyobbik része a diaszpórában található. Az alexandriai zsidó közösség tagjai a Kr.e. harmadik századra hellenizálódásuk következményeként már nem értették meg a szent iratok nyelvét, igény támadt, hogy lefordítsák azokat görög nyelvre. Az Ószövetség görög nyelvű fordítása a Septuaginta. A héber szent könyvek görög nyelvre történő átültetése rendkívül jelentős mozzanatnak bizonyult a krisztusi hit szempontjából, előkészítette a keresztény tanok útját, a korai kereszténység az Ószövetség görög fordítását használta.
A intertestamentális korszak végén lépett a korabeli közélet szereplői közé Jézus, akinek tanai rohamosan terjedtek a hellenisztikus világban, elsősorban a diaszpóra zsidó közösségeiben. Krisztus követői között kezdetben a zsidókeresztények voltak többségben, azonban még az első keresztény nemzedék életében Pál apostol tevékenységének köszönhetően a kontinensen elterjedt, pogánykereszténység képviselői váltak többséggé. A Szent Pál-i vallási látásmód a kereszténység hellenizálódásának megnyilvánulása. A hellenizálódásnak szükségszerűen kellett megtörténnie, hogy a görögök megérthessék a keresztény tanokat.
A kereszténység szent iratai, az evangéliumok a hellenizmus korában görög nyelven íródtak. A negyedik század második felére azonban az addig uralkodó görög nyelv szerepét a latin vette át. A katolikus egyház hivatalos nyelve Damasus pápa(304-384) működése óta latin. Az Európát meghódító, és bizonyos értelemben megteremtő kereszténység mindmáig őrzi megszületése korának hellenisztikus hagyományait.
Szalay Károly Az ötödik Az ötödik evangélista című kötetében azt az utat teszi vizsgálata tárgyává, mutatja be, hogyan vált a kereszténység Európa lényegévé, milyen módon hatottak egymásra a görög és latin szellemiséggel.  Szellemtörténeti utazásában megidézi az európai zsidó-keresztény, (zsidó-hellén-keresztény) kulturkör létrejöttében  kiemelkedő jelentőségű gondolkodókat, Cicerót, Origenészt, Szent Jeromost, Sziénai Szent Katalint.  


Szalay Károly kötetével kapcsolatban felhívom a figyelmet az ÍrószövetségSzékházában (Budapest VI. kerület Bajza utca 18.) november 15-én, 18 órakor kezdődő könyvbemutatóra. Szalay Károly beszélgetőpartnere az est folyamán Zsille Gábor költő lesz. Az estet Erős Kinga, az Orpheusz Kiadó vezetője nyitja meg.


Szalay Károly: Az ötödik evangélista
Orpheusz Kiadó Kft.
Kiadás éve: 2017
ISBN 978-963-9809-89-5

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek