Ingo Glass kiállítás a Budapesti Román Kulturális Intézetben

Ingo Glass: Forma  Szí Fény  Tér

 

December 11-én, kedden, 18.30 órakor a Budapesti Román Kulturális Intézet Izsó utcai székházának kiállítótermeiben nyílik Ingo Glass képzőművész szobrászati kiállítása.

 

A kiállítást a művész jelenlétében Aurel Chiriac egyetemi tanár, a nagyváradi Körösvidéki Múzeum igazgatója, valamint Vasile Duda művészettörténész nyitja meg. Vasile Duda Aurel Chiriac vezetésével idén védte doktori tézisét Temesváron, Ingo Glass  Form, Color, Light, Space címmel. A kiállításmegnyitón Vasile Duda a kiállító művész munkásságáról tart előadást.

 

Ingo Glass szobrászművész és művészettörténész Temesváron született, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémián végezte tanulmányait. Egyike a neokonstruktivizmus és absztrakcionizmus jelentős európai képviselőinek. A Galați-i Vizuális Művészetek Múzeumának egyik alapítója, ahol 19671971 között tudományos tanácsadóként dolgozott. 19761978 között a bukaresti Schiller Ház művészeti tanácsadója, majd a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézet asszisztense volt. 1979-ben emigrációba kényszerült, Münchenben telepedett le, ahol lehetősége nyílt nemzetközi környezetben kiteljesedni, és ahol olyan személyiségekkel került szoros kapcsolatba, mint Joseph Beuys, Norbert Kricke vagy Jean Tinguely.

 

Ingo Glass művészetét egy sajátos alkotói gondolkodásmód megértése mentén lehet legjobban értelmezni. A műveiben megfigyelhető technikai teljesítmény, kromatikus és kompozíciós egyensúly és esztétikai dimenzió egyaránt a saját nyelv megteremtése iránti igényről tesz tanúbizonyságot. A szobrászművész által megteremtett formák mögött mindig egy alapos elméleti kutatááll. Az általa teremtett formák adaptálhatósága, változatossága és függetlensége egy konceptuális modernitás-eszméről tanúskodnak. A mértani formák konkrét minőségével, a három alapszí sárga, vörös, ké kromatikus tisztaságával Ingo Glass szobrai az európai avantgárd fogalmainak egy-egy megnyilvánulásaként értelmezhetők, stiláris szempontból olyan művészekkel rokonítható mint Johannes IttenWassily KandinskyPaul KleeOskar Schlemmer, Moholy-Nagy László vagy Marcel Breuer. Rendkívül gazdag kulturális hivatkozásokban, a művész innovatív dialektikájában a modern művészet jellemző fogalmai irányzatait ismerhetjük fel: a Constantin Brâncuşáltal elindított konkrét-geometrikus absztrakciót, valamint a Bauhaus iskola nemzetközi és integráló jellegét.

 

Ingo Glass azon művészek közé tartozik, akik számára elsődleges az európai szellemiség, a helyi kulturális értékek megismerése és azok nemzeti határokon túli közismerttététele. Az európai polgár Ingo Glass egyaránt aktív szereplője a romániai, magyarországi és németországi kulturális életnek, annak a generációnak a szellemét hordozza, amely a harmónia civilizációjára, valamint emberi megértésre vágyik az egyetemes művészet és kultúra nagy családjában.  Vasile Duda: Ingo Glass  Forma  Szí Fény  Tér

 

Szemelvények Ingo Glass legutóbbi kiállításaiból:

– 2015 Németorszá Römer Múzeum M Beck Galériája, Schwedenhof

– 2014-2015 Magyarorszá Művészet Malom, Szentendre

– 2014 Románia  BeszterceNaszód Megyei Múzeum

– 2013 Svájc  il Tesoro Galéria

– 2011 Magyarorszá Vasarely Múzeum

Legolvasottabb cikkek