Adigzsi a tuva sámán Kanalas Éva filmje

Sorsa már születésekor eldöntetett, a nézéséről tudták, hogy Csajákcsi-kám lesz.


Égi eredetű, Örökölt Tudású Sámán
időpontok
premier/ díszbemutató 2018. április 21. 19.00
megismételve 2018. május 6./vasárnap 11.00
helyszín/Uránia Nemzeti Filmszínház
1088 Budapest, Rákóczi út 21.
"Sorsa már születésekor eldöntetett, a nézéséről tudták, hogy Csajákcsi-kám lesz."

Az archaikus és napjainkban is élő tuva sámán-hagyomány Ojun nemzetségbéli Sii-oglu Adigzsi tuva kám mindennapi sámántevékenysége  a Szaján és a Tangdi-óla hegyláncai között élő őslakos  tuva családok körében, az Oroszországi Föderáció, Belső-Ázsia, Dél-Szibéria, Tuva Köztársaságban.
 Királyok Völgye, Turáni fennsík, Tuva Köztársaság.  Arzsán jelentése  forrás.  See-Oglu Adigzsi  tuva sámán, aki apai ágon örökölte ősei tudományát, a Turáni fennsíkon felvette előttem sámán öltözékét és a szkíta fejedelmi pár temetkezési helyén áldozati szertartással  kapcsolatot teremtett a helyszellemekkel. Meghajolt az ősök előtt.
 A tuva sámán ezt követően páratlan etnográfiai felvételeket engedett készíteni munkájáról.  Négy hónapot töltöttem a tuva családok körében, ahol hagyományos, főként 49. napi halottbúcsúztató, ház és lakástisztító, valamint természetben tartott áldozati szertartásokat vettem fel. Különféle helyzetek is, amikor a Saga - Hold Újév Ünnep alkalmával a Tuva elnök is részt vesz a sámánok szertartásán. Olyanokat is, amikor újságírók, riporterek kérik fel a ma-már sámánhivatalban élő dél-szibériai Kámokat. Így megláthattam valódi életét és a ma élő dél-szibériai tuva sámánok mindennapjait.
 A tuvák befogadtak maguk közé, hasonló filmfelvételeket eddig nem adtak ki a világnak. E felvételeket, nem a kutatónak, hanem mint magyar "algish" azaz sámán énekesnek engedték felvenni. Így én láthattamm meg először, hogy miként végzi sámáni tevékenységét Adigzsi, a baski, a Jenyiszej mentén élő tuva nép körében. Egyből tudtam, hogy őt keresem évek óta Tuvában.
A Tuva Kám felfedte örzött tudását előttem. Tűzevő. Csajákcsi-kám, tuva nyelven így nevezik a sámánt.
 Az archaikus népi imádságokból feltételeztem egy szertartást, amit egykor a magyaroknál is végeztek. A filmben látható szertartásokban párhuzamokat találunk a magyar archaikus szokásokkal. A   tuva sámán "artis"-hegyi tuja- füstölővel, valamint dobol, táncol stb. Kövekkel jósol, hasonlóan mint ahogyan a moldvai csángó magyarok baboznak. Valamint szintén a csángó „vízvetés"-hez hasonlóan keresi a „zavaró" tárgyat.


trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Jtvl1jlpNFA


Utazásom fő célja az volt, hogy a ma élő tuva sámánok archaikus sámán tevékenységét, a tuva családok körében végzett rituális szertartásokat filmfelvételeken dokumentáljam az utókor számára. Lakástisztító-, 49 napig tartó halottbúcsúztató szertartásokat, autó és a kizili garázsok különleges hangulatú tisztító szertartását is sikerült filmfelvételen rögzítenem az expedíció során.
See-Oglu Adigzsi 55 éves korában kezdte el, azaz folytatta ősei tudását, sámán tevékenységét a Szaján-Hegységben élő őslakos tuva népcsoport körében. Adigzsi, a legidősebb fiútestvére az azóta már másik fénybe távozó Aj-Csürek sámánnőnek. Ő világszerte a legismertebb tuvai gyógyító sámánnő volt. Én magam is Aj-Csüreken keresztül ismertem meg Adigzsit, aki 2004-ben még Vologya néven - ezt a nevet adták neki útlevelébe, amikor oroszosították a tuvákat - mutatkozott be nekem. Azt mondhatom, hogy mintegy mellém szegődött segítőként a Tuva Köztársaság béli expedíciókon, ahova népdalgyűjtést és a ma élő sámánhagyományt mentem tanulmányozni, kutatni. Ekkor még nem dolgozott, mint sámán, szertartásokat sem végzett. A Tosz-Deer - magyarul kilenc ég - sámánközpontban segítette Aj-Csürek sámánnő munkáját. Halk szavú, szótlan ember volt akkoriban, nehezen beszélgetett. Mint utólag megtudtam, egy megdöbbentő emberi sors adatott számára, mellyel rendkívüli nehéz életében is a tuva népét szolgálta. Sorsa már fiatal korában eldöntetett egy mongóliai utazás során, ahova nagymamája - Tomcsuk Kadaj - és édesapja vitte őt Aj-Csürekkel együtt egy idős sámánhoz beavatásra. Egy üres szobába bezárták, magára hagyták, miközben a testvére beavató szertatását végezték. Akkor még nem értette, miért kell magányosan ülnie az üres falak között. Ez lett az élete! Népe, a tuva férfiak törzsi közössége Szarig Acsajnak választotta őt. 54 éves koráig egy másik életet élt. Elmondása szerint nagytatája meghagyta, hogy majd csak 55 éves korában kezdhet el dolgozni. Addig nem adhatja ki az erejét. Adigzsi, testvére halála előtt kezdte el gyógyító tevékenységét. Ekkor Aj-Csürek többször mondta neki, hogy ő most már el fog menni a „másik fénybe", neki, azaz Adigzsinek kell folytatni a tuvák szolgálatát.
2011 novemberében érkeztem haza a Jenyiszej és Ob folyók forrásvidékéről, az Orosz Föderáció területén található Altaj, Tuva, és Hakaszia Köztársaságokból, Belső-Ázsiából.
Az Ősi Hangok Ázsia Szívéből című dokumentum filmemet mutattam be expedíciós vetítéseken, az ott élő népek körében. Valamint további gyűjtéseket végeztem a tuvai gyógyító samanizmusról. Munkámat Dr. Réthelyi Miklós kulturális miniszter úr támogatásával végeztem.
Az Altáj és Szaján hegység vidékén, a Jenyiszej és Ob folyók felső folyása mentén ma is három török ajkú nép él; altajiak, tuvák, hakaszok.
A nagyobbrészt nomád nagyállattartó, kisebb részt rén tartó tuvák a Jenyiszej forrásvidékén, a Szaján és a Tannu-Ula hegyláncai között Tuva Köztársaságban élnek.
Különleges éneklési módjuk, a torokéneklés, valamint a ma is élő sámánhagyomány híressé tette hazájukat. Kutatók és turisták érkeznek évről-évre Tuvába, hogy tanulmányozzák lovas-nomád életmódjukat, hagyományos életüket. Én magam is előadói, gyűjtői és kutatómunkát végzek e területeken az ott élő őslakos népek körében, valamint magyar népdalainkon keresztül hírt adok távoli rokonainknak Magyarországról.
Ebben az évben az egyik ottani segítőmről, aki az expedíciókon kísérőm volt, kiderült hogy az egyik leghíresebb sámáncsalád leszármazottja, akinek nagytatája meghagyta, hogy majd csak 55 éves korában kezdhet el dolgozni. Addig nem adhatja ki az erejét. A sámán neve See-Oglu Adigzsi. Két évvel ezelőtt kezdett el dolgozni. Azért nagyon érdekes és hiteles az ő munkája, mert úgy dolgozik, ahogy azt az apukájától és nagytatájától látta, az 1960 évek tájékán. Eddig nem mutatta meg tudását.

A sámánközpontban - ahova a sámánok jönnek, mennek dolgozni tuva szerte, és a kliensek is innen hívják meg őket - sem látta senki a családoknál végzett szertartásait, mert mindig egyedül hívják meg dolgozni a szertartások elvégzésére felkért sámánt. Így a szertarásokat én láthattam meg először, mert most már megengedte hogy filmezzem.
A bizalmukba fogadtak sok helyen Tuva szerte, visszavárt Adigzsi is, hiszen az előző alkalmakkor tiszteletben tartottam kérését, nem fotóztam és filmeztem le a sámánok tárgyait.
A történet érdekessége, hogy "hét esztendővel" ezelőtt ismertem meg, és öt évvel ezelőtt voltam Tuvában utoljára. Akkor még fotófelvételeket sem engedtek készíteni a gyógyító sámánközpontokban, vagy sok pénzt kértek a külföldiektől. Ami érthető is. Nem beszélve arról, hogy zavarja őket az állandó fotózás, kamerázás.
Főként 7. és 49. napi halottbúcsúztató, helyiségtisztító, és természetben tartott áldozati szertartásokat vettem fel. Például a turáni fennsíkon, Arzsan 2 régészeti lelőhelyen tartott egy szertartást Adigzsi, a szkíta fejedelmi család kurgánjánál. Itt mutatta meg legelőször magát és tudását.
Így volt szerencsém meglátni valódi életüket, a ma élő gyógyító sámánok mindennapjait.
Egyedül mentem, mert azok a családok, akik a sámánt meghívják, szinte egyáltalán nem engedik, hogy a családtagokon kívül más ember részt vegyen a szertartásokon.
Miután megbizonyosodtak arról, hogy őszinte és tiszta szándékaim vannak, vittek csak magukkal, a halotti búcsúztatásokra és egyéb szertartásokra.
Mintegy 30 órányi anyagot rögzítettem Tuvában. Egy átlagon felüli, különleges embert ismertem meg Adigzsi sámán személyében.
A dél-szibériai kutatások mellett folyamatosan gyűjtéseket végzek a moldvai csángó magyarok körében is, népdalainkat, ősi hiedelmeinket összehasonlítom feltételezett rokonnépeinkkel, akik a mai napig számon tartják a Kárpát-medencében élő magyar rokonaikat.

Az archaikus népi imádságokból feltételezek egy a magyaroknál is régen végzett szertartást, ahogy azt Diószegi Vilmos samanizmus kutató is leírta már. Főként a helyiség sarkokat, függöny és szekrények mögötti részeket, mellékhelyiségeket tisztítja, "artis"-hegyi tuja- füstölővel, valamint dobol, táncol szertarás közben. Kövekkel jósol, hasonlóan mint, ahogy a csángók baboznak. Vízvetéshez hasonlóan keresi a „zavaró" tárgyat. Általában az egész rokonság részt vesz a szertartáson.
Kanalas Éva énekes gyűjtő,hangkutató,az Orosz Föderáció béli Tuva Köztársaságban, egyedülálló filmfelvételeket készített Oiun Adigzsi See-Oglu tuva gyógyító sámán mindennapi munkájáról. Barátjáról nem sejtette, hogy a turáni alföldön, Arzsan 2 régészeti lelőhelyen felveszi sámánruháját, tolldíszét, és ősei hagyományával áldozati szertartást mutat be a Szkíta fejedelmi pár sírja előtt.

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek