Berekméri D. István RÁKÓCZI MAROSVÁSÁRHELYI BEVUNULÁSA (1707. április 5)

Ezt az országgyűlés másnap már követte, A vártemplomba gyűlt Erdély sok követe. A Fórum munkáját szépen vitte végbe, Mert Rákóczi ült a fejedelmi székbe.

 


A marosvásárhelyi kultúrpalota

(Rákóczi korában még nem létezett)

 

Ezerhétszázhatban - ezerhétszázhétben

Már nem bővelkedünk nagy ütközetekben.

Akad még várostrom, és hadfelvonulás,

De közben beindul a béketárgyalás.

A császár egységét Bottyánunk megbontja,

 Ez a katonai helyzetnek csúcspontja.

Így a Dunántúl a kurucoknak marad,

Erdélyben éppen csak egy „folyosó" szabad,

Hol Rákóczi eljut Marosvásárhelyre,

Hogy iktassák be a fejedelmi székbe.

 

 

Ápril' 5.-én ér Maros -hídjára,

Figyeljünk ünnepi alakulatára!

Elől udvarhelyi - maros-széki hadak,

Majd Pekri Lőrincnek az ezrede halad.

Kopjás - karabélyos, hős székely századok,

Vagy nyolc század, pontos számot itt nem adok.

Majd az „étekfogók" jöttek kettős rendben,

Húsz lovat vezettek aranyozott díszben.

A két lovászmester csak most következik,

Menten török sípos - dobos had érkezik.

Jön hat trombitás és két fegyverhordozó,

Három főhadsegéd és két étekfogó.

Vay Ádámmal lesz gazdagabb a nyitány,

Ő jeles főúr és udvari kapitány.

A menet közepén jön Rákóczi maga,

Alatta van szarvas-színű, fakó lova.

És hord drágaköves - aranyos szép mentét,

Forgó és kócsagtoll díszíti süvegét!

 Hogy még nagyobb legyen az ő dicsőssége,

Oldalán a „veres daliák" őrsége.

Utána lovagolt Des Alleurs - francia,

 Lajos "Napkirálynak" volt a megbízottja.

Kuruc generális, udvari személyzet,

 

 

Egyaránt díszben van, egyaránt kiképzett!

Követte ezeket Rákóczi hintója,

Három! - ezüstös volt mindnek az ajtója!

Karabélyos, kopjás század maradt hátra,

Veres gránátos „had" a menetet zárta.

 

Így ért a Dinnyeföld nagy emelvényéhez,

Hat grádics után a karmazsinos székhez.

Ami be volt vonva aranypaszománnyal,

Összhangban volt ez a Rákóczi-dolmánnyal!

Az emelvény mellett vezetők és rendek,

Hogy hallják beszédét a fejedelemnek.

Rákóczi most Pekri Lőrinccel fog kezet,

 Az ítélőmester, Bartha következett.

Választásnak közli a feltételeit,

Rákóczi s a Rendek pontkitételeit.

Esküt tett Rákóczi ezek tartására,

Így került hát sor a beiktatására!

A had sortüzével zárult az avatás,

Egy nagytömeg látta ünnepi szertartás.

 

Ezt az országgyűlés másnap már követte,

A vártemplomba gyűlt Erdély sok követe.

A Fórum munkáját szépen vitte végbe,

Mert Rákóczi ült a fejedelmi székbe.

Az új fejedelmet „pajzsára emelte",

Nevét egész Erdély az ajkára vette.

Kimondta Erdélynek a „protestálását",

Habsburgok erdélyi bátor trónfosztását!

Megerősíti a konföderációt,

Ónodi gyűlésre küld delegációt.

De elrendelte a közteherviselést,

Volt népszerűsége ennek nem is kevés!

 

Még több jobbágyparaszt fog ezután fegyvert,

Sáromberkéről is tudunk néhány embert,

Aki kurucnak állt a saját költségén,

Vagy a Telekiek nemes segítségén.

 

Leírás: 104-0407_IMG

A sáromberki Teleki-kastély főbejárata

 

 

 

Marti Lajos lóval, karddal és puskával,

 Bone Istvánnal ment, a jobbágytársával.

Vajda Márton, Bone György szabad emberek,

 Kurucnótájuktól zengett a Nagyberek!

 

 

 

Forrás: Berekméri D. István : II. Rákóczi Ferenc -az ország nélküli fejedelem, Hoppá Kiadó -Marosszentgyörgy ,2007

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek

/Mit tennél ha ma meghalnék