HETI EGYHÁZI/VALLÁSI KALEIDOSZKÓP

Érdekességek, melyek a fő hírekből kimaradtak. 2012. 6. szám - 2012. február 19.

 

200 ÉVE SZÜLETETT AZ ANGLIKÁN MORALISTA ÉS ÍRÓ DICKENS

Twist Olivértől Copperfield Dávidon át a Mi Urunk életéig

 

Mi, mai ötvenesek-hatvanasok úgy nőttünk föl, hogy gyerekkorunknak élvezettel „fogyasztott" történetünk volt Twist Olivér, Copperfield Dávid históriája, meg a Karácsonyi ének, a Kis Dorrit vagy a Pikwick Klub. E feledhetetlen könyvek írójára, Charles Dickensre (1812-1870) emlékezett a világ az elmúlt napokban, hetekben. Ma is élő népszerűségét jelzi, hogy Japánban baráti társaságot alakítottak életműve megismertetésére és ápolására, nálunk a Karácsonyi ének rovásírással is megjelent. A Brit Királyi Pénzverde az évfordulóra portréjával díszített kétfontos érmét veretett, szülővárosa, Portsmouth pedig szobrot állít emlékére. W. Raban filmet forgatott Hajléktalan árnyak címmel, melynek szövege Dickenstől származik, s jelzi, hogy bizonyos élethelyzetek 200 éve sem változtak. Írásaiból számos film, és tv-játék született. Mi most a nálunk kevésbé ismert kis novellája, a Mi Urunk élete c. művének rövid bemutatásával, s néhány közmondásszerű gondolata közreadásával emlékezünk az egyik legnagyobb brit íróra. Forrás: christianitytoday.com; washingtonpost.com; pro-medienmagazin.de; sonntagsblatt.bayern.de; literaturmarkt.info; Írta: Dr. Békefy Lajos.

 

Hatása Disneylandig és Potterig

„Világméretben páratlanként" aposztrofálja Dickenst egyik mai német kritikusa, aki szerint nélküle nem született volna meg Disneyland komikus mesevilága, de még csak Harry Potter sem. Ehhez a hatáshoz az kellett, hogy versenyt fusson az idővel, s az irodalom valóságos robotosaként dolgozza végig élete 58 évét. A modern regényírás úttörőjeként ő hozta be az irodalomba a folytatólagos históriákat. És ő volt az, akinek Anglia máig köszönheti a modern karácsonyi ünnepet, s azt a sajátos gondolatot, hogy ez az ünnep a családi bensőségesség, az együttes Megváltóra gondolás emelkedett pillanata a vágtató időben. Az sem volt semmi, hogy 1838-ban ő indítja el a Daily News című napilapot, de sokoldalú egyéniségéből futotta arra is, hogy színészként is fellépjen, vérbeli pedagógusként pedig nevelési tanácsadó előadásokat tartson.

 

A szegények pártfogója, reformer - Tégy jót, csak ne beszélj róla!

Novelláiból, regényeiből kiolvasható a gyermekek iránti szeretete. Különleges érzéke volt ahhoz, hogy mélyen belelásson „jó" és „rossz" gyerekek lelkivilágába egyaránt. A korabeli brit sajtóban a gyermekmunkát támadta, cikkezett a szegénység elleni törvényről és küzdött  a  gyermekbűnözés ellen. Szociális reformokat követelt, gyermekkórház felállítását javasolta, árvaházat, közkönyvtárat sürgetett. Mély keresztyén hite, ami a Bibliából táplálkozott, s nem annyira egyháza praxisából, a szegények és a megvetettek pártfogójává, irodalmi védőjévé avatta. Az, hogy minderről ma olyan keveset tudunk, valószínűleg összefügghet Dickens jelmondatával: „Tégy annyi jót, amennyit csak tudsz, s beszélj erről olyan keveset, amennyire csak lehetséges".

 

A mi Urunk élete - elbeszélés családi használatra?

A Washington Postban az évfordulóra publikálta írását Peggy Fletcher Stack Dickens és a vallás címmel, s egyik amerikai értékelőjét idézi, aki szerint a novellista Dickens mélyen hitt a keresztyénség morális értékeiben, az önfeláldozásban, a jótékonykodásban, a könyörületességben és a  megbocsátásban, s ezeket az értékeket testesítette meg hőseiben és hősnőiben. Máskor ezek visszataszító, megdöbbentő hiányát tárta fel negatív figuráiban. Az írónak mégis leginkább maradandó vallási témájú munkája a Mi Urunk élete, amit az emberiesség és az erkölcsi oktatás kiskátéjának is szeretnek nevezni. Van, aki az Újszövetség egyszerűsített változatát látja benne, amit az író gyermekei számára alkotott 1849-ben. Az első kiadásra 1934-ben került sor, amit fia, Sir Henry F. Dickens készített elő. Az első kiadás előszavát Lady Dickens fogalmazta, melyben leírja: a szerző személyes  gondolatait jegyezte le benne Jézusról, szívének hódolatával és mély áhítattal. Bár 21 évvel halála előtt írta, mégsem engedte, hogy kiadják, jóllehet minden karácsonykor, de év közben is sokszor olvasott fel családi körben az evangéliumi történetből.  A benne adott jézusi példára mint isteni példázatra leveleiben is többször hivatkozott. Csaknem egy évszázad telt el „az elragadó könyvecske" - így becézte Christopher fia a könyvecskét -  megírása és megjelentetése között. A sorokban és a sorok között ott vannak Dickens gondolatai a keresztyén vallásról, üzenetei nem csak a fiatal olvasóknak, és nem a szűk családi körnek szólnak. Isten jó üzenetének (good news of God) mélységeit közvetlen, egyszerű stílusban fogalmazza meg, érzékeltetve, milyen nagy nevelői ereje van ennek a  történetnek, s milyen közel kerülhetnek azok a gyermeklélekhez, akik Jézus történetét befogadják és továbbadják. Mélyen belelátott az emberekbe, röntgenszeme, lézer-lelke volt, amire az evangéliumon iskolázott emberismeret révén tett szert.  A Lélek tisztánlátást adó erejével áthatolt az álságos vagy szépítgető emberi maszkokon.  Jézust követő hívő jelleme egyszerre volt meghökkentő, de vonzó is, mert a szeretet bölcsessége hatotta át. Olyan valaki volt, akire ma is nagy szükségünk lenne.   

 

Charles Dickens gondolataiból

Az Újszövetség a legjobb könyv, melyet valaha ismert vagy ismerni fog a világ.

Az embereknek jóleshet, ha karácsony napján eszükbe jut az, aki talpra állította a bénákat, és visszaadta a vakoknak a látásukat.

Jó néha gyereknek lenni, és mikor lenne jobb, mint karácsonykor, hiszen gyermek volt az ünnep fenséges alapítója is.

 

 

„OSZTRIGA APÓ" KÖRNYEZETVÉDŐ ENSZ-DÍJA

A japán keresztyén, akit a Zsoltárok könyve inspirált „Az erdő a tenger szeretője"  mozgalomra

 

Az Egyesült Nemzetek Forest Hero nevű díját vette át február 9-én New Yorkban Shigeatsu Hatakeyama, a halászból lett környezetvédelmi professzor. Egyike azoknak, akiknek addigi élete munkáját lerombolta a 2011. március 11-i nagy földrengés. Forrás: ENI.news.ch, kyoto.news.jp; yomiuri.co.jp; ecclesia.co.uk; interjú youtube-on:  http://youtu.be/ib-P71TlzZY Írta: Dr. Békefy Lajos

 

A hálótól a környezetvédelemig

Korábban halászattal foglalkozott Hatakeyama Kesennuma város észak-keleti partjainál. Majd környezetvédelemmel a gyakorlatban. Később tanárként, professzorként minden tőle telhetőt megtett a vizek és az erdők megtartásáért. Ezért a munkásságáért kapta az ENSZ Erdő-díját, amit kontinensekre bontva osztanak ki. Övé lett az Ázsia kategória díja. Más kontinensekről a nyertesek között volt afrikai tanár, orosz újságíró, latin-amerikai környezetvédelmi kutató, s két amerikai tinédzser aktivista is. Poszthumusz díjban részesült két korábban elhunyt esőerdő-védő aktivista, José Claudio Ribeiro da Silva és Maria do Espírito Santo da Silva Brazíliából.

 

 

A 42. Zsoltártól az „Erdő a tenger szeretője" mozgalomig

Hatakeyama hívő keresztyén ember, a Japán Baptista Unió tagja. A díj átadáskor elmondta: kampányának a nevét, illetve ötletét a 42. Zsoltár üzenetéből merítette, a 2. versből: „Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én  lelkem hozzád, oh Isten!" Ennek változataként fogalmazta meg kampányszlogenjét a vizekért és az erdőkért: „Az erdő a tenger után vágyakozik, a tenger meg az erdő után sóhajtozik". Az  ENSZ-méltatás szerint a halászból lett környezetvédő professzor facsemetéket ültetett a Kesennuma partszakaszt ölelő erdőkben. Japánban úgy ismerik, mint „Osztriga apót", aki már több, mint 20 évet töltött az erdőtelepítéssel, hogy ezzel megőrizze az Okawa-folyó tisztaságát és  osztriga telepeit. A ma 68 éves professzor, aki a híres Kyoto Egyetem tanára, „Az erdő a tenger szeretője" névre hallgató környezetvédelmi programjáról mindig elmondja, az a Zsoltárok terméke, gyümölcse. Erről múlt év decemberében beszélt a tokiói baptista gyülekezetben is. Az erdők, vizek megmentésére 20 éve indított kampányában és tudományos munkatársaival most a Kesennuma partszakasz környéki tengeri ökoszisztéma vizsgálatába fogott, s a tenger-erdő együttélésének a fenntartásán fáradozik. Az már világossá vált, hogy annak a vasnak, ami az erdőkből a folyón át eléri a tengert, kulcsszerepe van a tenger élővilágának fennmaradásában.    

 

 

A LÉGITÁRSASÁG SEM MINDIG MENNYEI TÁRSASÁG

A LOTNÁL EGYELŐRE ELÁLLTAK A KERESZTTILALOMTÓL

 

A kengyel légitársaságnál tiltakozások után elálltak attól, hogy a személyzetet lebeszéljék vallási jelképek nyílt viselésétől. A LOT állami légitársaság február 10-én közölte, a vitatott  tilalmat az egyenruha viselet tekintetében március elejétől nem fogja bevezetni. A légitársaság vezetése bocsánatot kért és kijelentette: „Megértjük a felháborodást és a csalódást". Forrás: pro-medienmagazin.de; ref.ch; KNA.de; fly-in-magazin.de Írta: Dr. Békefy Lajos.  

 

 

 LOT alkalmazottak és konzervatív politikusok, főként a Jog és Igazságosság Pártból azzal támadták a légitársaságot, hogy a vallási jelképek viselésének tilalma a személyes vallásszabadság korlátozását jelenti. Először a légitársaság vezetése azt az érvet hozta fel, hogy a kereszt vagy krucifix viselése a személyzet egyenruháin diszkriminatív a mind több nem-keresztyén utasra nézve. Más vallások követőit a repülőgépen vagy a reptereken nem szerencsés „zavarni" keresztyén jelképekkel. És azt is felhozták érvként, hogy ezzel a tilalommal más külföldi társaságok döntését követik. Leszek Chorzewski vállalati szóvivő azt hangsúlyozta, hogy ugyanakkor tekintetbe veszik a lengyelek hagyományait és érzékenységét ebben a tekintetben. Valójában nem is akarták ezt eltiltani, ha a kereszt viselője a szimbólumot az egyenruha alatt viseli.

 A korábbi közlekedésügyi miniszter, Jerzy Polaczek botrányosnak nevezte a légitársaság döntését. A konzervatív ellenzék képviselői azzal vádolták meg a LOT vezetését, hogy alkotmányellenes döntést hoztak.

A jobboldali konzervatív internetportál, a Fronda.pl a LOT bejelentésre válaszként közzétette honlapján a légitársaság vezetőjének, Marcin Pirognak az e-mail elérhetőségét és a polgárokat tiltakozásra szólította fel. A honlap annak a véleménynek ad hangot, hogy a légitársaság az ilyen döntéssel nem csak a keresztyénség ellenségévé teszi magát, hanem a zsidóknak, a muszlimoknak és más vallások követői előtt is lejáratja magát.  A LOT ugyan nem vonta vissza a tervezetet, de átmenetileg felfüggesztette. A társaság szóvivője így fogalmazott: „Senkinek sem akarjuk vallási érzéseit megsérteni".

©drbékefylajos

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek

/Mit tennél ha ma meghalnék