Izolde Johannsen: A kárhozat éjjele I/Róma

Ahogy a történelmet még soha nem olvastad.

 

 

Ahogy a történelmet még soha nem olvastad. Ókor, középkor, újkor egymást követő évszázadok, az idő forgatagában. Birodalmak, uralkodók, országok születnek és omlanak össze, miközben nem mindennapi hősünk átéli a letűnt idő feledhetetlen eseményeit.

Se nem fiú, se nem férfi, se nem élő se nem holt. Rabszolga, aki halálával új életet nyert s vele a bosszút, a hatalmat és a halhatatlanságot. Ifjúsága, elbűvölő álcaként takarja el valódi lényegét, s a kétezer éves kaland így válik egy vámpír létezésének letehetetlen krónikájává.

..............................................................................................................

Részlet:

 

Kr.u. 122.

Britannia, Tyne-folyóvölgy

 

Egy ifjú jelent meg előttük. Nem több mint, tizenöt éves. Némán meredtek egymásra. A római félvérek figyelmesen nézték mozdulatlan alakját, mely most a gyertyák csalóka fényében mégis mozdulni látszott. Angelus akkor féltérdre ereszkedett és a többi azonnal követte példáját. Lehajtották fejüket, miközben a fiú érdeklődve és kissé undorodva nézett le rájuk.

- Nagyuram! - jött a halk, tiszteletteljes köszöntés.

 

- Mi az oka annak, hogy Róma katonái most itt reszketnek a segítségemért könyörögve?

Ajkain gúnyos mosollyal lépett hátra. Az előtte térdelő katona válla megremegett, a bántó hang hallatán.

- Állj fel legátus, és mondd a neved.

- Angelus Severus Septimius.

A fiú ekkor leült az egyik asztal mellé és intett, hogy felállhatnak. Pollio sandán ránézett a szeme sarkából. Ettől a gyermektől tartottak ennyire? Caspar olyan gyorsan mellette termett, hogy Pollio magát a mozdulatot, észre sem vette, ugyanakkor már a torkát szorongatva nyomta őt a földre.

- Még egy ilyen, katona, és halott vagy! - sziszegett. Pollio csak behódoló testtartásával jelezhette, hogy érti. Akkor elengedte.

Megtörölte kezét nadrágjában mintha különösen undorító dolgot tett volna és újra elfoglalta előbbi helyét. Brutus döbbenten bámult rá, csak amikor az átható szürkéskék szempár felé fordult, akkor sütötte le tekintetét.

- Nos? Beszélhetsz.

- A légiók veszélyben vannak.

- Már akkor veszélyben voltak, amikor a császárok először vetettek szemet Britanniára - jött a cinikus válasz.

Angelus nem reagált. A fiú kissé előrehajolt, úgy folytatta. Hangja erősen szólt a néma fogadóban.

- Rómának semmi nem elég. Bekebelezte az ismert világ java részét - széttárta karjait. - Megszerezte Galliát, Dalmáciát, Hellászt, Hispániát, Syriát, Germániát, Pannóniát, Numíbiát, Egyiptomot és a kisebb északi részeket. Most Britanniára fáj a foga. Csak a lázongó törzsekkel nem bírnak, a germánokkal, parthusokkal, szarmatákkal és az itteni népekkel. Miért segítenék, amikor én magam is ellensége vagyok mindennek, ami római?

- Mert Hadrianus a békére törekszik. Nem akar harcokat - Angelus kissé megemelte hangját. Caspar figyelmét nem kerülte el, de csupán megvonta vállát.

- Nem az én dolgom. Csupán szórakozásból követem az eseményeket. Untatsz - most visszahúzódott a félhomályba.

- A velleborok főnöke ártatlan katonákat akar kardélre hányni. Csapataink nincsenek biztonságban az állandó támadásoktól.

- Ártatlan katonákat? - dühödten száguldott át a szobán, nyomában pozdorjává tört székek maradtak csupán. Angelus felugrott, de elkésett. A kard kirepült kezéből. Rettentő erő ragadta nyakon és röpítette magával. A falhoz szegezte, és ő most közelről láthatta a fiú eltorzult arcát.

- Az ártatlanok a fal túlfelén vannak! - hörögte. Angelus tépőfogai a rettegés hatására előugrottak ínyéből. Caspar válaszul a saját agyarait villantotta elő.

- Lássuk katona! Meghalnál-e a birodalomért?!

 

---------------------------------------------------------------------

 

Ajánló:

 

Underground kiadó

Kiadási év: 2013.

Izolde Johannsen: A kárhozat éjjele I/Róma

 

A kárhozat éjjele egy folytatásos regénysorozat főcíme. 2 évezred krónikája egy vámpír szemszögéből. Kr.e.134- Kr.u 1963-ig. 2000 év, nyolc regény, 1 főszereplő, több meghatározó főbb szereplő és több száz mellékszereplő izgalmas, elbűvölő új világa várja a kedves olvasókat. A nappali cselekményeket a főbb és mellékszereplők szemén keresztül látjuk. Kísérd el Caspart az egykori kelta rabszolgát az ókortól napjainkig, légy részese a világtörténelem feledhetetlen pillanatainak.
Adva van egy kor, mely a mai napig felkelti az olvasók fantáziáját. A Római Birodalom titkokkal és talányokkal teli időszaka. Az ókor.
Adva van egy rabszolga, akinek élete és halála mások kénye-kedvétől függ.
Adva van egy új esély.
A létezés új formája isteni szintre emeli hősünket.
Válogatás nélkül ölni bosszúból, éhségből, élvezetből.
Kárhozatból...

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek