NOIMA kiállítás Budapesten

 

Június 7-én, csütörtökön 19 órakor, a Budapesti Román Kulturális Intézet székházában (XIV ker., Izsó u. 5.) nyílik a NOIMA 15 című kiállítás, amely a Budapesti RKI és a NOIMA művészeti csoport közös rendezvénye.

A Horațiu Lipot kurátor által válogatott NOIMA 15 kiállítás a művészeti csoport tagjainak egyéni- valamint közös munkáiba enged bepillantást. A kiállítás, amely a Velencei RKI-ben nyílt NOIMA (15 anni) sul muro” című vándorkiállításnak a leágazása, a csoport a 15 éves fennállása során létrejött alkotásainak szintézise. A tárlat kiemeli a csoport multidiszciplináris jellegét és megközelítésmódját, amely elsősorban a képzőművészeti műfajok változatosságán – festészet, fotográfia, installáció, objekt art, performansz – keresztül nyilvánul meg.

A NOIMA művészeti csoport 2003-ban alakult Temesváron, azon művészekből akik Constantin Flondor professzor és festőművész által vezetett műhelyekben formálódtak a helyi egyetem Képzőművészeti és Formatervezési Karán. A csoport első kiállítására 2004-ben került sor az aradi Joy’s Művészkávéházban. Megalakulásától napjainkig a csoport összetétele többször változott.

Már induláskor a csoport két, látszólag egymásnak ellentmondó diskurzus mentén formálódott. Az első irányvonal a hazai művészeti hagyományokhoz való hűség, amely elsősorban a ’60-as években, Temesváron létrejött neoavantgárd irányzat technikai, fogalmi és tematikai alapvetéseit akarja folytatni. A második irányvonal, amely leginkább a csoport legutóbbi, 2014. utáni korszakára jellemző – mintegy kiegészítve és továbbra is vállalva az előzőt –, megpróbál a nemzetközi intézményes közegben is elhelyezkedni. A csoport ezáltal helyi szinten egy hiánypótló platformot jelent, ahol elkerülhető a kulturális elszigeteltség, ugyanakkor nemzetközi szinten annak a sajátos fogalmi és technikai eljárásoknak a szóvivője, amelyek a világháború utáni kulturális enklávéban jöttek létre.

Az utóbbi időkben egyre erőteljesebben jelentkezik a művészi identitás kérdése, ily módon a művészi kollektíva fogalom kezdi háttérbe szorítani a művészeti csoport fogalmát; mindez olyan dolgokban nyilvánul meg, mint a környezet (elsősorban természet) megfigyelése és vizsgálata, a művészi folyamat alkímiája, illetve ennek helyszíne az alkotóműhely, vagy a művész jelenlegi küldetése a jelenlegi társadalomban, a posztinternet korszak által nyújtott új valóságban. A NOIMA megfogalmazásában mindezen ellentmondások az Outside in / Inside out binommal fejezhetők ki.

A kiállítás 2018. június 7. és július 2. között látogatható a Budapesti Román Kulturális Intézet székházában.

A NOIMA csoport: Andrei Rosetti, Ciprian Bodea, Dan Gherman, Cosmin Frunteș, Sorin Scurtulescu

 

Kurátor: Horaţiu Lipot

Tollal Közélet És Kultúra fényképe.

Legolvasottabb cikkek

Az angyalok kora