Klebelsberg Kuno Hét 2017. november 13-19.

142 éve született, 85 éve halt meg gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter
„Mert lehet egy nemzetet szegénnyé, koldussá tenni, de ha a nemzetben lakozó szellemi és erkölcsi erőket megtartani és gyarapítani képesek vagyunk, akkor a nemzet nincs elveszve, és mindent vissza lehet szerezni."
Klebelsberg Kuno

Házigazda: Dr. Láng Zsolt polgármester
II. Kerületi Önkormányzat
Fővédnök: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
Budapest 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője


2017. november 13. hétfő 19:00
Arany János és a Szent László-legenda
Dr. Szörényi László prof. emeritus, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadójának előadása
Márciusban hangzott el ez az izgalmas előadás a Belvárosi Plébániatemplomban, mely a 200 éve született Arany Jánosról szóló megemlékezést a Szent László-emlékév eseményeivel kapcsolta össze. Arany János rendkívüli módon érdeklődött a magyar szentek története iránt. Szent Istvánról nagyobb költeményt tervezett, ebből azonban csak egy töredék maradt ránk, Szent Lászlót viszont kétszer is szerepelteti műveiben. Az előadás során Szörényi László irodalomtörténész Arany János Szent László ábrázolásáról mesél.

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a honlapon az esemény leírásánál lehet: http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=32935

2017. november 14. kedd 18:30
Iskola- és templomépítés Klebelsberg Kuno korában
Ludmann Mihály művészettörténész előadása
Az I. világháború utáni időkben többek között Klebelsberg Kunónak köszönhetően fontos szerepet kapott a fizikai, lelki és szellemi újjáépítés. Kultuszminiszterként nagy szerepet vállalt az iskolák építésében, amely kiterjedt az elemi szinttől a felsőoktatásig. Ehhez a fellendülő időszakhoz kapcsolódik több egyetem és kutatóintézet létrehozása. Ez a korszak a templomépítészetben is lényeges változást hozott a hagyományos történelmi stílusokat idéző épületekkel szemben, az új templomokban a modernség, megújulás és a tradíció sajátos szintézise érhető tetten.

A belépés díjtalan.

2017. november 15. szerda 19:00
Pozitív válaszok Trianonra - Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kulturális politikája
Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc történész, levéltáros, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa kutatócsoport-vezető előadása
„Nehéz, szinte lehetetlen egy mostani fiatalnak megérteni, mit is jelentett az 1920-as és az 1930-as évek közéletében és közgondolkodásában Trianon traumája. Hogyan változtatta meg az Osztrák-Magyar Monarchia magyar értelmiségének alapvetően pozitív, a töretlen fejlődésben hívő világképét. Miként vált a Magyar Királyság gazdasági, politikai és kulturális szerepének, birodalmon belüli fokozatos erősödésének örvendő szemlélet elkeseredett útkereséssé, mely a kommunizmustól, a parasztállami álmoktól a turáni ősök kutatásán és az „egyedül vagyunk" nézeteken át a többnyire zavaros szélső-jobboldali ideológiákig terjedt, és általában kizárólagosságra tartott igényt.
(...)
Az általa okozott megrázkódtatásra azonban inkább negatív, kizárólag a tagadást hangoztató, a „Nem, nem soha!" - egyébként lélektanilag teljesen érthető és elfogadható - szajkózásában kimerülő válaszok születtek. Ezeknek pedig kevés közük volt a korszak politikai realitásaihoz. Velük szemben a Bethlen István vezette kormányok (1921-1931) - és minisztereinek jó része - olyan programot vallott, amelynek lényege az építkezés, a válságból való kilábalás szándéka volt. Magyarország az 1920-as évek elején még a bel- és a külföldi politikusok által is életképtelennek tartott államnak minősült. Ehhez képest az évtized végére nemzetközi összehasonlításban az ország helyzete már majdnem ugyanolyan kedvező volt, mint közvetlenül az első világháború előtt, egy hosszú ideig tartó folyamatos gazdasági fellendülés végpontján.
E sokak által csodaként megélt konszolidációban a kultúrpolitikának kulcsszerep jutott, mivel nemcsak a szavakban, de a valóságban is stratégiai ágazattá vált. Ez pedig elsősorban egy rendkívül ambiciózus és sikeres vallás- és közoktatásügyi miniszternek, gróf Klebelsberg Kunónak (1875-1932) köszönhető, aki rövid ideig a belügyi (1921-1922), majd a kultusztárcát (1922-1931) vezette Bethlen kormányaiban."

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a honlapon az esemény leírásánál lehet: http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=32287

2017. november 16. csütörtök 19:00
Utcák, terek, történelem - Pesthidegkút térképeken
Dr. Czaga Viktória helytörténész előadása
Pesthidegkút a fővárossal történő egyesítés után, a II. kerület részeként is megőrzött valamit egykor oly gazdag természeti és épített értékeiből. Megismerésüket a régészeti leletek, valamint az írott dokumentumok, források mellett segítik - a maguk sajátos eszközeivel és adataival - a térképek. Elénk tárják, hogyan vált egy pár száz lelkes, alig két utcával bíró 18. századi faluból a 20. század közepére népes község utcákkal, terekkel, ahol a település saját történelme mellett olykor az ország történelmének egy-egy mozzanata is lejátszódott.
Minden térkép pillanatfelvétel a 18-19. századi Hidegkútról, a 20. századi Pesthidegkútról. Az előadás ezeket a pillanatfelvételeket a térképeken megőrzött állapot hátterének bemutatásával és magyarázatával törekszik időtállóvá tenni.

A belépés díjtalan.

2017. november 17. péntek 17:15
Klebelsberg Kuno szobrának ünnepélyes megkoszorúzása
A Klebelsberg Kuno-díj ünnepélyes átadása előtt Klebelsberg Kuno szobránál emlékezünk a kultuszminiszterre.

2017. november 17. péntek 18:00-22:00
Klebelsberg Kuno Hét díjátadó és gálaműsor
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által alapított Klebelsberg Kuno-díj ünnepélyes átadása
Házigazda: Dr. Láng Zsolt polgármester
II. Kerületi Önkormányzat
Fővédnök: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,
Budapest 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője
A díjat átadja: Dr. Csabai Péter elöljáró,
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
Közreműködik: Misztrál Együttes

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a honlapon az esemény leírásánál lehet: http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=32932

2017. november 18. szombat 17:30
Évfordulók nyomában - A Hubay Jenő Emléktársaság ünnepi koncertje
A koncerten Ignaz Pleyel, Rózsa Miklós és Hubay Jenő művei hangzanak el.

Előadók:
Szecsődi Ferenc, Csévi Flóra - hegedű
Szentpéteri Gabriella - zongora
Kiss Zenede tehetséggondozott növendékei

A belépés díjtalan.

2017. november 19. vasárnap 19:00
Kocsis István: Tárlat az utcán
az Egri Gárdonyi Géza Színház előadása
Miért érdemes ma, 2017-ben a Vincent van Gogh drámájával méltóképpen foglalkozni? A Vincent van Goghéval, aki művész és prédikátor volt egy személyben? És a Paul Gauguin drámájával, aki Vincent van Goghnak éppen az ellentéte volt, de nemcsak legfőbb ellenfele, de legjobb barátja is tudott lenni?
Vincent van Goghnak különleges képességei voltak. A jövőbe is látott. Látta, mi fog történni a XX. és a XXI. században! Tudta bizony, hogy a XXI. század első évtizedeiben mitől kell rettegnie az embernek. A látottak elviselhetetlen fájdalommal töltötték el. Pedig a megoldást is látta. Néha különös dolog történt vele: megnyílt fölötte az Ég Kapuja... De a XIX. század legnagyobb festője - aki egyben korának egyik legnagyobb gondolkodója is - még ekkor sem elégedett. Hallgassunk csak bele drámai monológjába: „Az önmegtartóztatás legmagasabb rendű gyakorlatát végezhetem a prédikálás és a festés helyett?! Mily nagyszerű megoldás! A legfontosabb a Fény-valóság megtalálása?! Kísérletet tehetünk a Fény-valóság megteremtésére?! (...) Mert a valóságosnál valóságosabb Valóság Fény-valóság?! Az ember a Fényben érzi igazán védettnek magát?!... Micsoda?! Nincs értelmesebb cselekedet a földi életben, mint eljutni abba az Önmagunkba, aki Fénybe képes öltözni?! Mert ez a passzivitás útja?! (...) Ó, most állítottam fel a legvarázslatosabb csapdát, s majdnem bele is léptem!"

SZEREPOSZTÁS

Van Gogh, Vincent: Káli Gergely
Gauguin, Paul: Tunyogi Péter
I. férfi: Sata Árpád
II. férfi: Lisztóczki Péter
III. férfi: Pilisy Attila
Öreg bányász: Réti Árpád

Díszlet: Bényei Miklós
Jelmez: Molnár Gabriella
Ügyelő/Súgó: Pethő Orsolya
Rendezőasszisztens: Ivády Erika

Rendező: Beke Sándor

Játékidő: 2 óra (1 szünettel)

Jegyár: 2800 Ft

A Klebelsberg Kuno Hét ideje alatt látogatható kiállítás:

2017. november 20-áig
Rejtett képek - Görgényi István (1917-1973) festményei '56-ról
Válogatás a Rigó-gyűjtemény alkotásaiból
Görgényi István tatabányai festőművész, a Klebelsberg-kortárs Rudnay Gyula tanítványa a forradalom leverése után titokban készített több száz festményt az '56-os emlékei alapján. Halála után évtizedekig egy pincében feküdtek portréi és tájképei. Egy tatai vállalkozó, Rigó Erik vásárolta és mentette meg 2005-ben a teljes Görgényi-hagyatékot. A lazán felkent művek alatt a restaurálás során több mint félszáz, a forradalmi eseményeket és a megtorlást ábrázoló, allegorikus, drámai hatású művet találtak a restaurátorok. Görgényi István az 1956-os forradalom képhagyatékának legnagyobb kollekcióját alkotta meg.
Ezekből a rejtett alkotásokból nyújt válogatást a Kultúrkúria kiállítása.
"Görgényi művészetét áthatotta mindaz, amit mesterétől, Rudnay Gyulától tanult. Mély tónusú, szenvedélyes megfogalmazású festményeit felfoghatjuk akár a romantika, a nemzeti realizmus folytatásaként is. Ha előképeket kívánunk még kiemelni, elsősorban Munkácsy, Goya, némely portréját tekintve Rembrandt neve említendő" - P. Tóth Enikő művészettörténész.

A tárlat díjtalanul látogatható naponta 10-18 óráig.


A Klebelsberg Kuno Emléktársaság Klebelsberg Kuno-heti programjai

2017. november 17. péntek 15:00-19:00
Klebelsbergi örökségért - szakmai nap
Szakmai nap a pesthidegkúti Klebelsberg Kastélyban
A Klebelsberg Kuno Hét programja
15.00: Regisztráció, a szakmai nap megnyitása

Kastély és kastélykert látogatás

16.00: A Klebelsberg Kuno Emléktársaság alapszabályában elfogadott célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatok és tevékenységi körök kerülnek bemutatásra:

Klebelsberg Kuno Napok címen, tudományos és emlékkonferenciák szervezése alatt, évenként kettő - három alkalommal, az ország különböző helyein, egy-két napos tudományos és kulturális (kiállítás, koncert, művészeti est, stb.) eseményeket rendez
Előadó és felelős: dr. Erdősi Károly szóvivő

Klebelsberg egykori könyvtárának darabjai mellett, más értékes könyvekkel történő kiegészítés után, valamint a miniszter munkásságáról megjelent írások, kiadványok folyamatos gyűjtésével archívum, és kutatóbázis létrehozása és működtetése.
A klebelsberg-i szellemi örökség kutatása, feldolgozása, a miniszternek a művészeti és tudományos élet terén kifejtett munkálkodásának emlékeként, különös tekintettel korunk művészetpedagógiai és művészetfilozófiai eredményeit figyelemmel követi, azok gyakorlatba történő átültetését elősegíti.
Előadók: Fenyves Mária Annunziata könyvtárvezető, grafikus művész, dr. Füredi Mihály könyvtárvezető
Felelős: Erdősi-Boda Katinka ügyvezető elnök

Média tevékenységet folytat, saját honlapot jelentet meg, az Emléktársaság munkásságáról, elért eredményeiről, céljainak elérése érdekében publikál, szolgáltatásokat végez. A honlap ismertetése.
Előadó és felelős: dr. Erdősi Károly szóvivő

Műhelymunka profillal foglalkozásokat szervez, tevékenységet végez - művészetpedagógiai megközelítéssel, úgymint

Az ének-zene terén (hangkultúra, zenetörténet)
Előadó: Bándi Réka művésztanár
Felelősök: mindenkori tanodavezetők

Vizuáliskultúra - rajz terén (gyermek- és ifjúsági, valamint családi programok)
Előadó: Demjén Imre, Munkácsy - díjas művész
Felelősök: a mindenkori programvezetők

Mozgóképkultúra az informatika terén (művészfilm klub, 3D-s film és informatikai tanfolyam, stb.)
Előadó: Legány Csaba informatikusmérnök
Felelősök: mindenkori klubvezetők

Etika és esztétika, a kommunikáció terén (fiataloknak és fiatal felnőtteknek „Erkölcs és társadalom" címmel, népfőiskolai előadások formájában)
Előadó: Erdősi - Boda Katinka
Felelősök: a mindenkori előadó

17.00: „András a szolgalegény és az ifjú Klebelsberg gróf" c. kötetnek nyilvános sajtóbemutatója
Az András a szolgalegény című kötet bizonyítottan Klebelsberg könyvtárának megbecsült darabjaként - az ifjú Klebelsberg gróf későbbi egész személyiségének kialakulására valószínűleg meghatározó jelentőséggel bírt. A könyvön természetesen „Gr. Klebelsberg Kuno" pecsét is olvasható. Az András a szolgalegénycímű regény hasonmás kiadás gondolatának megszületésékor elhatároztuk, hogy kiegészítjük azt egy „további kötettel", s ez utóbbival - e tovább gondolkodásra ösztönző részben, - egyfelől a tanulmány, másfelől az esszé műfajában kísérletet teszünk annak a kérdésnek megválaszolására, hogy az ifjúi évek milyen hatással voltak Klebelsberg jellemfejlődésére.
A kétkötetes vászonkötésű könyv a helyszínen 5000 Ft-os áron megvásárolható.

Klebelsberg könyvtárszoba bemutatása.

18.00: Ünnepi közgyűlés
A felújított Klebelsberg - kastély 2017. június 21-i átadásáról készült videó film (részletek Orbán Viktor beszédéből) és „Egy életrajz margójára" c. pályázati filmetűd (korabeli filmrészletek Klebelsberg Kunoról és a közelmúltban még romos kastélyáról) bemutatása
Beszámoló a Klebelsberg Kuno Emléktársaság 2016 és 2017 évi tevékenységéről, és annak elfogadása (csak az Emléktársaság tagjainak)

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük 2017. november 10-ig szíves visszajelzését meghívásunk elfogadásáról az erdosik@t-online.hu címre, vagy a 0630/973-1725-ös telefonszámra. Köszönettel: Dr. Erdősi Károly, a Klebelsberg Kuno Emléktársaság szóvivője

Helyszín: Klebelsberg Kastély
Cím: 1028 Budapest, Pesthidegkút, Templom utca 10-12.


2017. november 18. szombat 10:00-15:00
Erkölcs és társadalom - konferencia
A program a Klebelsberg Kuno Emléktársaság szervezésében valósul meg.
A Klebelsberg Kuno Hét programja.
„Erkölcs és társadalom" Konferencia

A Klebelsberg Kuno Emléktársaság alapításának 17. évében, Pesthidegkút egykori lakója, a néhai vallás- és közoktatásügyi miniszter emlékére, aki 1875. november 13-án született, - és akinek kastélyát ebben az évben kormányunk felújította - konferenciát rendez, amelyre tisztelettel meghívja Önt.

A konferencia programja a pesthidegkúti Klebelsberg Kastélyban és a
Klebelsberg Kultúrkúriában

9.30 - 10.00: Regisztráció a Klebelsberg Kastélyban
10.00 -10.10: A konferencia megnyitása, köszöntőt mond a konferencia fővédnöke: Mádl Dalma asszony

Előadások a Klebelsberg Kastélyban
Az előadások sorrendje változhat

Dr. Szenczi Árpád - Károli Gáspár Református Egyetem, dékán
Erkölcsi nevelés a keresztyén egyházi iskolák gyakorlatában

Dr. G.-Tóth László - Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai Központ, igazgató, egyetemi tanár
Az erkölcsi nevelés, oktatás kérdései és igaz felelőssége az ökológia szempontjából

Dr. Laurinyecz Mihály- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Erkölcsteológia tanszék, tanszékvezető
Keresztény erkölcsteológiai kérdések napjainkban

Erdősi - Boda Katinka - Klebelsberg Kuno Emléktársaság, ügyvezető elnök; Apor Vilmos Katolikus Főiskola óraadó etika tanára, doktorandusz
„András a szolgalegény" /hasonmás kötetnek/ és az ifjú Klebelsberg gróf" /mint ennek az „irány- erényregénynek"/ művészetpedagógiai megközelítése. Eszménykép - etikaoktatás

Dr. Kocsis Miklós ­ Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet mb. igazgató
Művészetelméleti és művészetpedagógiai kutatások a MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetében - alkotóművész és az esztétikai befogadás

Herceg Attila- Debreceni Egyetem pszichológiai doktorandusza, klarinétművész
Etikus - e korunk zeneoktatása?

Dr. Nyiredy Maurus - Tihanyi Bencés Apátság, alperjel
Szent István mai Magyarországa és a kereszténység

Legány Csaba a Klebelsberg kastélyról készített 3D - s alkotásának díszbemutatója

Közben 13.00 órától:

Kastély és kastélykert látogatás, faültetés - Klebelsberg szülőföldjéről, Magyarpécskáról hozott facsemete elültetése

A Budapest-Pesthidegkút-Ófalu Sarlós Boldogasszony Templom falán elhelyezett Klebelsberg emléktábla megkoszorúzása és a templom bejárása - Klebelsberg és felesége itt hallgatta a szentmisét

Ünnepi ebéd (Részvételi díj: 3.000 Ft/fő)
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük 2017. november 10-ig szíves visszajelzését meghívásunk elfogadásáról az erdosik@t-online.hu címre, vagy a 0630/973-1725-ös telefonszámra. Köszönettel: Dr. Erdősi Károly, a Klebelsberg Kuno Emléktársaság szóvivője

15 órától az alábbi előadásokat a Klebelsberg Kultúrkúriában hallgathatják meg.

2017. november 18. szombat 15:00-18:00
Erkölcs és társadalom - konferencia
A program a Klebelsberg Kuno Emléktársaság szervezésében valósul meg
15 órától az alábbi előadásokat hallgathatják meg, a sorrend változhat
Szontagh Pál - Református Pedagógiai Intézet, igazgató
Az etika oktatása, az oktatás etikája a reformációtól Klebelsbergig
Dr. Erdősi Károly - Klebelsberg Kuno Emléktársaság szóvivője
Az ifjú Klebelsberg jellemfejlődése - nemzeti karakterológia
Kleknerné Dr. Nyitray Réka - BMGE Építészmérnöki Kar, kandidátus, az MTA Köztestületi Tagja
Építészeti értékek fejlesztése és művelődéstörténeti hasznosítása
Klebelsberg Kuno szellemében.
Nagy István - a pécskai Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület elnöke
Klebelsberg és Pécska, akkor és most
18.00 Zárszó


2017. november 18. szombat 18:30-20:00
Bándi János és Bándi Írisz Réka operaária estje
Az előadás a Klebelsberg Kuno Emléktársaság szervezésében valósul meg
Händel: Jöjj, béke angyala (duett)
Lully: Gavotte / hegedű szóló (Bándi Írisz Réka),
Erkel: Bánk bán/Bánk-Gertrudis (duett)
Wagner: Tannhäuser / Romerzählung (Bándi János)
Verdi: A trubadúr / Máglyaária, (Bándi Írisz Réka)
Bizet: Carmen / Seguidilla (duett)

Zongorakísérő: Salgó Tamás, az Operaház karnagya
Szövegesismertetés: dr. Bándi Kund

Az előadáson a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött az erdosik@t-online.hu címen, vagy a 0630/973-1725-ös telefonszámon

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek