KARÁCSONY - ÖSSZETÖRT SZÍVVEL?

Obama: "...hogy kifejezzem egy egész nemzet imádkozását..."

 

Imádkozzunk az öldöklés miatt megpróbált amerikai családokért!

„Amerika" furcsa ország - sok minden történt, történik a kontinensnyi földön. Éppen 10 nappal karácsony előtt dördültek el azok a lövések a newtowni Sandy Hook Általános Iskolában, melyek kioltották 20 kisiskolás életét. „Ma összetört a szívünk" - fogalmazott a tragédia láttán az USA elnöke. Valóban, milyen lesz majd a gyermeküket ily' tragikus módon elveszített családok - szülők, testvérek, osztálytársak, ismerősök - karácsonya? Forrás: christiantoday.com; christiannews.com

 

Írta: Dr. Békefy Lajos.

 

 


Sírjatok, imádkozzatok, de írjatok e-mailt, twittert is...


 A döbbenetes gyilkosság, amit az alig 20. életévét túllépő Adam Lanza követett el, rám is olyan mélyen hatott, hogy napokig csak ez a kérdés ismétlődött bennem: Hogyan lehetséges ez? És: milyen karácsonyuk lesz azoknak a családoknak, ahol egészséges, szép gyermekéleteket kell átadni a brutális elmúlásnak, éppen a Megváltó születésnapja előtt? S mit tudnék én itthon, közel 10 ezer kilométerre az esemény színhelyétől, magyar református lelkészként tenni egyáltalán? És akkor elém jöttek olyan Igék, melyek mégis arra késztettek, hogy írjak erről a felfoghatatlan és igazából megmagyarázhatatlan, döbbenetesen rövidzárlatos tragédiáról. Erre ösztönzött Pál apostol: „...sírjatok a sírókkal!" (Róma 12,15). És elém hozta a Lélek a másik Igét is, ami az együttérzésen túl a cselekvés felé indítja gondolatainkat, és az imádság erejéről szól: „Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék!...a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt" (Jakab 5,13;15). Igen, itt van, itt lehet a mi karácsony előtti szolgálatunk a távollévő, megtört, síró életekért. És mert Amerikáról van szó, kínálkozik még valami. A technika nyújtotta lehetőségeken keresztül is kifejezhetjük együttérzésünket: akár e-mailben, twitteren, vagy úgy, hogy ráklikkelünk az áldozatok hozzátartozóinak támogatására létrehozott alapítványi honlapra. Talán lesz olyan valaki hazánkban is, aki megteheti, hogy 50-100 dollárral kiveszi részét a cselekvő együttérzésből. A weboldal címe: www.crowdrise.com/SHSRelief A tenni akaró szeretet megtalálja az együttérzés kifejezésének a módját. Nem vagyunk ilyen tragédia láttán sem a teljes tétlenségre ítélve!

 

Nem könnyű megszólalni - Biblia és szótlan ölelés

 

December 17-én reggel az USA elnöke, Barack Obama Bibliát idézve vett részt a reggeli imakönyörgésen. Mint a Fehér Házban, amikor vette a döbbenetes mészárlásról szóló hírt, úgy itt is könnyekkel küszködött az elnök. Mit is lehet ilyenkor mondani? Ismét kiderült, hogy az emberi szavak esendőek, erőtlenek bizonyos helyzetben. Csak Isten Igéjére lehet ilyenkor támaszkodni. Ezt tette az elnök, ezt tették a lelkészek, meg a szülőknek és az iskolás társaknak lelki támaszt nyújtani igyekező katasztrófasegély munkatársak is. A Bibliát idéző elnök szavaiban Pál apostolnak a mondatai keltek életre, a második korinthusi levél 4. és 5. fejezetéből. Az apostol itt az emberi élet törékenységéről ír, amikor a hitnek és az életnek a kincsét cserépedényben lévő drága értékhez hasonlítja, az élet múlandóságát pedig a földi sátor(ház) összeomlásával fejezi ki. De ha ez a földi élet véget is ér, örökkévaló, nem kézzel csinált hajlékunk van a mennyben - hangsúlyozta megrendülten az elnök. A reggeli könyörgés előtt Obama találkozott a gyermekeik elvesztését sirató családokkal és szótlan öleléssel fejezte ki együttérzését velük, s osztozását mély fájdalmukban.  Az összegyülekezettekhez szólva az elnök kifejezésre juttatta: - Ide Newtownba az hozott, hogy kifejezzem szeretetemet és egy egész nemzet imádkozását értetek. A szavak nem gyógyítják be a sajgó belső sebeket, de az egymás iránti szeretet, az idő és Isten kegyelme majd felemeli tekinteteteket - fogalmazott az USA elnöke.

 

Isten így nem hív haza - de haza fogad!

 

Majd felolvasta Máté evangéliumából azokat az Igéket, amiket Jézus mondott tanítványainak: Engedjétek hozzám e kisgyermekeket, mert az ilyeneké a mennyek országa (19,14). És felsorolta a kisfiúk, kislányok keresztnevét, akiket elragadott az erőszakos és értelmetlen halál. Akikről azt is mondta Obama, hogy őket Isten hívta haza. Ezen a fogalmazáson megakadt egy pillanatra a szemem és a szívem. Biztosan így van ez? A brutális bűncselekménynek nem volt nagyobb szerepe a gyermekek halálában, mint Isten hazahívásának? És vajon a szeretető Isten ilyen durva módon hívná haza övéit? Azt gondolom, hogy talán valóságosabb, „istenszerűbb" lenne így fogalmaznunk: Isten haza fogadta őket! Mert őket és minket is hazavár. Ő nem a fegyverek, nem a gyilkolás Istene, Ő az irgalom, a haza fogadás, a megbocsátás Istene. Biztosan hazafogadta ezt a 20 gyermeket is, de nem hívta haza őket ilyen módon. Az ilyen halálmódozat nem az Ő eszközrendszere! Helyénvaló még ilyen tragikus esetben - s ilyenkor a felmerülő, fájdalmas, zokogva mondott miértek miatt - még fontosabb igen meggondoltan és hajszálpontosan fogalmazni, hiszen az élet Istenéről, a szentséges Úrról van szó - elnöknek, lelkészeknek, családtagoknak, mindnyájunknak disztingválni kell! Majd az elnök arra kérte Istent, őrködjék, vigyázzon továbbra is a newtowni közösség fölött, és az Egyesült Államok fölött is. Ezzel viszont mélységesen egyet értünk.

 

Elég térdre roskadnunk, s átölelni őket egy imádságos mozdulattal...

 

A Billy Graham Evangélizációs Társaság munkatársai is ott voltak a gyászolók, a megrendült családtagok, iskolások, tanárok, a sokktól remegő szívű felnőttek és gyermekek között. Egyikük, Becca Dowling lelkész így nyilatkozott: „Nagyon sok csendes imádság hangzik itt most el. Ez nem az a hely, ahol sok beszédre lenne szükség. Nagyon elég ilyenkor, hogy térdre roskadjunk a sírókkal, s átöleljük őket egy imádságos mozdulattal". Az öt és tíz év közötti gyermekáldozatok láttán nyilván igen sok kérdés merül fel bennünk. A szakemberek biztosan keresni is fogják a válaszokat. Például arra, mi késztette a pedagógus édesanya gyermekét ilyen agresszív cselekményre? A válás okozta feldolgozatlan belső sebesülés? Milyen szerepe volt életében, döntésében a sok-sok véres krimi filmnek, és a fegyverek iránti szimpátiának? Hogyan nem lehetett észlelni az elfojtott agressziót a fiatalemberben? És ki áll majd szolidárisan a gyilkos családtagjai mellé? Ki imádkozik érettük? És hogyan készülnek majd az „Életre", ilyen nagybetűsen írva, és értve azok a kisgyerekek, akik lelkükben hordozzák érthetetlenül elvérzett osztálytársuk emlékét, s a félelem óráit? Ki, milyen érzéssel lesz képes átlépni az iskola küszöbét? Mert tovább kell élni, tanulni, készülni a nagybetűs, fura életre. És végső soron megint Istenhez térünk vissza, aki a reménységet újra beleplántálja a szikkadt, megtört szívekbe. Talán az elnök ezért is idézte a 147. Zsoltárt első sajtótájékoztatóján: „Ő meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket". Igen, erről is szól karácsony. Mert Jézus éppen ezért jött. Bárcsak oda tudnánk imádkozni ezeknek a szülőknek, családoknak a lelkét Őhozzá. Bárcsak egyre több lélek akadna itt hazánk és házunk tájékán, aki tud és akar ilyen hittel imádkozni! Ez lehetne karácsony igazi ajándéka és ereje - Newtownban, Budapesten, Kolozsvárott, Moszkvában, Afrikában, s szerte a világon...

 

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Csilla
#2. 2012. december 20. 20:24
Nincs ésszerű magyarázat az ilyen brutális gyilkosságok indítékainak megfejtésére.
Megdöbbentő tragédia... és sajnos egyre több hasonló mészárlásról lehet hallani.
Talán csak a hit lehet az egyedüli kapaszkodó a családoknak a fájdalmas gyászban.
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek