Ursus Libris új kötetek 2018. december

 
 
Cseppek a borbólCseppek a borból címmel megjelentettünk egy válogatást a 13. századi misztikus perzsa költő, Dzsalál-ud-dín Rúmi verseiből, reprezentatív, keménytáblás kiadásban. Habár Rúmi nagyjából 800 éve jegyezte le verseit, a nyugati világban most, az ezredforduló táján ívelt fel igazán népszerűsége az angol fordításoknak köszönhetően. Rúmi az isteni felé való megnyílás, az isteni iránt érzett szerelem költője – a szerelemé, amely új és új formában jelenik meg és kísér minket utunkon. A fordító, Kis Anna 7 éve foglalkozik Rúmi fordításával, az évek alatt nagyjából tíz kézzel kötött példányt ajándékozott fordításaiból barátainak és családtagjainak. E füzetek útja végül e kötet megjelenésével ért el fontos állomásához.

 
A tudattalan IstenViktor E. Frankl a 20. század egyik nagy gondolkodója, aki túlélte a holokausztot, és aki fontos alapvetéseket fogalmazott meg az élet érelmével, az értelembeteljesítő élettel kapcsolatban. Kiadónknál jelent meg – megújult formában – A tudattalan Isten című mű, amelyben Frankl a felelősséggel élt élet, a személyes vallásosság, a terápia és az értelemtalálás összefüggéseit fejtegeti. E munkáját Frankl saját maga talán legösszeszedettebb írásának tartja, és az évek során többször átdolgozta, így a mű a szerző gondolatainak szintéziseként is felfogható.
 

UTÁNNYOMTUK
 

Békés szülőAz idei évben immár másodszor nyomtuk után Békés szülő, boldog gyermekc. könyvünket – amely, ahogy sok lelkes olvasó is tanúsítja, hasznos ajándék lehet minden szülő számára. A kötet fejlődéspszichológiai ismeretekre alapozva, a gyakorlatban bevált módszerekkel vezet végig a folyamaton, hogy békés szülőkké válhassunk, akik boldog, empatikus és önfegyelemre képes gyermekeket nevelnek. Egyik legfontosabb alapvetése, hogy ha pozitív mederbe akarjuk terelni gyermekünkkel való kapcsolatunkat, akkor önmagunkon kell kezdenünk a munkát. Az olvasónak sok aha-élményben lesz része, és új megvilágításba kerülnek a korábbi konfliktusok – mire a könyv végére ér, sokat tanul nemcsak a nevelésről, hanem önmagáról is.


Emelkedő zuhanásEmelkedő zuhanás c. könyvében Richard Rohr az emberi élet egyik legmélyebb misztériumába avatja be az olvasót: éppen életünk első felének szinte szükségszerűen lejátszódó bukásai és csalódásai válhatnak az alapjává annak a bölcsességen alapuló, mély életörömnek, amelyet az élet második fele tartogat számunkra. Fiatal korunkban és életünk delén természetes és helyénvaló módon belefeledkezünk önazonosságunk megalapozásába – előrelépni, elérni, megvalósítani vágyunk. Idősebb korunkban azonban el kell indulnunk egy további utazásra, amely kivezet a megszokott keretekből, és új kihívásokat jelent, de egyben tágabb horizontokat is nyit. A könyv ideális karácsonyi ajándékként szolgálhat az idősebb nemzedék tagjainak.
 
 
KARÁCSONYRA AJÁNLJUK
 

A fenti köteteinken túl az alábbi könyveket ajánljuk figyelmébe:

Legyünk családosok, párkapcsolatban élők vagy egyedülállók, sokan osztjuk meg mindennapjainkat egy (vagy több) házi kedvenccel. A Honnan tudják a kutyák, mikor jön haza a gazdi? című kötetből megismerhetjük az állatok különleges képességeit, mint például hogyan érzik meg a gazdájuk kimondatlan gondolatait, hogyan találnak haza ismeretlen területeken, mi teszi lehetővé, hogy előrejelezzék a földrengéseket, és még számos hasonló érdekességről olvashatunk.
Honnan tudják a kutyák


Isabelle Filliozat francia pszichoterapeuta a gyerekek, kamaszok, a gyereknevelési kihívások és a nehéz családi helyzetek kiváló ismerője. Közvetlen stílusú, az élet írta történeteken alapuló művei számos szülő életét tették már könnyebbé a világ több országában. Gyermekünk érzelmeinek sűrűjében c. könyvében az a cél lebeg a szerző szeme előtt, hogy a felnövő generációk minél fejlettebb érzelmi intelligenciával (EQ) rendelkezzenek, amely a világban való sikeres boldogulás előfeltétele. Márpedig a gyermekek érzelmi képességeinek fejlődése a szülők kezében van – éppen ebben nyújt hasznos támpontokat Filliozat, olyan nehéz érzelmekről is szót ejtve, mint a harag és az agresszió, az elválástól való félelem és a gyász.
Filliozat Mit kezdjünk egy kamasszal? című könyve a maga nemében egyedülálló mű: a rövidebb szöveges részek és az azokat kísérő illusztrációk együtt mutatják be a kamaszokat és szüleiket érintő tipikus helyzeteket, az erre adott szokásos szülői reakciókat, illetve azt, hogy mit gondolnak minderről a kamaszok. A szerző nem marad adós a célravezető szülői magatartás ismertetésével, és mindezt közérthő, könnyed stílusban teszi.
 
Gyermekünk érzelmeinekMit kezdünk egy kamasszal
 

Mindezek mellett figyelmébe ajánljuk további gyermeknevelési könyveinket is.

Thich Nhat Hanh Megbékélés című műve a belső gyermek meggyógyításának útján vezet végig. „Mindannyiunkban él egy fiatal, szenvedő gyermek. Gyermekként mind átéltünk nehéz időszakokat, sokan pedig traumát is elszenvedtünk. Ezeket a fájdalmas időket gyakran igyekszünk elfeledni, hogy megvédjük magunkat a jövőbeli szenvedésektől. […] Térjünk vissza önmagunkhoz, és törődjünk magunkkal. A testünknek, az érzéseinknek és az érzékelésünknek szükségük van ránk. A bennünk élő sebzett gyermeknek is szüksége van ránk. A szenvedésünk arra vár, hogy elismerjük végre. Térjünk haza önmagunkba, és adjuk meg mindezeknek, amit kérnek.”
Jeff Foster Beleszeretni a jelen pillanatba c. műve egy év írásait foglalja magában, amikor a szerző eljutott a fájdalom és az öröm előtti teljes megnyíláshoz. „Úgy tűnik, minél mélyebb a belső csend, annál természetesebben és könnyedebben áradnak a szavak… A legtisztább csendből tör elő ez a finom muzsika, önmagam kreatív és játékos hangjegyei, a beszéd előtti csend vibráló kifejezései, melyek ott rejlenek mindennek mélyén, és a jelen pillanatoddal való meghittségbe hívnak itt és most. A szavaim a te szavaid, maga az élet szavai, melyek örökké felkínálják magukat arra emlékezve, ami sohasem múlik el, és végtelenül ragyog.”
MegbékélésBeleszeretni a jelen pillanatba
 
Keresztény könyveink közül ajánljuk:

Szeretett vagy című mű válogatás Henri J. M. Nouwen gazdag életművéből, és elmélkedéseket tartalmaz az év minden napjára. A rövid szövegek tükrözik Henri Nouwen belső útját a szeretettség mibenlétének felismeréséhez és a valódi önazonosság megtalálásához, valamint annak sokféle módját, ahogyan Nouwen a keresztényi minőségeket megéli az emberi kapcsolatokban és a különféle élethelyzetekben. Henri Nouwen kiadónknál megjelent további köteteit ezen a linken találja.
Richard Rohr Az isteni tánc c. könyvében a Szentháromságról, a kereszténység e kulcsfontosságú, de sokszor nehezen érthetőnek tartott tanításáról értekezik. Richard Rohr az emberi létnek is szerves részét képező kapcsolatok áramlását látja tükröződni a Szentháromságban, és úgy véli, átalakító hatással lehet életünkre és emberi kapcsolatainkra az, ha elmélyülünk a Szentháromság isteni misztériumában. Richard Rohr kiadónknál megjelent további köteteit ezen a linken találja.
 
Szeretett vagyAz isteni tánc


 
A csend útján, az Ahol a csend magasztal és a Megszólal a csend című kötetek a karthauzi kolostorok világába kalauzolnak el, a bennük szereplő szövegek betekintést nyújtanak a karthauzi spiritualitásmélységeibe és magasságaiba, elmélkedésre és a belső csend megtalálására hívva az olvasót.
 
A csend útjánAhol a csend magasztalMegszólal a csend

Pszichológiai könyveink közül ajánljuk:

Karin Wagenaar holland terapeuta Hogyan legyek boldog veled? című könyvében hasznos támpontokat kapunk ahhoz, hogy az illékony szerelmet tartós párkapcsolattá alakítsuk át. Megtudjuk, hogy párkapcsolatunk fennmaradását nagyban befolyásolja gyerekkori kötődési stílusunk, és a kötet segít abban is, hogy megtaláljuk a biztonságos kötődés kialakításának – így a tartós párkapcsolat megalapozásának – módját.
Veit Lindau német coach Fogadj örök hűséget magadnak c. művét talán Oscar Wilde klasszikus mondása foglalja össze legjobban: „Megszeretni önmagunkat egy életre szóló románc kezdete”. A könyv közvetlen stílusban, történetekkel fűszerezve és gyakorlatokkal kiegészítve vezet végig önmagunk elfogadásának, saját belső világunk befogadásának és végül önmagunk megszeretésének útján. A könyvet különösen a női olvasóknak ajánljuk!
Sonja Lyubomirsky orosz származású amerikai pszichológus kutató Hogyan legyünk boldogok? című könyve közérthetően ismerteti, mi mindent tudunk a tudományos kutatások alapján a boldogságról, illetve mennyire és hogyan befolyásolhatjuk a boldogságszintünket.
Elisabeth Lukas osztrák terapeuta, Viktor E. Frankl tanítványa, Mondj búcsút a kiégésnek! c. könyvében az értelmes élet célkitűzéseit szem előtt tartva ír arról, hogyan előzhetjük meg a kiégést, és hogyan érhetjük el, hogy életünk kötelezettségei és kihívásai „épülésünkre szolgáljanak”, ne pedig „leépítsenek”.
.Hogyan legyek boldog veledFogadj örök hűségetHogyan legyünk boldogokMondj búcsút a kiégésnek

Legolvasottabb cikkek