Masnival átkötve

Ajándékba kaptad A kétéves kislányom, ha valamit ízlésesen becsomagolva, színes szalaggal átkötve lát elmosolyodik és azt mondja: ajándék.

 

Minden külső jel arra utal, hogy itt meglepetésről lesz szó. A kíváncsiság és az izgalom fokozására lett felöltöztetve az örömszerzésre szánt csecsebecse. A megajándékozott gondolatai a vágyak világába repülnek, s míg lekerül a csomagolás az elme a variációk tucatjait veszi számba, hogy vajon ma mi teljesül?!

 De vajon emlékeztet-e bármi a dolgok ajándék voltára, ha az már megkopott, beszennyezett, kibelezett és elhajított? Eszünkbe jut-e a Földről, a hegyekről, a folyókról, az égboltról és a felebarátunkról, hogy ezeket valaki a számunkra nagy gonddal formálta és nyújtotta át? Nem játékszerként kaptuk őket, hanem mint becses kincs, megőrzésre és megbecsülésre méltó ajándék. Ezeket a felvetéseket gondoltuk tovább 2012. július 9-15-e között Telkibányán az „Ajándékba kaptad..." címet viselő ifjúsági héten.

 

Teremtésvédelmi irányvonal

            A Telkibányai Református Egyházközség 2010. őszétől kezdte tudatosan beépíteni a gyülekezeti élet különböző színtereire a teremtésvédelem eszméjét. Ebbe a sorba illeszkedett ez az ifjúsági program is, amit Kovácsné Vass Éva tanárnő és Szalay László Pál lelkipásztor dolgoztak ki. Az alapötlet különböző bibliai színhelyek összekapcsolása mai ökológiai problémákkal. Az első emberpár Édenből történt kiűzetése, valamint járulékos büntetése: „legyen a föld átkozott miattad"(I Móz 3:17) és a Föld jelenlegi állapota között vontunk párhuzamot. Az emberiség még ma sem fordította visszájára az átkot. Ennek a következménye az is, hogy Magyarországon a termőföld terület naponta 16 hektárral csökken, s szintén ugyanennyi idő alatt a Föld lakossága 500 millió műanyagszatyorral tetézi közös szemétdombunkat. Miközben a Szentírásban szereplő magaslatokat, bővizű folyamokat, ragyogó égitesteket sorra vettük és tudatosítottuk, hogy Isten miként vette igénybe saját céljaira ezeket, megrettenhettünk, hogy mennyi sebből vérzik bolygónk. A gyógyulás viszont nem következik be csupán a környezeti problémák orvoslásával. Itt mutatkozik meg az igazi felebarát szerepe, akinek tulajdon élete sem volt drága, hogy az embertársainkkal és az Istennel való kapcsolatunkat helyreállítsa. Jézus keresztje tette igazi magaslattá, lelki csúccsá a Koponyák-hegyét. Az ártatlan Krisztus halála árán vált lehetővé, hogy a teremtett világ ne essen áldozatául az emberiségnek.

 

Nemzetközi kapcsolat

            Idén ünnepli a Telkibányai Református Gyülekezet és a First Bangor Presbyterian Church testvérgyülekezeti kapcsolatuk 10. évfordulóját. Helen Sloan vezetésével ebben az évben másodszor érkezett küldöttség Telkibányára. Most tizenegyen jöttek, akik közül még heten soha nem jártak Magyarországon. A bangori tinédzserek és felnőtt vezetőik az angliai olimpia hatására a „Bajnokok"kulcsszóban foglalták össze üzenetüket. Jézus az, aki győzedelmeskedik a gyermekkor céltalansága, a Sátán kísértései, a lelki megkötözöttségek, testi betegségek és legvégül a halál felett. A telkibányai és az észak-ír fiatalok az egész hetet együtt töltötték. Közösen beszélték meg a napi igék üzenetét, angol és magyar nyelvű énekeket tanultak, kreatív kézműves foglalkozásokon vettek részt és rengeteg szórakoztató csapatépítő játékkal mulatták az időt. A nyelvi akadályok leküzdésében Kovácsné Vass Éva, Pál László, Zavanyi Éva és Czikó Györgyi segítette a tábor résztvevőit. A programok a gyermekek számára napközis jelleggel délelőtt és délután zajlottak, majd az idősebb korosztálynak és a gyülekezet felnőtt tagjainak különböző helyszíneken késődélután és este is folytatódott az együttlét.

 

Bangori licenc   

            Helen Sloan a húsvét utáni látogatásuk alkalmával beszélt arról, hogy milyen áldásos volt a számukra a Feltámadás ünnepén az Imaszoba. Felajánlotta, hogy szívesen átültetik az ötletet hozzánk is, ha szeretnénk. Így ácsoltunk kereszt és fontunk töviskoronát. A keresztre szimbolikusan piros, lila és fehér szövetkendők kerültek. A kereszt alatt szögek voltak szétszórva, ezenkívül az Északi-tenger partjáról és Telkibánya hegyeiből gyűjtött kövek is itt találták meg a helyüket. A falakon egy világtérkép, igeversek, imádságok, fényképek és tanácsok voltak elhelyezve. Az asztalon Bibliák, imádságos könyvek és egy imafüzet, amibe be lehetett vezetni a személyes kéréseket, hálaadásokat. A helyiségben halk keresztyén zene fogadta a betérőt. A hét során egyre gyarapodtak a színes háromszögekre írt, felfűzött rövid imádságok, amelyet a gyermekek készítettek el napközben. A tanácstalanokat rövid, gyakorlati vezetés segítette: „Bűnökkel küzdesz? Végy fel egy követ a kereszt alól. Ez jelképezi azt, ami megbetegíti a lelked. Imádkozz bűnbocsánatért Istenhez. Tedd le a követ. Most már nem nehezedik rád a bűn súlya."

 

Nemzedékek és nációk együtt

            A hét elsődleges célcsoportja a fiatalok voltak, de a szervezők nem feledkeztek el arról, hogy a gyülekezet különböző korosztályai találkozhassanak. Így szerveződött közös istentiszteleti alkalom és agapé szerda estére, amikor Helen Sloan kapcsolattartó Derek Redmond barcelonai olimpikon példáján keresztül mutatta be az élet és a hit viadalát. A 400 m-es síkfutás nagy esélyese 150 m-nél, a küzdelem 17-ik másodpercben összerogyott. A combizom elszakadása után egy másik küzdelem kezdődött el, amit már nem a versenytársaival, hanem önmagával vívott meg a célig. A három perces bejátszás után mély csend telepedett a Művelődési Ház nagytermére. A hallgatóság torka gombóccá keményedett, a szemek sarkába könnycsepp gyűlt. Az est programját közös éneklés, imádság, beszélgetés, az ír és a magyar fiatalok énekes szolgálata is színesítette.

A táborba látogató szülők, nagyszülők, akik egy tálca süteménnyel, szörppel kedveskedtek a fiataloknak be-betértek a kialakított Imaszobába, hogy elcsendesedjenek, lelki megnyugvást találjanak.  Így Helen és Brian Sloan, Kovács Zsolt valamint a gyerekek munkája a szülőknek, hozzátartozóknak volt segítség, útkészítés, hogy Istennel találkozhassanak. Különösen megindító pillanata volt a hétnek, amikor az eredetileg sátorba álmodott Imaszoba megmentésén munkálkodtak a nem várt felhőszakadás közben.

Különleges meglepetést tartogatott a Gönci Gyermekotthon egyik csoportja számára ez a nyár. Meghívást kaptak a tábor szervezőitől, hogy ők is vegyenek részt a programokon. Így minden reggel az észak-ír testvérek bérelt busza, Brian Sloannal a kormánynál ment értük, majd a délutáni programok után haza szállította őket. A tábor végén nem csak egy olimpiai medált kaptak, hanem a bangori és a telkibányai gyülekezet hasznos csomagját, amiben Biblia, imádságos, hitéleti, ifjúsági kiadványok és írószerek kaptak helyet.     

 

Támogatók 

            A nagyszabású rendezvények, akciók nagylelkű támogatókat, segítőket követelnek. A tavasszal kidolgozott programunkat benyújtottuk a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez, akik forrásokat rendeltek az elképzeléseinkhez. A református gyülekezetnek az Önkormányzat a rendelkezésére bocsátotta az I. sz. Gyermek és Ifjúsági Tábort és a Művelődési Házat. Az ifjúsági tábor területét óriási fák árnyékolják be, egy patak szeli ketté és hátulról közvetlenül az erdővel érintkezik. Ökogyülekezeti program lebonyolításához ideálisabb körülményeket nem is találhatunk. Sápi Tibor vállalkozó a Családi Öko- Kalandpark kapuit megnyitotta meg a táborozók előtt.  Az Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület a programok szervezésével és tárgyi eszközök kölcsönzésével járult hozzá a hét sikeréhez. Valamint az a keménymag, akik a gyülekezet életének külkapcsolatáért nagymérvű felelősséget érez, és minden tőle telhetőt megtett, hogy ez a kapcsolat továbbra is gyümölcsöző maradjon.        

Kísérő- és záró programok

            A hét során több kirándulásra is sor került, busszal, személyautóval és gyalogosan. Ezek a kirándulások a természeti és épített örökségünk megismerését szolgálták, az éjszakai kalandtúra pedig alkalmat teremtett az égboltozat csodálatosan fénylő világának és az erdő éjszakai életének a megismerésére. A folyamok éltető vizét először mesterséges körülmények között uszodában, majd csónakázva fedeztük fel. Képzett vezetővel tanulhattunk modern és népi táncokat. A hét könnyed zárása a szombati karaoke esten, hivatalosan pedig a vasárnap délelőtti istentiszteleten történt.

             A vasárnapi együttléten igeolvasással Zavanyi Éva, imádsággal Julia James és Kovács Imre, igehirdetéssel, bizonyságtétellel Helen Sloan és Szalay László, énekszóval a bangori és a telkibányai fiatalok szolgáltak. Az igehirdetés a bajnokok imádságáról szólt, ami Jézus főpapi imádságának három mozzanatát bontotta ki. A bizonyságtétel az angol mission (misszió) szó betűit használta fel az elmúlt hét belső mozgatóinak a feltárására. A fiatalok megmutathatták a gyülekezetnek amit tanultak és amivel foglalkoztak. A templom bejáratánál egy kiállításra került sor, ahová a gyermekek munkái mellett az Imaszoba tartalma is átköltözött. 

            Az együtt töltött idő a tábor szervezőinek és résztvevőinek, annak a 80 embernek valódi ajándék volt. Megajándékozták egymást a társaságukkal, a jókedvükkel, a szolgálatukkal, az életük egy részével. S mind ez a sokféle történés, élmény, esemény, hatás a mindent bőséggel adó, a nagy ajándékozó kincseskamrájából került a mi asztalunkra. Ezek az igazgyöngyök a mieink, mennyeiek, legyen hát becsületük előttünk. Őrizzük őket méltó helyen, a szívünkben!

 

Szalay László Pál

                                                                                                                            lelkipásztor

 

Telkibánya, 2012. július 20.

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!