A restaurálás is terítéken: a Magyar Képzőművészeti Egyetem folytatja hiánypótló előadássorozatát

A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanfolyamot hirdet: Liturgia, Művészettörténet, Műtárgy ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban

 

 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanfolyamot hirdet:


Liturgia ‒ Művészettörténet ‒ Műtárgy
... ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben

 

Felelős oktatók: Boros Ildikó, Fehér Ildikó

A tanfolyam helyszíne: MKE ‒ 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

Célcsoport: a művészet iránt érdeklődő egyházi személyek, papok, lelkészek, hittudományi felsőoktatási intézmények, valamint az egyházi iskolák jelenlegi és volt hallgatói, illetve tanárai; hitoktatók és lelkipásztori munkatársak; a téma iránt érdeklődők

Ideje: 1 szemeszter (12 x 4 óra), szombatonként 10-14 óráig

A tanfolyam kezdete: 2018. január 27.

Oktatók: a felelős oktatók és az Egyetem más felkért tanárai

Kredit elismerés: A szemeszter végén oklevelet és kredit igazolást adunk. A tanfolyam a 277/1997. (XII.22. ) számú kormányrendelet értelmében pedagógusoknak 5 órával beszámítható továbbképzésnek minősül.

A tanfolyam részvételi díja: 60.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2018. január 25.

 

A tanfolyam programja:


Az előadássorozat a szakrális művészet európai hagyományainak bemutatására törekszik. A kora-középkortól a jelen korig a legfontosabb egyházi művészettel kapcsolatos műfajok, berendezési tárgyak, műtárgytípusok, ikonográfiai témák bemutatása műtárgy centrikusan, jellemző példák, analógiák segítségével. Az építészet, szobrászat és a festészet általános keresztény ábrázolási hagyományainak, jellegzetességeinek ismertetése a legfontosabb európai művészeti emlékeken keresztül: templomdekorációk, középkori freskóciklusok, oltárképek, ikonosztázok, faragott oltárok. Fontosnak tartjuk az egyházi ünnepekhez fűződő szimbólumok és tradíciók, valamint olyan, a korábbi liturgiai hagyományokhoz köthető tárgyaknak a kiemelését és bemutatását, amelyek a 21. században esetleg ritkábban fordulnak elő, mégis liturgiatörténeti vagy művészettörténeti értékkel bírhatnak, pl. a Szent Sír tárgyai a katonákkal, az antependium, az „öltöztethető" Mária és Krisztus szobrok stb.

Az előadások során külön hangsúlyt helyezünk a keresztény ikonográfiára. Az előadások célja ugyanis, hogy a résztvevők jártasságot szerezzenek az európai művészetben (oltárképeken, freskókon, fában vagy márványban faragva) leggyakrabban megjelenített szentek, attribútumaik, legendáik felismerésében: hogyan ábrázolják a legfontosabb bibliai szereplőket? Jézus és Mária élettörténetének mely jeleneteit emeli be a középkori művész a templomi dekorációk közé? Milyen különbségek fordulhatnak elő? Miért pont ezek a jelenetek terjednek el? Ezek talán a legfontosabb alapkérdések ahhoz, hogy eljussunk egy-egy gótikus szárnyasoltár (felvidéki oltárok, M.S. mester) vagy egy reneszánsz festményciklus (Giotto, Michelangelo) valódi üzenetének, témájának megértéséhez.


Több előadás mutatja be a templom-építészet hagyományait kitérve az épület-ikonográfiára, a különböző épületváltozatoknak, típusoknak a szakrális hagyományokban gyökerező eltéréseire: szentélykörüljáró, kegyúri karzat, szerzetesi cellák, jezsuita templomtípus stb. Hangsúlyt helyezünk arra, hogy ne csak a múlt emlékeit vizsgáljuk, de a 20. századi és a kortárs szakrális művészet legfontosabb képviselői és munkái is bemutatásra kerüljenek, mivel a jelen korban, a hétköznapokban legtöbbször ezekkel találkozhatunk.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanfolyamot hirdet:

 

Liturgia ‒ Restaurálás ‒ Műtárgy
... ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban, restaurátori megközelítésben


Felelős oktatók: Boros Ildikó, Fehér Ildikó

A tanfolyam helyszíne: MKE ‒ 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

Célcsoport: a művészet iránt érdeklődő egyházi személyek, papok, lelkészek, hittudományi felsőoktatási intézmények, valamint az egyházi iskolák jelenlegi és volt hallgatói, illetve tanárai; hitoktatók és lelkipásztori munkatársak; a téma iránt érdeklődők

Ideje: 1 szemeszter (6 x 8 óra), szombatonként 10.00‒13.30-ig és 14.00‒17.30-ig

A tanfolyam kezdete: 2018. január 27.

Oktatók: a felelős oktatók és az Egyetem más felkért tanárai

Kredit elismerés: A szemeszter végén oklevelet és kredit igazolást adunk. A tanfolyam a 277/1997. (XII.22. ) számú kormányrendelet értelmében pedagógusoknak 5 órával beszámítható továbbképzésnek minősül.

A tanfolyam részvételi díja: 60.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2018. január 25.

 

A tanfolyam programja:

 

A szakrális európai művészetet elsősorban a restaurálás, műtárgyvédelem, a készítéstechnika szempontjai szerint közelíti meg ez az előadássorozat, amely párhuzamosan fut a Liturgia - Művészettörténet - Műtárgy c. kurzussal. Ez a kurzus is az európai művészet hagyományainak, legfontosabb alkotásainak bemutatására törekszik, azonban a hangsúlyt inkább a készítéstechnikára, az anyagra, a restaurálásra helyezve. Így külön előadás tárgyalja például a főbb ötvöstechnikákat és bemutatja a középkori ötvösség legismertebb fennmaradt emlékeit. A középkori, a reneszánsz, a barokk művészet legváltozatosabb aranyozási módszereinek rejtelmeibe az évtizedek óta evvel foglalkozó restaurátor vezeti be a hallgatókat. A régi szobrok restaurálásának kérdéseit a készítéstechnika alapján külön csoportosítva tárgyaljuk a faszobrok valamint a kő- és márvány szobrászat területén, a legfontosabb magyarországi emlékek bemutatásával. Hangsúlyt fektetünk a középkori oltárképek legjellemzőbb festéstechnikájának, a táblaképfestészetnek a részletes bemutatására is, amely kitér a mesterségbeli sajátosságokra, nehézségekre, valamint a felhasznált anyagokra, a tempera és az olajfestés technikai és esztétikai eltéréseire.


A tanfolyam lehetőséget kínál arra, hogy egy választott példán keresztül ‒ Assisi Szent Ferenc-bazilika ‒ részletesen ismertessük a középkori koldulórendi építészet sajátosságainak és a templom freskódekorációjának szerves kapcsolatát.

Mivel a kurzus előadásait alapvetően meghatározza a műtárgyközpontú szemlélet, ezért valódi muzeológiai csemegét jelent, hogy befejezésképpen az utolsó órákon már nem vetített képes előadásokat hallgathatnak a résztvevők, hanem a Restaurátor Tanszék tanév végi kiállításán szereplő műtárgyak történetét ismerhetik meg. Az itt kiállított tárgyak készítéstechnikájának ismertetése mellett a restaurálás folyamataiba, valamint az esztétikai helyreállítás kérdéskörébe a restaurálást irányító egyetemi oktatók vonják be a tanfolyam résztvevőit.

JELENTKEZÉSI LAP

a Magyar Képzőművészeti Egyetem által meghirdetett


Liturgia ‒ Művészettörténet ‒ Műtárgy
... ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben
című tanfolyamra


A jelentkező neve:

Jelenlegi intézményi háttér:

A jelentkező elérhetősége, e-mail cím:

telefonszám:

Számlázási név:

Számlázási cím:


Postacím, amelyre a számlát küldjük:

 

A tanfolyam helye: Magyar Képzőművészeti Egyetem, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A tanfolyam ideje egy szemeszter, azaz 2018. január 27. ‒ május 26. között

szombati napokon 10.00‒11.30-ig és 12.00‒13.30-ig.


A tanfolyam díja: 60.000 Ft.


Jelentkezési határidő: 2018. január 25.


A szemeszter végén kredit igazolást adunk. A tanfolyam a 277/1997. (XII.22.) számú kormányrendelet értelmében pedagógusoknak 5 órával beszámítható továbbképzésnek minősül.

 

A kitöltött jelentkezési lapot, kérjük, az alábbi e-mail címre küldje vissza: boros.ildiko@mke.hu vagy fildiko@mke.hu

A kurzus csak megfelelő számú jelentkező esetén indul. Amennyiben a kurzus mégsem indul, a befizetett díjat 100%-ban visszatérítjük.

 

Budapest, 2018. ..........................................

............................................

a jelentkező aláírása

 

JELENTKEZÉSI LAP

a Magyar Képzőművészeti Egyetem által meghirdetett


Liturgia ‒ Restaurálás ‒ Műtárgy
... ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban, restaurátori megközelítésben
című tanfolyamra


A jelentkező neve:

Jelenlegi intézményi háttér:

A jelentkező elérhetősége, e-mail cím:

telefonszám:

Számlázási név:

Számlázási cím:


Postacím, amelyre a számlát küldjük:

 

A tanfolyam helye: Magyar Képzőművészeti Egyetem, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A tanfolyam ideje egy szemeszter, azaz 2018. január 27. ‒ május 26. között

szombati napokon 10.00‒11.30-ig és 14.00‒17.30-ig (6 x 8 óra).


A tanfolyam díja: 60.000 Ft


Jelentkezési határidő: 2018. január 25.


A szemeszter végén kredit igazolást adunk. A tanfolyam a 277/1997. (XII.22.) számú kormányrendelet értelmében pedagógusoknak 5 órával beszámítható továbbképzésnek minősül.

 

A kitöltött jelentkezési lapot, kérjük, az alábbi e-mail címre küldje vissza: boros.ildiko@mke.hu vagy fildiko@mke.hu

A kurzus csak megfelelő számú jelentkező esetén indul. Amennyiben a kurzus mégsem indul, a befizetett díjat 100%-ban visszatérítjük.

 

Budapest, 2018. ..........................................

............................................

a jelentkező aláírása

 

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek