Békefy Lajos: ARANYÉRMES SZENZÁCIÓ: SPORTBIBLIA 3000 PÉLDÁNYBAN

Az Angol és Walesi Bibliatársulat olimpiai rekordja és még sok más

 

 


Sportos, lendületes, fiatalos csúcsteljesítménnyel lepte meg a közvéleményt az Angol és Walesi Bibliatársulat. A jó hírt, az evangéliumot tartalmazó sportbibliája a 30. nyári londoni olimpiai játékok tiszteletére jelent meg szenzációs formában, tartalommal. Az evangélium „szenzációja" mellett tematikus bevezető olvasható a kiadás elején a Biblia és a sport sokrétű kapcsolatáról.  A 40 színes illusztráció még szemléletesebbé teszi az üzenetet. Ugyancsak ez a bibliatársulat adta ki a másik izgalmas kiadványt, melynek címe: Sportos élet - a sport, a kultúra és az egyház kapcsolata. Most röviden ezeket a „nyerő" kiadványokat lapozzuk fel. Forrás: assistnews.net; biblesociety.org.uk; Írta: Dr. Békefy Lajos.

 

Sportbiblia a testnek és a léleknek

 


Mi köze a Bibliának a sporthoz? - kérdezhetné valaki felületesen. Nagyon is sok, hiszen nem egy helyen olvasunk benne csapatmunkáról, edzésről, a test és a lélek tréningjéről, célba jutásról, győzelmi koszorúról, teljesítmények fair versenyéről. Minderről meggyőzi az olvasót a sportbiblia. Előszavában tájékozódhatunk a sportos tartalmú bibliai üzenetekről, majd tematikusan a sport és az értékek, a sport és a játék, a sport és a szolgálat, a sport és a hit kapcsolatáról vagy éppen Istennek a sporton keresztül is jelentkező személyes hívásáról.

 Csak néhány bibliai példát villantunk fel a gazdag anyagból. Pál apostolt idézzük, aki többször is felhasználja a sportkifejezéseket leveleiben. Ír a korinthusi gyülekezet tagjainak a versenypályáról futókról, akik közül csak egy veszi el a jutalmat (1Kor 9,25). A célegyenes futásról, igyekezetről a Filippi levélben (3,13-14), a szabályszerű küzdelemről Timóteusnak (Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd - 2Tim 2,5). Az elvégzett futás után elnyert igazság koronájáról, a Krisztusban győzedelmes életről (2Tim 4,7-8). Nem véletlen tehát, hogy a sportbibliát úgy ajánlja a bibliatársulat, mint ami a testnek és a léleknek egyaránt szól - Bible Body Soul.

Kikre gondoltak a Bibliatársulat munkatársai, amikor ezt a nagyszerű kiadványt létrehozták? Azokra, akik lelkesülnek a sport iránt, s akik ugyanilyen lelkesedéssel szeretnék megismerni Isten történetét az emberrel, az emberért, az emberiségért. Meg azokra, akik ugyan lelkesednek a sport iránt, de még nem lelkesednek a Biblia iránt. Meg azokra, akik szeretnének megajándékozni valakit olyan értékes könyvvel, amiben egyaránt megtalálható a sportszenvedély és az Isten iránti odaadó szív.  A sportbiblia 40 rajzát a svájci művésznő, Annie Vallatton készítette. Vajon a 25 000 sportolóhoz, versenyzőhöz és a 25 000 újságíróhoz mennyi jut el ebből a sportbibliából?

 

Sport, kultúra, egyház - a test teológiája

 

Ugyancsak ez a bibliatársulat a kiadója a másik érdekességnek, ami a sportos élettel összefüggő kérdéseket válaszolja meg. Elgondolkodtató reflexiókat találunk a színes, magazinszerű füzetben sport, kultúra és az egyház kapcsolatáról. Milyen konkrét témákban fogalmazódik meg mindez? Például a londoni King's College tanára, Dominic Erdozain a sport és a protestáns munkaetika összefüggéseit taglalja. Szerinte a sport a protestáns kötelességtudatra épülő munkaetika világi megfelelője. Sajátosan fogalmaz: „A modern olimpiai mozgalom az izmos keresztyénség morális logikájára épült rá. Mottója: gyorsabban, magasabbra, erőteljesebben! Azaz keresztyének és Nietzsche feltörekvő embere egyesül a mozgalom szellemiségében".  Olyan sportolókról is szól az írás, akik a hitet és a sportteljesítményt, a küzdeni tudást és a lemondást magas szinten tudták ötvözni. Mint például a mi Balczó Andrásunk. Érdekes, nem?

David Oakley, a Sportnagykövetek Nemzetközi Szervezetének tagja „Közös pálya?" címmel a sport és az egyház kapcsolatát gondolja/gondoltatja át.  Mind a társadalomban, mind az egyházban fontos, hogy ki-ki megtalálja a maga közösségi és egyéni helyét, s egyéni képességeit a csapatjátékban hasznosítsa másokkal együtt az egész csapat javára. Synthia Sydnor az illinoisi egyetem közegészségügyi professzornője. „Sport, nők és Krisztus misztikus teste" címen írt gondolatébresztő megállapításokat. II. János Pál, az egykor sportos katolikus pap megfogalmazásaira támaszkodva fejti ki a „test teológiáját". Az eredeti bűn ellenére lehet úgy tekinteni a férfi és a női testre, mint ami ajándékok hordozója, fizikai és spirituális képességek foglalata. Utal Pál apostol nagyszerű intésére: „Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, mert ezek az Istenéi" (1Kor 6,20).


Test-lélek harmonikus fejlesztése -

sportlelkészség, utcagyerekek világkupája

 

Andrew Parker és J. Stuart Weir több példán is bizonyítja, milyen kapcsolat áll fenn a sport, a spiritualitás és a vallás között. Egyúttal az izmos, erőteljes keresztyénség helyét és feladatát írják le a modern korban. Angliában az angol egyház az 1850-es évektől kezdve egyre erőteljesebben összekapcsolta a sportot és az egyházat, főként kiváló testnevelő programokat nyújtó egyházi collegeikben: rögbi-, foci-, teniszcsapatok és más sportágak közösségi művelése sok kiváló sportembert adott a nemzetnek. Egyházi kezdeményezésre alakult meg a Keresztyén Atléták Baráti Társasága 1954-ben vagy az Atléták, Sportolók Akcióban nevű szervezet 1966-ban. Nemsokára a sportlelkészség is egyre fontosabb lett. Angol kezdeményezésre jött létre az Utcagyerekek Világkupája, előbb a dél-afrikai Durbanban. 2014-ben Brazíliában tartják majd meg. A kezdeményező az angliai központú Keresztyén Emberi Jogok Szervezete, az Ámós Remény.

 

Minden a lélekben, a fejben és az iskolában kezdődik

 

Egy szó mint száz: Anglia nem csak anyagilag, biztonságilag, hanem mentálisan, gondolkodásban és háttérszervezeteiben is felkészülten várja az olimpiai játékokat. A felkészülés nem kampányjellegű volt, hanem a brit keresztyénség, az Anglikán Egyház, valamint más egyházak következetes, több évszázados, töretlen sportnevelésének, test és lélek kiegyensúlyozott képzésének, sport-egyház-lelkiség-kultúra együtt fejlődésének is példaértékű gyümölcse. Ők komolyan vették, megértették és belenevelték az újabb és újabb generációkba az ősi igazságot: Egészséges értelem - ép testben. Mégpedig úgy, hogy mindkettőt fontosnak tartották, tartják. Valamikor mintha ez nálunk is így lett volna. Hol van ma az izmos keresztyénség, a valóban edzett, terhelhető, és főként a szabályszerű küzdelemre nevelt magyar ifjúság? Nem az „elitre" gondolok, akinek gyermekeihez házhoz megy a testépítő mester és a konditerem, hanem a sok-sok kevésbé luxuskörülmények között cseperedő gyermekre, fiatalra. Izmos testű és lelkű serdülőkre. De jó lenne csapatostul látni őket iskolában, sportpályán, utcán és templomban. Nagy álom? A „hidegvérű" angoloknál lám érdekes módon nem álom, hanem valóság, ami jó nevelési program, tervszerűség, test-, és léleképítés eredménye. Ez pedig a sikeres nemzetépítés egyik titka századok óta - Angliában és bárhol a világon!

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!