Dr. Békefy Lajos - A HIT JÖVŐJE AMERIKAI SZEMMEL

Megnőtt a spirituális tapasztalatszerzés és a személyes hit igénye

 

 

„Megnőtt a spirituális tapasztalatszerzés és a személyes hit igénye"

A HIT JÖVŐJE AMERIKAI SZEMMEL

 

 (New York - 2013.04.26. - religionnews.com; huffpost.com; KVHM.hu/Keresztyén és Vallási Hírmagazin.hu - Dr. Békefy Lajos).

 

A keresztyén történésznő, az eredetileg metodista környezetbe született, majd az Episzkopalista Egyház tagjává lett Diana Butler Bass rendre írja könyveit és  tanulmányait, melyekben a keresztyénség jelenével és jövőjével foglalkozik. E tárgykörben már hat könyve jelent meg. A legutóbbi a vallás utáni keresztyénséggel foglalkozik, a korábbiakban megírta a keresztyénség történetét „alulnézetből", az egyház népének szemével. De foglalkozott azokkal a kérdésekkel is, melyek azt boncolgatják, hogy milyen keresztyénséget hagyunk maradékainkra. Milyen lesz hát a hit jövője? - tette fel a kérdést a népszerű szerzőnek a New York Times újságírója, Ross Douthat. A válasz némiképpen kitérő volt: „Nem tudom. Történész vagyok, nem jós". Legutóbbi könyvében, a tavaly megjelent Christianity After Religion-ban kifejtette: a vallási hagyományok és a hagyományos vallások is újjáéledésen mennek keresztül, egészen pontosan nem a vallások újulnak meg. Hanem az érdeklődés irántuk. Globálisan megfigyelhető, hogy a spirituális tapasztalatszerzés és a személyes hit igénye igen sok emberben ébredt fel. Miközben a hitnek a régi formái erodálódnak, elkopnak, közben újak alakulnak ki. Ez persze a hitek individualizálódását is jelenti, azaz azt, hogy sokan fordulnak el a gyülekezeti élettől és keresik az igazságosság teológiai formáit. A spiritualitást igen széles értelemben használja a mai ember, ez alatt érti az értelmesség, a célszerűség és a hit sajátos összefüggéseit. Ebben a legutóbbi könyvében ezt a három kérdést járja körül: Hogyan hiszek? Mit kezdjek az életemmel? Kié vagyok? A középkori ferences lelki forradalom, a protestáns reformáció, a metodista és észak-amerikai ébredés tapaszatalatai alapján megállapítható, hogy a jelenkorban is mutakoznak a nagy megújulás jelei. De ez  az ébredés, megújulás nem tüzes szekéren jön az égből, hanem nekünk, a hit embereinek kell azt megtennünk. A jövő vallási sokféleségében az a hit állja meg a helyét, amelyik képes a mindennapi életet pozitívan befolyásolni. Akik azt szeretnék, hogy egyházuk a jövőben is hatékony maradjon, az újat, a megújulást kell keressék. Nem várhatja az egyház, hogy - régies kifejezéssel - a világ térjen meg hozzá, hanem az egyháznak kell áthatnia a világot sóként és kovászként. Nem az a kérdés, mit hoz a jövő, hanem ez: mit teszünk a jövőért, hogy a miénk legyen, a miénk maradjon?

Diana Butler Bass 1995-2000 között hetente írta cikkeit vallás és kultúra témakörben a New York Times-ban, blogjai más népszerű szerzőével együtt közismert, ezeket a Beliefnet-en, a hit világhálóján Isten politikája összefoglaló cím alatt írja ma is. 1959-ben született a Maryland Állam Baltimore nagyvárosában, eredetileg német kivándorlók leszármazottjaként (családi neve Diana Hochstedt). A Westmont Kollégium után a Gordon-Conwell Teológiai Szemináriumban tanult, ott doktorált. Fő kutatási területe a protestáns egyházak múltja és jelenkori élete. Elemzi azokat az összefüggéseket, amelyek az amerikai egyházi megújulás és a politikai élet megújulása között fellelhető. Későbbiekben visszatérünk könyvei ismetetésére.  

 

JERUZSÁLEMI BÍRÓSÁG TÁMOGATJA A NŐK JOGÁT AZ IMÁHOZ A SIRATÓFALNÁL

(Jeruzsálem - 2013.04.26. washingtonpost.com; rns.com; christiancentury.org; KVHM.hu/Keresztyén és Vallási Hírmagazin.hu - Dr. Békefy Lajos)


A Jeruzsálemi Kerületi Bíróság április 25-én hozott jogerős döntésében kimondta: nem sérti a törvényt, ha nők a Siratófal nőknek fenntartott részében imasálat, tallitot viselve mondják el a szent imádságokat. A döntés előzménye: áprils 11-én a rendőrség letartóztatott öt nőt, akik imasálba öltözve mondták az imákat a Siratófal nőknek fenntartott részében. A nők tagjai annak a mozgalomnak, amelyik Nők a Siratófalért nevet viseli, s 2003 óta hivatalosan bejegyezte azt a Legfelső Bíróság. Ezeknek a nőknek a törekvése sértette az ultra-ortodox zsidók felfogását, ami szerint csak férfiaknak engedélyezhető csoportimák vezetése, illetve imasál viselése. Anat Hoffman, az akivista nők főnöke kijelentette: „Ma a Nők a Siratófalért felszabadította a nyugati falat és környékét minden zsidó előtt". Natan Saranszki, a Zsidó Ügynökség vezetője azt hangsúlyozta, hogy elképzelhető egy harmadik szekció megnyitása is, ahol koedukáltan lehetnek imádkozók, férfiak és nők együtt.

 

SZAUDI-ARÁBIA: ÉPÍTHETŐK NEM MUSZLIM KULTUSZHELYEK?

(Riad - 2013.04.27. - christiannews.com; KVHM.hu/Keresztyén és Vallási Hírmagazin.hu - Dr Békefy Lajos)


Néhány nyugat-európai ország püspöke erőteljesen bírálta Mohamed el-Eissi szaudi igazságügyi minisztert, aki kilátásba helyezte bizonyos vallások kultuszi helyei számának korlátozását, illetve továbbiak létesítését. Ez azok után feltűnő, hogy 2008-ban Abdullah szaudi király és Arthur Schneier new yorki főrabbi Madridban a Vallások közöti Párbeszéd Világkonferencián megerősítették azt a kölcsönös készséget és szándékot, hogy elmélyítik a vallások közötti párbeszédet és közösen lépnek fel a téves értelmezések ellen. Az igazságügyi miniszter európai parlamenti képviselőkből és vallások képviselőiből álló delegáció előtt erősítette meg, hogy „hazám nem engedi meg nem muszlim kultuszi helyek létesítését". Német, orosz és osztrák püspökök bírálták a szaudi főmuftit, Sejk Abdel Aziz al-Sejket, aki többször arra szólította fel az igazhitűeket, hogy az Arab félszigeten rombolják le a keresztyén templomokat. A Szentszék felszólította a szaudi vezetőket, változtassák meg politikájukat más vallásokkal kapcsolatban. 

 

 

SZÍR PÜSPÖKÖK AZONNALI SZABADON BOCSÁTÁST KÖVETELI A NEMZETKÖZI KÖZVÉLEMÉNY

 

(Bécs/New York - 2013.04.26. - christianpost.com; KAP.at; KVHM.hu/Keresztyén és Vallási Hirmagazin.hu - Dr. Békefy Lajos)

 

Legfrissebb jelentések szerint a két közel-keleti egyházi vezető, Aleppo érseke, Mar Gregorios Ibrahim, s a görög-ortodox érsek, Paul Yazigi metropolita még mindig fogságban és veszélyben van. Világszerte nagy megdöbbenés kíséri a két főpap elrablását, amit az Arameus Szír Világtanács közleménye is megerősít és elítél. A SAT-7 keresztyén szatellit nemrég interjút sugárzott Munib Younan jordániai és szentföldi lutheránus püspökkel, aki szerint a két főpap biztonságban van. Nemzetközi megfigyelők jelentése szerint a két egyházi vezetőt hétfőn, április 22-én rabolták el szír felkelők. Ferenc pápa az esetet úgy kommentálta, hogy az annak a tragikus helyzetnek a jele, ami a szír nemzetben a legutóbbi időkben alakult ki. Barack Obama elnök is felemelte szavát a szabadon bocsátás érdekében. Az osztrák külügyminiszter, Michael Spindelegger szerdán követelte a két püspök azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását. A két egyházi vezetőt Kfar Dael környékén, a szír-török határ közelében rabolták el. Ez a terület a lázadók és a kormányerők közti harcnak a területe. A vallási alapon végrehajtott erőszaknak a Közel-Keleten és mindenütt a leghatározottabban elejét kell venni - hangsúlyozta az osztrák külügyminiszter.

 

REFORMÁTUS TEOLÓGIA VILÁGSZERTE - 12 PORTRÉ A 20. SZÁZADBÓL

 

(Berlin - 2013.04.27. - reformiert-info.de - KVHM.hu/Keresztyén és Vallási Hírmagazin.hu - Dr. Békefy Lajos)

 

Mit jelent tegnap és ma reformátusnak lenni? A református identitás megfogalmazása nem új dolog, a legkülönbözőbb hitvallások időről-időre ebből a megfontolásból születtek. Így a 20. században is. A könyvben szereplő 12 teológus különböző helyzetben, országban kereste a választ a kérdésre, mit jelent adott helyen és időben reformátusnak lenni. Kiderül a könyvből az is, hogy a református teológusok koruk és környezetük aktuális kérdéseire is keresték az evangéliumi választ. Olyan kiváló hívő gondolkodók, mint Barth Károly, Jürgen Moltmann, Lesslie Newbigin, Reinhold Niebuhr, Wilhelm Niesel vagy a korei Park Soon-Kyung, a skót Thomas F. Torrance vagy a holland Willem Vissser't Hooft neve közismert a református világban. A 330 oldalas könyv két szerzője. Matthias Zeindler, a berni teológiai fakultás rendszeres teológiai professzora és Marco Hofheinz, a hannoveri egyetem rendszeres teológiai professzora. 

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek